Sort by
Sort by

Kuriame kartu

Mūsų atsidavusių ir dedančių visas pastangas darbuotojų dėka kiekvieną dieną mes keičiame daugelio savo vartotojų gyvenimą visame pasaulyje. Įmonėje „Nestlé“ sukurta stipri bendroji kultūra, kuri vienija daugiau nei 281 000 žmonių [KPI], dirbančių daugiau nei 100 šalių. Pasaulinės finansų krizės metu dėjome visas pastangas, kad dėmesys būtų sutelktas į tvarumą bei stabilumą, kad galėtume būti tikri, jog turime mūsų dabartinius ir būsimus poreikius atitinkančius žmogiškuosius išteklius.

Mūsų veiksmai

Nuolatinė motyvuotos ir įvairios visuotinės darbo jėgos paskata priklauso nuo geros plėtros strategijos ir darbuotojų valdymo bei aktyvaus tiesioginių vadovų palaikymo. Mūsų darbuotojų atrankos, tęstinumo ir tobulinimo galimybės visais veiklos lygiais atitinka bendrąsias „Nestlé“ strategijas. „Nestlé“ principai ir nuolatiniai tobulinimai aplinkosaugos ir darbuotojų sveikatos bei saugumo valdymo srityse irgi prisideda prie priemonių, gerinančių darbuotojų motyvaciją, sveikatą bei gerovę ir mažinančių nelaimingų atsitikimų darbo vietoje skaičių.

Mūsų veiklos rezultatai

Nepaisydami visuotinės finansų krizės mes ir toliau organizavome „Nestlé“ darbuotojų visapusius mokymus bei tobulinimosi ir karjeros galimybes. Ir toliau gerėja mūsų sveikatos ir saugos rezultatai – mažėja sužeidimų, lemiančių nedarbingumo dienas, dažnumas ir bendras užregistruojamų sužeidimų skaičius. Darbuotojų, vadovų ir profesinių sąjungų darbiniai santykiai yra tvirti, nepaisant to, kad kartais kyla problemų, kurias turime išspręsti.

Bendrosios vertės kūrimo apibendrinimas

  • Vertė įmonei „Nestlé“: kvalifikuoti ir motyvuoti darbuotojai; geresni darbo rezultatai; geresni įmonės rezultatai; tvarus augimas.
  • Vertė visuomenei: įdarbinimo galimybės; geresnio gyvenimo lygio galimybė; savarankiško tobulinimosi galimybės; aukštesni darbo vietos saugos standartai.