Sort by
Sort by

Gero maisto esmė yra ingredientų kokybė, juos gaminantys žmonės ir dirvožemis bei ekosistemos, kuriuose jie auginami. Augintojų ir jų aplinkos apsauga užtikrina ilgalaikę Nestlé verslo sėkmę.

Mes privalome žinoti, kaip ir iš kur atsiranda mūsų ingredientai, taip pat norime užtikrinti, kad juos auginant ir gaminant daromas kuo mažesnis neigiamas poveikis aplinkai ir kuo didesnė teigiama įtaka žmonėms, bendruomenėms ir planetai.

Mūsų filosofija

Siekiame, kad mūsų tiekimo grandinė būtų tvari ir atspari.

 

Pagrindiniai iššūkiai

Tvarus maisto tiekimas yra pasaulinis iššūkis, kuriam reikia transformuojančių sprendimų. Žemės ūkis ir tiekimo grandinės susiduria su dideliais iššūkiais, kuriuos įveiksime tik sutelkę jėgas. Tokių sudėtingų iššūkių, kaip vaikų darbo jėgos išnaudojimas, priverstinis darbas, klimato kaita, vandens trūkumas, miškų kirtimas ir gyvūnų gerovė, Nestlé negali išspręsti viena. Tam reikia suvienyti pastangas, dirbti bendrai ir dalintis patirtimi, įsigilinti į problemas vietos aplinkybes, priimti nusistovėjusias taisykles ir normas keičiančius sprendimus.

Galimybės

Dirbdama kartu su partneriais, Nestlé gali daryti teigiamą ir prasmingą poveikį tvariam vystymuisi, pragyvenimo šaltinių gerinimui, klimato kaitos švelninimui, pasaulinio skurdo problemos sprendimui ir maisto atsargų ateityje užtikrinimui. Mes žinome, kad patys negalime išspręsti šių klausimų, todėl, siekdami reikšmingų pokyčių, bendradarbiaujame su vyriausybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), ekspertų organizacijomis, kitomis šio sektoriaus bendrovėmis ir suinteresuotosiomis šalimis. Taikydami geriausias išbandytas žemės ūkio metodikas padedame ūkininkams didinti produktyvumą, o diegdami naujausias technologijas užtikriname didesnį skaidrumą, galime identifikuoti didžiausius iššūkius ir visoje tiekimo grandinėje taikyti inovatyvius sprendimus.

Kaip mes pertvarkome savo tiekimo grandinę

Norėdami pakeisti savo žemės ūkio tiekimo grandines ir padaryti reikšmingą poveikį, daugiausia dėmesio skiriame šioms sritims:

  • Skaidrumui – užtikriname, kad būtų aišku, iš kur gauname žaliavų savo produkcijai, kaip vyksta gamyba.
  • Gamtiniam kapitalui – saugome aplinką ir išteklius.
  • Žmogaus teisėms – užtikriname, kad būtų gerbiamos ir saugomos žmogaus teisės.
  • Gyvūnų gerovei – užtikriname, kad gyvūnai, esantys mūsų tiekimo grandinėje, būtų sveiki, su jais būtų elgiamasi pagarbiai.

To siekiame glaudžiai bendradarbiaudami su ekspertais ir žemės ūkio produktų tiekėjais, kurie puikiai supranta vietos iššūkius ir kam reikalingi esminiai pokyčiai. Nustatę pagrindines problemų priežastis, kartu su šiais partneriais galime kurti ir įgyvendinti konkrečiam atvejui pritaikytus sprendimus, vertinti, ar vykstanti pažanga leis pasiekti užsibrėžtą galutinį tikslą – padėti pasaulį maitinti tvariai, keisti labiausiai pažeidžiamų žmonių gyvenimus ir daryti teigiamą poveikį planetai.

Nestlé Responsible Sourcing Standard