Sort by
Sort by

Inimesed

Tänu oma töötajate pühendumusele ja püüetele muudame iga päev paljude oma tarbijate elu kogu maailmas. Nestlé’il on tugev ettevõttekultuur, mis ühendab enam kui 281 000 töötajat (tegevuse võtmeindikaator, KPI) rohkem kui 100 riigis. Ülemaailmse finantskriisi ajal oleme teinud pingutusi keskendumaks kestlikkusele ja stabiilsusele ning taganud selle, et nii praegu kui ka tulevikus oleks meil olemas sobilik personal.

Meie tegevus

Hõivatud ja mitmekesise tööjõu püsiv juhtimine sõltub heast arenduspoliitikast, inimeste juhtimisest ja tööliinijuhtide aktiivsest toest. Meie personali-, edu- ja arenguvõimalused ettevõtte kõigil tasemetel on ühendatud Nesté’i üldiste strateegiatega. Nestlé’i põhimõtteid ja jätkuvaid parandusi keskkonna ning töötajate tervise- ja ohutusjuhtimise osas soodustavad ka meetmed, mis suurendavad töötajate hõivatust, tervist ja heaolu ning vähendavad tööõnnetuste arvu.

Meie suutlikkus

Vaatamata üldisele finantskriisile oleme jätkanud Nestlé’i töötajate igakülgset koolitamist ja arendamist ning karjäärivõimaluste pakkumist. Parandame pidevalt tervise- ja ohutussuutlikkust ning vähendame edaspidi töövälisel ajal toimunud õnnetuste esinemissageduse (LTIF) määra ja teatatud õnnetuste kogumäära. Töötajate, juhtkonna ja ametiühingute vahelised suhted on üldiselt tugevad, kuigi probleeme aeg-ajalt siiski esineb, millisel juhul võtame nende lahendamise endale alati südameasjaks.

CSV kokkuvõte:

  • Väärtus Nestlé’ile: oskuslik ja motiveeritud tööjõud, täiustatud suutlikkus, esirinnas olevad äritulemused, kestlik kasv.

  • Väärtus kogukonnale: töötajate võimalused; võimalus elustandardi parandamiseks, võimalused enesearenduseks, paremad töökoha ohutusstandardid.