Sort by
Sort by

Mūsų strategija

At the office

Siekiame siūlyti tokį produktų ir paslaugų asortimentą, kuris tobulėtų atsižvelgiant į vartotojų poreikius.

Stengiamės kurti vartotojams tinkamiausius produktus, kurie prisidėtų prie visuomenės sveikatos ir tvarios aplinkos. Tai – geras verslas. Šiuo principu vadovaujamės priimdami sprendimus dabar ir formuodami produktų krepšelį rytojui – tobulindami savo produktus, diegdami inovacijas, įsigydami prekių ženklus ir kurdami partnerystes.

Mūsų strategija: Mūsų pasirinkimai

Savo išteklius ir energiją mes sutelkiame ten, kur atskleista maisto galia turi daugiausia įtakos žmonių ir augintinių gyvenimo kokybei, saugo ir praturtina aplinką, kuria apčiuopiamos vertės mūsų akcininkams ir visoms suinteresuotoms šalims.
Štai kodėl mes:

 • Per daugiau kaip 150 metų sukauptą mitybos, sveikatos ir sveikatingumo patirtį naudojame tam, kad padėtume žmonėms, šeimoms ir augintiniams gyventi sveikiau ir laimingiau.
 • Šiuolaikinių vartotojų poreikius tenkiname naudodami sveikus, skanius, patogiai paruoštus produktus, skirtus sąmoningam, mažai laiko turinčių žmonių gyvenimo būdui.
 • Visiems visur užtikriname prieinamą, saugią ir kokybišką mitybą, nepriklausomai nuo pajamų lygio.
 • Pateikiame rinkai išskirtinių, aukščiausios kokybės naujovių, kurias skatina kūrybingi tyrimai, įžvalgos vartotojams, novatoriški mitybos mokslai ir kulinarinis meistriškumas.
 • Gryniname savo tvarumo tikslus, kad pagerintumėte planetos būklę, skatintume visuomenės pažangą ir palaikytume tvarią maisto sistemą, ypač:
  • Pakuodami ir pristatydami savo produktus saugiais ir aplinką tausojančiais būdais.
  • Siūlydami daugiau augalinės kilmės maisto ir gėrimų produktų, kad taptume tinkamiausiu pasirinkimu vartotojams, įvairinantiems savo mitybą.

Mūsų vertės kūrimo modelis

Mūsų ilgalaikis vertės kūrimo modelis yra pagrįstas subalansuotu pajamų ir pelno augimo siekiu efektyviai naudojant išteklius bei didesniu kapitalo efektyvumu. Vertę kuriame:

 • Augimą skatindami nuolatinėmis inovacijomis.
 • Didindami veiklos efektyvumą.
 • Išteklius ir kapitalą paskirstydami taip, kad nepažeistume drausmės ir aiškių prioritetų, įskaitant įsigijimus ir perleidimus.

Užtikrinti ilgalaikį vienaženklį, organišką pardavimų augimą

Mūsų sėkmė yra pagrįsta diversifikuoto asortimento išlaikymu tiek geografijos, tiek kategorijos požiūriu. Gebame prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir puoselėti aukštos kokybės pasaulinius, regioninius ir vietinius prekių ženklus, taip prisidėdami prie ilgalaikių finansinių rezultatų. Mūsų tikslas - siekti ilgalaikio, vienaženklio, organiško pardavimų augimo, derinant greitą naujovių diegimą, asortimento valdymą ir užimamos rinkos dalies augimą.

Nuolatinis nuosaikus maržos gerinimas

Savo augimo tikslų siekiame taikydami disciplinuotą išlaidų valdymą ir gerindami veiklos efektyvumą visuose verslo lygiuose. Kartu su pardavimų augimu šis požiūris leidžia mums atlaisvinti išteklių pakartotinėms investicijoms į gaminių naujoves, prekių ženklų kūrimą ir tvarumo iniciatyvas, tuo pačiu metu kuriant vertę mūsų akcininkams.

Apdairus kapitalo paskirstymas ir kapitalo efektyvumo didinimas

Mūsų prioritetai yra investuoti į ilgalaikį verslo augimą ir plėtrą, tuo pačiu didinant grąžą akcininkams ir kuriant bendrąją vertę. Kapitalą skirstome labai atsakingai, laikydamiesi aiškios finansinės politikos, kuri sukuria tinkamą pusiausvyrą tarp augimo, grąžos ir lanksčios prieigos prie finansų rinkų. Tokia strategija ir veiklos rezultatai leido padidinti investuoto kapitalo grąžą (ROIC) 240 bazinių punktų - nuo 12,3% 2019 m. iki 14,7% 2020 m.

Bendros vertės kūrimas: mūsų veiklos metodai

Kad kurtume vertę visuomenei ir akcininkams, visuomet atsižvelgiame į ilgalaikę perspektyvą, veikiame susitelkę ir pasaulinius išteklius deriname su vietine praktine patirtimi. Taip elgiamės, nes manome, kad verslas turėtų būtų varomąja jėga siekiant gėrio. Mes priėmėme drąsų įsipareigojimą pasiekti, kad iki 2050 m. grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas būtų nulinis, o iki 2025 m. 100% pakuočių būtų tinkamos perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. Mes ir toliau sieksime tvarumo ir kursime naujas verslo galimybes užtikrindami, kad Nestlé prekių ženklai atspindėtų mūsų tikslus.