Sort by
Sort by

Siekdami pagerinti jūsų ir taip mėgstamą KitKat užsibrėžėme misiją dar labiau paremti kakavos augintojus ir jų šeimas. Būtent tam ir skirta pajamų gavimo spartinimo programa. Ši programa yra novatoriškas į šeimą orientuotas metodas, kuriuo siekiama sumažinti pragyvenimo pajamų skirtumą ir pagerinti kakavos augintojų, priklausančių mūsų tiekimo grandinei, gyvenimo lygį.

Mūsų kelionė prasidėjo 2009 m., kai sukūrėme Nestlé kakavos planą, o pakeliui daug ko išmokome (daugiau apie Nestlé kakavos planą galite sužinoti čia).  Pajamų gavimo spartinimo programa pagrįsta šiomis žiniomis ir daugiausia dėmesio skiria iniciatyvoms, kurios jau pasitvirtino kaip keičiančios kakavos augintojų šeimų gyvenimą. Programa sukurta taip, kad skatintų elgesio pokyčius ir atlygintų už teigiamą praktiką tiek namuose, tiek ūkyje. Ji skatina šias šeimas imtis veiksmų, kad būtų didinamas kakavos ūkių produktyvumas, sodinami miško medžiai ir vaismedžiai, užtikrinamos pajamos iš įvairių šaltinių ir remiamas vaikų švietimas. Mūsų programa unikali tuo, kad jos centre yra ne tiesiog pavieniai ūkininkai, o šeimos.  Žvelgdami į šeimą, labiau vertiname moteris kaip teigiamų pokyčių iniciatores.

Kaip KitKat sudaro keturios juostelės, taip ir mes turime keturis elementus, kurie padeda įgyvendinti šią programą. Šie elementai pagrįsti keturiais teigiamais veiksmais, kurių imtis skatiname kakavos augintojų šeimas. Jei visi jie bus įgyvendinti, kakavos augintojų šeimos per pirmuosius dvejus metus galės gauti iki 500 eurų papildomų pajamų per metus:

  • Užtikrinimas, kad vaikai nuo 6 iki 16 metų lankytų mokyklą.
  • Ūkininkavimo būdo gerinimas, pavyzdžiui, efektyvus medžių genėjimas, kad padidėtų derlingumas.
  • Miško medžių ir vaismedžių sodinimas kakavos ūkiuose. Jie suteikia labai reikalingą pavėsį kakavai, didina atsparumą klimato kaitos poveikiui, palaiko biologinę įvairovę ir gali padidinti ūkininkų pajamas.
  • Moterų įgalinimas pradėti verslą ir gauti pajamų iš įvairių šaltinių.

Šiomis mūsų pajamų gavimo spartinimo programoje numatytomis paskatomis siekiama dar labiau užtikrinti kakavos augintojų šeimų gerovę, o lėšos mobiliuoju mokėjimu išmokamos lygiomis dalimis abiem namų ūkio galvoms tiesiai į rankas. Be to, šios paskatos nepriklauso nuo ūkio dydžio, todėl net ir mažiausių ūkių savininkai gali gauti pajamų taip užtikrinant, kad nė vienas ūkininkas neliktų nuošalyje. Ši parama teikiama papildant Nestlé kakavos planą ir kartu su išmoka, mokama už sertifikuotą Rainforest Alliance kakavą.

ki šiol Dramblio Kaulo Krante šia programa pasinaudojo 10 000 kakavos augintojų šeimų (šis skaičius dar didėja). Ir tai dar ne viskas! Tai žingsnis į priekį siekiant dar labiau išplėsti programos aprėptį. Pirmiausia išplėsime aprėptį Dramblio Kaulo Krante ir pradėsime veikti Ganoje, o paskesnis mūsų tikslas yra iki 2030 m. pasiekti 160 000 mūsų tiekimo grandinėje esančių kakavos augintojų šeimų.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip remiame ūkininkaujančias šeimas pagal skirtingus programos elementus: Daugiau pasodintų medžių, Padedame vaikams gauti išsilavinimąDaugiau pinigų kakavos augintojų šeimomsMūsų siekis – tvariai gaunama kakavaVisiems reikia pertraukėlės

Breaks for good

Visiems reikia pertraukėlės

Esame tvirtai įsitikinę, kad moterys yra pokyčių iniciatorės. Suteikdami joms galimybę gauti papildomų pajamų ir imtis aktyvaus vaidmens šeimos finansų srityje, siekiame skatinti lyčių lygybę ir galiausiai kurti atsparesnius namų ūkius.
SKAITYTI DAUGIAU