Sort by
Sort by

people

Pateicoties mūsu darbinieku pūlēm, katru dienu mēs ietekmējam daudzu patērētāju dzīvi visā pasaulē. Uzņēmums Nestlé ir attīstījis spēcīgu korporatīvo kultūru, kas apvieno aptuveni 281 000 cilvēku [KPI] no vairāk nekā 100 valstīm. Arī globālās finanšu krīzes laikā galvenais mērķis bija ilgtspēja un stabilitāte, un varam galvot, ka mums ir piemēroti cilvēku resursi, kas spēs apmierināt mūsu pašreizējās un nākotnes vajadzības.

Mūsu darbība

Darbaspēka motivācija un daudzveidīgums ir atkarīgs no turpmākas attīstības politikas un cilvēkresursu sekmīgas pārvaldības, kā arī no aktīvas atbalsta sniegšanas atsevišķu struktūrvienību vadītājiem. Mūsu resursu, pēctecības un attīstības iespējas visos uzņēmuma līmeņos atbilst Nestlé vispārējām stratēģijām. Nestlé principi un nepārtrauktie uzlabojumi apkārtējās vides un darbinieku veselības, kā arī drošības pārvaldības jomā ir veicinājuši darbinieku motivācijas līmeņa celšanos, veselības un labsajūtas pieaugumu, kā arī ir veicinājuši darba traumu skaita samazināšanos.

Mūsu sasniegumi

Neatkarīgi no globālās finanšu krīzes, mēs turpinām nodrošināt vispusīgas apmācību, attīstības un karjeras iespējas Nestlé darbiniekiem. Darbinieku veselības un drošības rādītāji turpināja palielināties, piemēram, samazinājās neatgriezenisku traumu skaits un kopējo reģistrēto traumu skaits. Attiecības starp darbiniekiem, vadību un arodbiedrībām kopumā ir labas, lai gan reizēm rodas neskaidrības, kuras risinām.

Kopsavilkums par kopīgo vērtību radīšanu

  • Nestlé ieguvumi: prasmīgi un motivēti darbinieki, efektīvāki darba rezultāti, augsti uzņēmējdarbības rezultāti, ilgtspējīga izaugsme.

  • Sabiedrības ieguvumi: nodarbinātības iespējas, augstāka dzīves līmeņa potenciāls, personiskās attīstības iespējas, augstāki drošības standarti darba vietā.