Sort by
Sort by

Bendrosios vertės kūrimas: siekti gėrio

Mes tikime, kad maistas gali pagerinti gyvenimo kokybę. Būtent šis įsitikinimas įžiebė norą išnaudoti Nestlé pasaulinį žinomumą, turimus išteklius bei sukauptą patirtį ir prisidėti prie sveikesnės ateities žmonijai ir Žemei kūrimo.

Mes tai vadiname bendrosios vertės kūrimu (Creating Shared Value, CSV). Tai yra ilgalaikis teigiamas poveikis visoms suinteresuotosioms šalims. Dirbdami visame pasaulyje vadovaujamės trimis pagrindiniais siekiais: palaikyti vaikus, prisidėti prie bendruomenių gerovės ir išsaugoti planetą ateities kartoms.

Mūsų siekiai

Trys svarbiausi mūsų siekiai padeda atskleisti maisto galią, kad pagerintume gyvenimo kokybę visiems - tiek gyvenantiems dabar, tiek ateinančioms kartoms (Unlocking the power of food to enhance quality of life for everyone, today and for generations to come).