Sort by
Sort by

Kopīgas vērtības radīšana: Darīt labas lietas

Mēs uzskatām, ka pārtika spēj uzlabot dzīves kvalitāti. Šī pārliecība ir mūsu apņemšanās pamatā – izmantot mūsu globālo darbību, resursus un zināšanas, lai nodrošinātu veselīgāku nākotni cilvēkiem un planētai.

Mēs to saucam par Kopīgas vērtības radīšanu (KVR). Šādi mēs nodrošinām ilgtermiņa pozitīvu ietekmi visām mūsu ieinteresētajām pusēm. Mūsu darba pamatā ir trīs globāli centieni: atbalstīt bērnus, attīstīt kopienas un saglabāt planētu nākotnei.

Mūsu centieni

Ar mūsu centieniem mēs vēlamies izmantot pārtikas sniegtās iespējas, lai uzlabotu ikviena cilvēka dzīves kvalitāti – šodien un nākamajām paaudzēm.