Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Apr 23, 2013

„Nestlé“ socialinės atsakomybės iniciatyvos 2012 m.

Praėjusiais metais „Nestlé“ įgyvendino daugiau nei 100 su sveika mityba, gėlo vandens tausojimu ir žemės ūkio plėtra susijusių programų. Jos pratęsė bendrovės socialinės atsakomybės iniciatyvas ir buvo pagrįstos tvarumo principais.

2012 m. „Nestlé“, rūpindamasi, kad produkcija atitiktų sveikos mitybos kriterijus, daugiausia dėmesio skyrė druskos, cukraus ir riebalų kiekio joje mažinimui. Per praėjusius metus bendrovė, vadovaudamasi sveiko maitinimosi nuostatais, atnaujino 6692 produktus. Šiuo metu 75,7 proc. „Nestlé“ produkcijos visiškai atitinka bendrovės nustatytus sveikos mitybos principus, o tai yra 1,6 proc. daugiau nei 2011 metais.

Beveik trys ketvirtadaliai (73 proc.) „Nestlé“gamyklų yra įsikūrusios kaimiškose vietovėse. Pernai visame pasaulyje su bendrove tiesiogiai dirbo ir savo produkciją jai tiekė apie 690 tūkst. ūkininkų, kurių švieži produktai naudojami gaminiams.

2012 m. „Nestlé“ įgyvendino 489 vandens tausojimo projektus, kurių metu bendrovės gamyklose sutaupyta 6,5 mln. kubinių metrų vandens. Iki 2015 m. kompanija užsibrėžė tikslą 40 proc. (lyginant su 2005 m.) sumažinti sunaudojamo vandens kiekį, reikalingą produkcijos tonai pagaminti.

Vykdydama aplinkai draugiškas veiklas, „Nestlé“ praėjusiais metais sutaupė 47,1 kilotonų pakuočių medžiagų. Net 39 bendrovės gamyklos dirbo visiškai neteršdamos aplinkos. „Nestlé“ įsipareigoja, kad 2015 m. šiuo rėžimu dirbs dešimtadalis bendrovės gamyklų.

Article Type