Sort by
Sort by

„Nestlé“ visuomenėje

Turėdama tvirtas vertybes ir užbrėžtai siekdama savo tikslų „Nestlé“ nuolat prisideda prie geresnės ateities kūrimo pasaulyje.

„Nestlé“ veikla kasdien paliečia milijardų pasaulio gyventojų kasdienybę: nuo produktams reikalingų ingredientų augintojų ir gamintojų iki šeimų, kurios džiaugiasi bendrovės siūlomais gaminiais.

Nuolat galvojama ir dirbama su bendruomenėmis, kurių dalimi mes esame ir su kuriomis dirbame.

Kartu „Nestlé“ didžiulį dėmesį skiria aplinkai – mūsų visų ir ateities kartų namams.

Mūsų siekiai

„Nestlé“ tikslo gerinti gyvenimo kokybę ir prisidėti prie sveikesnės ateities vedami išskyrėme tris siekius, kuriais remiantis bus pagrįstas mūsų užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas. Savo veikla prisidedame prie Jungtinių Tautų (JT) Tvarios plėtros tikslų.

Žmogui ir šeimai
Žmogui ir šeimai

Prisidėti prie 50 mln. vaikų sveikesnio gyvenimo būdoColor Box Html
Bendruomenėms

Pagerinti 30 mln. skirtingų bendruomenių, kurių veikla susijusi su mūsų verslu, narių gyvenimus

Color Box Html
Žemei

Savo veikloje siekti nulinio poveikio aplinkai
KAIMO PLĖTRA

Suprasdama kaimo regionų ir juose gyvenančių bendruomenių poreikius Nestlé savo veikla prisideda prie bendrosios vertės kūrimo principų įgyvendinimo.

Čia galite susipažinti su bendrovės bendrosios vertės kūrimo ataskaita.

Paskutinę Nestlé Bendrosios vertės kūrimo ataskaitą rasite ČIA.

Socialinė atsakomybė lydi kiekvieną „Nestlé“ kompanijos žingsnį. Tai – pagrindinė verslo veiklos dalis, įprasminanti „Nestlé“ filosofiją. Savo veikla bendrovė stengiasi išlaikyti harmoniją su aplinka, bendruomenėmis ir visuomene.

Be daugybės socialinės atsakomybės veiklų pasaulyje „Nestlé“ prisideda prie daug iniciatyvų ir Baltijos šalyse.

Lietuvoje UAB „Nestlé Baltics“ kartu su kitais projekto partneriais remia edukacinį projektą „Sveikatiada“, kurį įgyvendina VšĮ „Sveika mityba“. Projektu kuriamos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstos kultūros mokyklų bendruomenėse.

Kartu bendrovės veikla yra pagrįsta Bendrosios vertės kūrimo principu, kuriuo remiantis įmonės veikla nukreipta į sveikos visuomenės plėtrą. „Nestlé Baltics“ prisideda prie visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo ir sveikesnės ateities.

„Nestlé Baltics“ Lietuvoje įgyvendina ir projektą „Alliance for Youth“, padedanti jaunimui įsilieti į konkurencingą darbo rinką.

„Nestlé Baltics“ bendradarbiauja su „Maisto banku“, dirba kartu su Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija, „Maltos ordino pagalbos tarnyba“, „Darom