Sort results by
Sort results by

„Nestlé“ visuomenėje

Turėdama tvirtas vertybes ir užbrėžtai siekdama savo tikslų „Nestlé“ nuolat prisideda prie geresnės ateities kūrimo pasaulyje.

„Nestlé“ veikla kasdien paliečia milijardų pasaulio gyventojų kasdienybę: nuo produktams reikalingų ingredientų augintojų ir gamintojų iki šeimų, kurios džiaugiasi bendrovės siūlomais gaminiais.

Nuolat galvojama ir dirbama su bendruomenėmis, kurių dalimi mes esame ir su kuriomis dirbame.

Kartu „Nestlé“ didžiulį dėmesį skiria aplinkai – mūsų visų ir ateities kartų namams.

Mūsų siekiai

„Nestlé“ tikslo gerinti gyvenimo kokybę ir prisidėti prie sveikesnės ateities vedami išskyrėme tris siekius, kuriais remiantis bus pagrįstas mūsų užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas. Savo veikla prisidedame prie Jungtinių Tautų (JT) Tvarios plėtros tikslų.

Žmogui ir šeimai
Žmogui ir šeimai

Prisidėti prie 50 mln. vaikų sveikesnio gyvenimo būdoColor Box Html
Bendruomenėms

Pagerinti 30 mln. skirtingų bendruomenių, kurių veikla susijusi su mūsų verslu, narių gyvenimus

Color Box Html
Žemei

Savo veikloje siekti nulinio poveikio aplinkai
KAIMO PLĖTRA

Suprasdama kaimo regionų ir juose gyvenančių bendruomenių poreikius Nestlé savo veikla prisideda prie bendrosios vertės kūrimo principų įgyvendinimo.

Čia galite susipažinti su bendrovės bendrosios vertės kūrimo ataskaita.

Paskutinę Nestlé Bendrosios vertės kūrimo ataskaitą rasite ČIA.