Sort by
Sort by

Hea toidu keskmes on koostisainete kvaliteet, neid tootvad inimesed ning mullad ja ökosüsteemid, milles neid kasvatatakse. Kasvatajate ja nende keskkondade kaitsmine tagab Nestlé ettevõtte pikaajalise edu.

See nõuab, et me teaksime, kust meie koostisosad pärinevad ja et neid toodetakse viisil, mis minimeerib negatiivseid mõjusid ning annab positiivse panuse üksikisikutele, kogukondadele ja planeedile.

Meie filosoofia

Meie eesmärgiks on saavutada jätkusuutlikud, vastupidavad toidutarneahelad.

 

Peamised väljakutsed

Jätkusuutlike toidutarneahelate tagamine on üleilmne väljakutse, mis nõuab transformatiivseid lahendusi. Põllumajandus ja tarneahelad seisavad silmitsi oluliste väljakutsetega ning nende ületamine nõuab kooskõlastatud ja mitut sidusrühma hõlmavaid jõupingutusi. Probleemid nagu lapstööjõud, sunnitööjõud, kliimamuutused, veepuudus, metsade hävitamine ja loomade heaolu on kõik olulised väljakutsed, mida Nestlé ei suuda üksi lahendada. Need nõuavad koostööd ja oskusteabe jagamist, et saavutada sügav arusaam küsimustest kohalikus kontekstis ning töötada välja lahendused tõelise transformatsiooni saavutamiseks.

Võimalused

Koostöös saavad Nestlé ja meie partnerid avaldada positiivset ja tähendusrikast mõju säästvale arengule, toimetuleku parandamisele, kliimamuutuste leevendamisele, ülemaailmse vaesusega tegelemisele ja toiduga varustatuse tagamisele tulevikus. Me teame, et me ei saa neid küsimusi üksi lahendada, seega teeme koostööd valitsuste, valitsusväliste organisatsioonide, ekspertorganisatsioonide, tööstusharude esindajate ja teiste sidusrühmadega, et panna paika tõhusad sekkumismeetodid. Parimate põllumajanduslike võtete rakendamine võimaldab meil aidata põllumajandustootjatel suurendada tootlikkust, samas kui uue tehnoloogia kasutuselevõtt aitab suurendada läbipaistvust ning tuvastada väljakutseid ja uusi uuenduslikke lahendusi kogu meie tarneahelas.

Kuidas me muudame oma tarneahelat?

Põllumajanduslike tarneahelate muutmiseks ja mõtestatud mõju avaldamiseks keskendume järgmistele valdkondadele:

  • Läbipaistvus – nähtavuse tagamine, kust meie toorained pärit on ja kuidas neid toodetakse.
  • Looduskapital – keskkonna kaitsmine ja ressursside säilitamine.
  • Inimõigused – inimeste õiguste austamise ja kaitse tagamine.
  • Loomade heaolu – meie tarneahelas olevate loomade väärikalt kohtlemise ja tervena hoituse tagamine.

Meie eesmärk on saavutada see tugeva koostöö kaudu ekspertidest partnerite ja põllumajandustarnijatega, kes mõistavad täielikult kohapealseid väljakutseid, kus muutused võivad põhjustada transformatsiooni. Probleemide algpõhjuste väljaselgitamisega saame koos nende partneritega töötada välja ja rakendada kohandatud lahendusi ning mõõta oma edusamme, et tagada nende soovitud mõju – aidata maailma jätkusuutlikult toita, muutes samal ajal mõnede kõige haavatavamate inimeste elu ning avaldades positiivset mõju planeedile.

Nestlé Responsible Sourcing Standard