Sort by
Sort by

Meie strateegia

At the office

Meie eesmärgiks on pakkuda toodete ja teenuste portfelli, mis arenevad koos tarbijate nõudmistega.

Püüame luua tooteid, mis on tarbijatele õiged ning mis aitavad kaasa rahva tervise hoidmisele ja terve keskkonna säilimisele. See on hea äri aluseks. See on aluseks meie tänastele valikutele ning kujundab meie portfelli homseks – kas siis toodete arengu, innovatsiooni, omandamise või partnerluse kaudu.

Meie strateegia: Meie valikud

Suuname oma energia ja ressursid sinna, kus toidu jõu avamine võib muuta inimeste ja lemmikloomade elu kõige rohkem, kaitsta ja tõhustada keskkonda ning luua märkimisväärset väärtust nii meie aktsionäridele kui ka teistele sidusrühmadele.
Sellepärast me:

 • Rakendame oma teadmisi toitumise, tervise ja heaolu valdkonnas, mis on välja töötatud rohkem kui 150 aasta jooksul, et aidata inimestel, peredel ja lemmikloomadel elada õnnelikumat ja tervislikumat elu.
 • Rahuldame kaasaegse tarbija vajadusi tervislike, maitsvate, käepäraste toodetega, mis sobivad teadliku ja ajaliselt piiratud elustiiliga.
 • Muudame taskukohase, ohutu ja kvaliteetse toitumise igal pool kättesaadavaks kõigile, sõltumata nende sissetulekutasemest.
 • Toome turule erilised, tipptasemel uuendused, mida toetavad loomingulised uuringud, tarbijate panused, teedrajav toitumisteadus ja kulinaarne meisterlikkus.
 • Edendame oma jätkusuutlikkuse tegevuskava, et parandada planeedi tervist, edendada ühiskondlikke edusamme ja toetada jätkusuutlikku toidusüsteemi, eelkõige seoses alljärgnevaga:
  • pakendame ja tarnime oma tooted ohutult ja keskkonda kaitstes;
  • pakume rohkem taimseid toidu - ja joogivalikuid, mis võimaldab meil olla tarbijate eelistatud valik, kui nad oma toitumist mitmekesistavad.

Meie väärtusloome mudel

Meie pikaajalise väärtusloome mudel põhineb tasakaalustatud püüdlustel ressursitõhusa ülemise ja alumise piiri tõstmise ning kapitali tõhususe parandamise poole. Loome väärtust alljärgnevalt:

 • toetame kasvu pideva innovatsiooni kaudu;
 • parandame töö tõhusust;
 • eraldame ressursse ja kapitali distsipliini ja selgete prioriteetidega, sealhulgas omandamiste ja loovutamiste kaudu.

Püsiva ühekohalise orgaanilise müügi keskmise kasvu tagamine

Meie edu on rajatud mitmekesise portfelli säilitamisele nii geograafiliselt kui ka kategooriate lõikes. Meie võime kohaneda muutuvate keskkondadega ning tugevdada meie kvaliteetseid globaalseid, piirkondlikke ja kohalikke brände, aitab kaasa pikaajalisele finantstulemuste saavutamisele. Meie eesmärk on saavutada püsiv ühekohaline orgaanilise müügi keskmine kasv kiire innovatsiooni, portfellihalduse ja turuosa kasvutulu abil.

Mõõduka marginaali jätkuv paranemine

Me toetame kasvu tegevuskava distsiplineeritud kulujuhtimise kaudu, parandades äritegevuse tõhusust kõigil tasanditel. Koos müügikasvuga võimaldab see lähenemisviis meil vabastada ressursse taasinvesteerimiseks tooteinnovatsiooni, brändi loomisse ja jätkusuutlikkuse algatustesse, luues samal ajal väärtust oma aktsionäridele.

Kapitali arukas eraldamine ja kapitali tõhususe parandamine

Meie prioriteedid on investeerida oma ettevõtte pikaajalisse kasvu ja arengusse, suurendades samal ajal aktsionäride tulu ja luues ühist väärtust. Me valime distsiplineeritud lähenemisviisi kapitali jaotamisele koos mõistliku finantspoliitikaga, mille eesmärk on saavutada õige tasakaal kasvu, tulu ja paindliku juurdepääsu vahel finantsturgudele. Koos meie tegevustulemustega on see võimaldanud meil suurendada oma investeeritud kapitali tasuvust (ROIC – Return on Invested Capital) 240 baaspunkti võrra, 12,3%-lt 2019. aastal 14,7%-ni 2020. aastal.

Ühisväärtuse loomine: meie tegutsemise viis

Me ehitame pikaajalise perspektiiviga, tegutseme keskendunult ja ühendame globaalsed ressursid kohaliku oskusteabega, et luua väärtust nii ühiskonnale kui ka meie aktsionäridele tähendusrikkal skaalal. Me teeme seda, sest usume, et ettevõte peaks toimima kui hea jõud. Oleme võtnud julged kohustused saavutada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside null netoheitkoguse ja muuta 100% meie pakenditest taaskasutatavaks või korduvkasutatavaks 2025. aastaks. Me jätkame oma jätkusuutlikkuse tegevuskava edendamist ja loome uusi ärivõimalusi, tagades, et Nestlé brändid räägivad meie eesmärgist.