Sort by
Sort by

Mūsu stratēģija

At the office

Mūsu mērķis ir piedāvāt tādu produktu un pakalpojumu portfeli, kas attīstās atbilstoši patērētāju pieprasījumam.

Mēs cenšamies radīt patērētājiem piemērotus produktus, kas veicina sabiedrības veselību un labu apkārtējo vidi. Tas ir labas uzņēmējdarbības pamatā. Balstoties šajā principā, mēs izdarām izvēles un veidojam mūsu produktu klāstu nākotnei – vai nu attīstot produkciju, inovācijas, iepirkumus vai partnerību.

Mūsu stratēģija: Mūsu izvēles

Mēs ieguldām savu enerģiju un resursus tur, kur pārtikas spēka izmantošana varētu radīt vislielākās izmaiņas cilvēku un mājdzīvnieku dzīvēs, aizsargāt un uzlabot apkārtējo vidi un radīt ievērojamu vērtību gan mūsu akcionāriem, gan citām mūsu ieinteresētajām pusēm.
Tāpēc mēs:

 • Izmantojam mūsu zināšanas par uzturu, veselību un labsajūtu, kas attīstītas vairāk nekā 150 gadu laikā, lai palīdzētu cilvēkiem, ģimenēm un mājdzīvniekiem dzīvot laimīgāk un veselīgāk.
 • Nodrošinām mūsdienu patērētāja vajadzības, piedāvājot veselīgus, garšīgus, ērti lietojamus produktus apzinātam un straujam dzīvesveidam.
 • Nodrošinām pieejamu, drošu un augstas kvalitātes uzturu ikvienam, neatkarīgi no patērētāja ienākumu līmeņa.
 • Ienesam tirgū atšķirīgas, izcilas inovācijas, balstoties uz radošu izpēti, zināšanām par patērētājiem, novatorisku uztura zinātni un kulinārijas izcilību.
 • Īstenojam mūsu ilgtspējības programmu, lai uzlabotu planētas veselību, virzītu sabiedrības progresu un atbalstītu ilgtspējīgu pārtikas sistēmu, jo īpaši attiecībā uz:
  • mūsu produktu iesaiņošanu un piegādi drošos un videi draudzīgos veidos;
  • piedāvājot plašāku augu izcelsmes pārtikas un dzērienu klāstu, lai mēs kļūtu par patērētāju pirmo izvēli.

Mūsu vērtības radīšanas modelis

Mūsu ilgtermiņa vērtības radīšanas modeļa pamatā ir līdzsvarota tiekšanās pēc bruto un neto pārdošanas rezultātu izaugsmes, efektīvi izmantojot resursus, kā arī uzlabojot kapitāla efektivitāti. Mēs radām vērtību:

 • Veicinot izaugsmi ar pastāvīgu inovāciju palīdzību,
 • Uzlabojot darbības efektivitāti,
 • Piešķirot mūsu resursus un kapitālu disciplinēti un ar skaidrām prioritātēm, iegādi un atsavināšanu ieskaitot.

Noturīga vidēja līmeņa viencipara organiskās pārdošanas apjoma pieauguma nodrošināšana

Mūsu panākumi ir balstīti uz daudzveidīga portfeļa saglabāšanu gan ģeogrāfijas, gan kategorijas ziņā. Mūsu spēja pielāgoties mainīgajai videi un atbalstīt mūsu augstas kvalitātes globālos, reģionālos un vietējos zīmolus veicina ilgtermiņa finanšu rādītājus. Mūsu mērķis ir panākt noturīgu vidēja līmeņa viencipara organiskās pārdošanas apjoma pieaugumu, apvienojot straujas inovācijas, portfeļa pārvaldību un tirgus daļas pieaugumu.

Nepārtraukta mērena maržas pieauguma radīšana

Mēs virzām mūsu izaugsmes programmu, īstenojot disciplinētu izmaksu pārvaldību, uzlabojot darbības efektivitāti visos uzņēmējdarbības līmeņos. Apvienojumā ar pārdošanas apjoma pieaugumu šī pieeja ļauj mums atbrīvot resursus atkārtotām investīcijām produktu inovācijās, zīmola veidošanā un ilgtspējības iniciatīvās, vienlaikus radot vērtību mūsu akcionāriem.

Apdomīga kapitāla piešķiršana un kapitāla efektivitātes uzlabošana

Mūsu prioritātes ir ieguldīt uzņēmējdarbības ilgtermiņa izaugsmē un attīstībā, vienlaikus palielinot akcionāru ieguvumus un radot kopīgu vērtību. Mēs izmantojam disciplinētu pieeju kapitāla sadalei, izmantojot piesardzīgu finanšu politiku, kas izveidota, lai panāktu pareizo līdzsvaru starp izaugsmi, ienesīgumu un elastīgu piekļuvi finanšu tirgiem. Kopā ar mūsu darbības rādītājiem tas ir ļāvis palielināt ieguldītā kapitāla atdevi (ROIC) par 240 bāzes punktiem no 12,3% 2019. gadā līdz 14,7% 2020. gadā.

Kopīgas vērtības radīšana: Mūsu darbības veids

Mēs strādājam ilgtermiņā, rīkojamies mērķtiecīgi un apvienojam globālos resursus un zinātību, lai radītu vērtību gan sabiedrībai, gan mūsu akcionāriem jēgpilnā mērogā. Mēs to darām, jo uzskatām, ka biznesam vajadzētu darboties kā pozitīvam katalizatoram. Mēs esam uzņēmušies drosmīgas saistības: sasniegt siltumnīcas efekta gāzu nulles emisijas rādītāju līdz 2050. gadam un 100% no mūsu iepakojuma padarīt pārstrādājamu vai atkārtoti izmantojamu līdz 2025. gadam. Mēs turpināsim virzīt savu ilgtspējības programmu un radīsim jaunas biznesa iespējas, nodrošinot, ka Nestlé zīmoli atspoguļo mūsu mērķi.