Sort by
Sort by

Mūsu ceļš pretī klimatneitralitātei

Nestle net zero

Klimata pārmaiņu problēmas risināšana nevar gaidīt, un mēs arī nevaram

„Nestlé” izmanto savu lielumu, mērogu un sasniedzamību, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmu un panāktu ievērojamus rezultātus. Lai veicinātu pārmaiņas, mēs pārveidojam uzņēmumu un izmantojam resursus.

Strādājot desmit gadus, mēs līdz 2030. gadam par pusi samazināsim siltumnīcefekta gāzu izplūdi un līdz 2050. gadam sasniegsim klimatneitralitāti, pat mūsu uzņēmumam turpinot augt.

Mums ir galvenā loma izmešu daudzuma samazināšanā mūsu uzņēmumos un piegādes ķēdē. Mēs atbalstām lauksaimniekus un piegādātājus reģeneratīvās lauksaimniecības ieviešanā, nākamajos 10 gados iestādīsim 20 miljonus koku katru gadu un līdz 2025. gadam pabeigsim pāreju uz simtprocentīgi atjaunojamu elektrību. Turklāt mēs palielinām ogļskābās gāzes ziņā neitrālu zīmolu skaitu.

Sīki iepazīstieties ar „Nestlé” klimatneitralitātes rīcības plānu

 

Mūsu ceļš pretī klimatneitralitātei aptver trīs galvenās jomas

Mēs cieši sadarbojamies ar lauksaimniekiem, piegādātājiem un vietējo sabiedrību visur, kur strādājam, lai iegūtu sastāvdaļas tādā veidā, kas nodrošina pozitīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību.

  • Sadarboties ar lauksaimniekiem, lai ieviestu metodes, kas risina klimata pārmaiņu problēmu un vairo iztikas līdzekļus.
  • Motivēt piegādātājus visā pasaulē pievienoties mums ceļā pretī klimatneitralitātei.
  • Nākamajos 10 gados katru gadu iestādīt 20 miljonus koku.
  • Nodrošināt, ka līdz 2022. gadam mūsu galveno izejvielu piegādātāji izbeidz mežu izciršanu.

Lai sasniegtu neitralitāti izmešu ziņā, ir jāveic lielas pārmaiņas ražošanā.

  • Pāriet uz simtprocentīgi atjaunojamu elektrību visos 800 „Nestlé” objektos.
  • Līdz 2022. gadam nomainīt piederošo vai nomāto autoparku visā pasaulē uz variantiem ar mazāku izmešu daudzumu un kompensēt visus atlikušos izmešus.

Izmantojot zināšanas un resursus, mēs pārveidosim preču klāstu, lai produkti ir „labi jums un labi planētai”.

  • Samazināt sastāva ietekmi uz vidi.
  • Uzlabot izmešu mērīšanu un pārvaldību.
  • Pāriet uz ogļskābās gāzes ziņā neitrāliem zīmoliem.

 

Uzziniet vairāk par mūsu rīcību

Nestle Net Zero RoadMap