Mūsu mērķis ir izmantot pārtikas sniegtās iespējas, lai uzlabotu ikviena cilvēka dzīves kvalitāti – šodien un nākamajām paaudzēm. Mūsu centieni globālā līmenī palīdz sasniegt šo mērķi.

Mūsu mērķis ir palīdzēt 50 miljoniem bērnu dzīvot veselīgāk.

Mēs strādājam, lai padarītu mūsu produktu piedāvājumu vēl veselīgāku un garšīgāku, iedvesmotu patērētājus dzīvot veselīgāk, kā arī veicinātu un dalītos mūsu izpratnē par saikni starp uzturu un veselību.
Dad daughter cooking

Mūsu mērķis ir palielināt iztikas līdzekļus 30 miljoniem mājsaimniecību tajās kopienās, kas ir tieši saistītas ar mūsu uzņēmējdarbību.

Mēs nodarbinām simtiem tūkstošu cilvēku un sadarbojamies ar simtiem partneru, tūkstošiem piegādātāju un miljoniem lauksaimnieku visā pasaulē. Mūsu mērķis ir attīstīt plaukstošas un izturīgas kopienas drošas ilgtermiņa piegādes ķēdes ietvaros.
Young man planting in the garden

Mūsu mērķis ir panākt nulles ietekmi uz vidi mūsu darbībā.

Mēs cenšamies, lai mūsu darbība neradītu nekādu ietekmi uz vidi, un mēs esam skaidri apņēmušies izmantot ilgtspējīgi pārvaldītus un atjaunojamus resursus, darboties efektīvāk, panākt, lai atkritumi netiktu iznīcināti, kā arī uzlabot ūdenssaimniecību.
Lejupielādējiet mūsu Kopējās vērtības radīšanas progresa ziņojumu
Young lady looking at the open water