Sort by
Sort by

© 2020 Nestlé

Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības visā šīs vietnes tekstā, attēlos un citos materiālos ir uzņēmuma Nestlé Group īpašums vai ir iekļautas ar attiecīgā īpašnieka atļauju.

Jums ir atļauts pārlūkot šo vietni un atveidot satura izvilkumus, drukājot tos, lejupielādējot tos cietajā diskā vai ar mērķi izplatīt tos citām personām. Šīs darbības var veikt ar nosacījumu, ka netiek pārkāptas autortiesības un citas īpašumtiesības un ka šādos atveidojumos ir redzams paziņojums par preču zīmi. Nevienas šīs vietnes daļas atveidojumu nedrīkst pārdot vai izplatīt komerciālos nolūkos, kā arī to nedrīkst pārveidot vai iekļaut citā darbā, publikācijā vai vietnē.

Šajā vietnē redzamās preču zīmes, logotipi, rakstzīmes un pakalpojumu zīmes (kopā sauktas par “Preču zīmēm”) pieder uzņēmumam Nestlé Group. Nekas no šīs vietnes satura nevar tikt skaidrots kā licences vai tiesību garantēšana lietot jebkuru vietnē redzamo Preču zīmi. Šajā vietnē redzamo Preču zīmju vai jebkura cita vietnes satura lietošana vai nepareiza lietošana, izņemot šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos norādīto lietošanu, ir stingri aizliegta. Jūs tiekat informēts arī par to, ka Nestlé Group aktīvi īstenos savas intelektuālā īpašuma tiesības pilnā tiesību aktos noteiktajā apmērā, tostarp nopietnu pārkāpumu gadījumā veiks kriminālvajāšanu.