Sort by
Sort by

Kopīgo vērtību radīšana

Kopīgo vērtību radīšana arī turpmāk būs uzņēmuma Nestlé galvenais uzņēmējdarbības princips. Kompānijas veiksme ir tieši atkarīga no apkārt esošās sabiedrības stāvokļa. Tādēļ Nestlé ir stingri apņēmusies iesaistīties iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Cilvēki un ģimenes, kopienas un planēta – viss ir savstarpēji saistīts, tādēļ Nestlé ir apsolījusi iesaistīties labākas un veselīgākas vides veidošanā. Lai to īstenotu, uzņēmums ir izvirzījis 42 konkrētus uzdevumus, kuri atspoguļojas Nestlé darbības plānā, ko paredzēts īstenot līdz 2020. gadam.

Nestlé apņemšanās ar savu darbību iesaistīties kopienu un vides uzlabošanā ļauj dāvāt veselīgākas un laimīgākas dzīves gan individuāliem cilvēkiem, gan ģimenēm. Tiek investēts gan kopienās, gan dabas resursu uzturēšanā un saglabāšanā. Daudz uzmanības tiek veltīts galvenajam dzīvības avotam – ūdenim.

Uzsākot jaunu kampaņas posmu, Nestlé arī turpmāk stiprinās Kopīgo vērtību radīšanas stratēģiju un to integrēs katrā uzņēmuma darbības posmā, tiesiskajā regulējumā un konkrētās darbībās.