Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ja jums ir kādas piezīmes, dariet tās mums zināmas

„Nestlé” korporatīvie biznesa principi atspoguļo uzņēmuma apņēmību stingri ievērot noteikumus, kas nav apspriežams mūsu uzņēmējdarbības pamats. Šie principi nav tikai skaisti vārdi, kas uzrakstīti uz papīra, bet gan aktīva rīcība, lai darītu visu iespējamo un panāktu, ka mūsu uzņēmums tiek vadīts saskaņā ar mūsu saistībām. Jūs mums varat palīdzēt sasniegt šo mērķi.

Mūsu izveidotā Atbilstības ziņošanas sistēma „Pastāstiet mums” jums un visiem ārējiem akcionāriem piedāvā iespēju izmantot īpaši šim nolūkam izveidotu saziņas kanālu, lai ziņotu par gadījumiem, kad mūsu darbība neatbilst korporatīvajiem biznesa principiem.

SVARĪGI: ja jūsu ziņojums nav saistīts ar atbilstību „Nestlé” korporatīvajiem biznesa principiem (piem., produktiem vai pakalpojumiem, darbavietām, interesi izplatīt „Nestlé” produktus utt.), lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu.   

 
 

 

Kā ziņot par piezīmēm saistībā ar atbilstību?

 

Mūsu Atbilstības ziņošanas sistēma „Pastāstiet mums” ir pieejama jebkurā laikā (24/7, 365 dienas gadā).

  1. Jūs varat izmantot tīmekļa vietnes veidlapu vai piezvanīt mums pa bezmaksas tālruni un atstāt ziņu. Abos gadījumos izmantojiet šo tīmekļa vietni.
  2. Abos gadījumos jūs saņemsiet individuālu lietas numuru. Lūdzu, pierakstiet šo numuru un glabājiet to drošā vietā.
  3. Šis lietas numurs būs jūsu Atbilstības ziņošanas sistēmas un jūsu aizpildītā ziņojuma atslēga. Tā jums ļaus izsekot, kas notiek ar jūsu ziņojumu, kā arī sniegt papildinformāciju. Katru reizi, izmantojot šo sistēmu, jums būs jāievada šis numurs.
  4. Visas piezīmes mēs nopietni izskatīsim, un katrs jūsu ziņojums attiecīgi tiks izmeklēts. Mēs jūs informēsim par izskatīšanas gaitu.
  5. Izmantojot jums piešķirto lietas numuru, jūs jebkurā laikā varat apmeklēt tīmekļa vietni lai izsekotu, kas ir noticis ar jūsu ziņojumu.
  6. Mēs solāmies uzlabot mūsu Atbilstības ziņošanas sistēmu un turpmāk tajā veikt izmaiņas.

 

Kas notiek pēc mana ziņojuma nosūtīšanas?

1. Apstiprinājums

Jūsu ziņojuma saņemšanu mēs apstiprināsim piecu darba dienu laikā. Ja Jūsu ziņojums tiks nosūtīts valsts svētku laikā, apstiprināšana var aizņemt ilgāku laiku. Ja Jūsu sākotnējā ziņojumā nebūs pietiekami daudz pierādījumu, mēs sazināsimies ar Jums, lai lūgtu sniegt vairāk pierādījumu.

Pēc ziņojuma iesniegšanas Jūs saņemsiet individuālu lietas numuru. Šis numurs, ieejot mūsu sistēmā, ļaus sekot līdzi Jūsu ziņojuma izskatīšanas gaitai.. Lūdzu, sekojiet sava ziņojuma izskatīšanas gaitai.

2. Izskatīšana

Katrs saņemtais ziņojums tiek rūpīgi izskatīts. Ja Jūsu ziņojums būs patiess un saturēs pietiekami daudz pierādījumu, mēs uzsāksim izmeklēšanu. Vairumā gadījumu, rodoties šādai situācijai, nododam lietu mūsu tirgus atbilstības nodrošināšanas inspektoram. Izmeklēšanu vadīs mūsu tirgus atbilstības nodrošināšanas inspektors reģionā/valstī, kurā ir noticis incidents.

3. Procesa virzība

Ziņojumi, kas satur nopietnas apsūdzības, tiks nodoti zonas Juridisko jautājumu un atbilstības nodaļas vadītājam, tāpat, nepieciešamības gadījumā, globāli pārvaldītā uzņēmuma galvenajam juristam. Grupas galvenais atbilstības nodrošināšanas inspektors tiks informēts gadījumos, ja ziņojumā būs ietvertas šādas apsūdzības:

(i) negodīgums, noziedzīga darbība, pretmonopola/konkurences tiesības vai jautājumi, kas saistīti ar ieņēmumu atzīšanu, korupciju, kukuļošanu vai būtiskiem krāpšanas gadījumiem;

(ii) Nestlé augstākās vadības locekļa pārkāpumi;

(iii) jautājumi, kas varētu negatīvi ietekmēt Nestlé reputāciju vai publisko tēlu;

(iv) Nestlé pārkāpumi attiecībā uz publiski pausto apņemšanos radīt kopīgas vērtības, piemēram, bez ierobežojumiem ievērot un veicināt cilvēktiesības un ievērot Nestlé nozares vadošās procedūras attiecībā uz atbildīgu mātes piena aizstājēju tirdzniecību.

4. Konfidenciāla izmeklēšana

Izmeklēšana tiks veikta pakāpeniski un konfidenciāli – mēs iesaistīsim tikai tos cilvēkus, kurus būs nepieciešams iesaistīt. Mūsu atbilstības nodrošināšanas inspektori var veikt konfidenciālas intervijas ar darbiniekiem, darbuzņēmējiem vai jebkuru citu personu, uz kuru, viņuprāt, attiecas izmeklēšana.

5. Lēmums un atbilde

Pēc visu izmeklēšanas rezultātu pārskatīšanas mēs izlemsim, vai ir noticis pārkāpums, un gadījumā, ja būs, atbilstoši rīkosimies. Jūs tiksiet attiecīgi informēts.

Svarīga piezīme

  • Nerepresīvas saistības: Nestlé aizliedz jebkāda veida represijas pret darbinieku, kurš labprātīgi ziņojis par savām bažām. Jebkura persona, kura mēģinās veikt represijas pret darbinieku par labprātīga ziņojuma iesniegšanu, var tikt saukta pie disciplināratbildības, tostarp var tik atbrīvota no amata. Nestlé aizsargā arī apsūdzētās personas tiesības.
  • Lai atvieglotu mūsu uzņēmuma pienākumu veikt pamatotu un efektīvu izmeklēšanu, lūdzu, iekļaujiet ziņojumā detalizētu incidenta aprakstu (kas, ko, kad, kā) un apstiprinošus pierādījumus (piemēram, dokumentu kopijas, ekrānuzņēmumus vai liecinieku vārdus), kas var apstiprināt Jūsu ziņojumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vispārēja rakstura apgalvojumus nav iespējams izmeklēt.