Sort by
Sort by

Zeme

Vandens ir aplinkos tvarumas

Saglabāt dabas resursus nākamajām paaudzēm. Šādu mērķi izvirzījusi kompānija Nestlé, kas plānojusi līdz 2050 gadam. ar savām aktivitātēm neatstāj nekādas pēdas uz planētas.

Kā pasaulē lielākais pārtikas un dzērienu ražotājs Nestlé rāda piemēru ražošanas nozarei, ka ir iespējams ilgtspējīgs patēriņš un dabas resursi var tikt saglabāti nākamajām paaudzēm.

Savā darbībā Nestlé pastāvīgi samazina ūdens izmantošanu ražošanas procesos un palielina no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu. Investīcijas ir vērstas arī uz to, lai ražošanas process būtu ilgtspējīgs – bez atkritumiem.

Uzņēmums savā darbībā izšķir trīs jomas, kurās investē, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu planētu: ūdens, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība.