Sort by
Sort by

Kopienas

 

 

Līdz 2030. gadam plānojam uzlabot dzīves apstākļus 30 miljoniem pasaules iedzīvotāju, kuru kopienas saistītas ar mūsu darbību.

Nestlé apzinās, ka dzīves apstākļu un vides uzlabošana un kopienu attīstība sākas ar izglītību.

Vēlamies panākt, lai ikviens bērns mūsu kopienās apmeklētu skolu un iegūtu izglītību.

Mēs atbalstām arī sievietes un meitenes, kurām jābūt ekonomiski un sociāli aktīvām.

Tā viņas varēs kļūt veiksmīgas un neatkarīgas.

Strādājot ar vietējām kopienām, saprotam, ka viens no svarīgākajiem principiem ir cieņa un cilvēktiesību ievērošana. Cieņa ir viena no mūsu uzņēmuma vērtībām, kuru lūdzam ievērot arī mūsu partneriem un piegādātājiem.

Nestlé Sabiedrībā pārskatu meklējiet ŠEIT.