Sort by
Sort by

Kvalitāte un drošība

Mūsu solījums patērētājiem

Kvalitāte un mūsu patērētāju drošība ir Nestlé galvenā prioritāte. Tas attiecas uz visu mūsu portfeli, sākot no ēdieniem un dzērieniem līdz visām mūsu sistēmām un pakalpojumiem.

Researchers working

Kvalitātes nodrošināšana un produktu drošība ir viens no Nestlé 10 uzņēmējdarbības principiem (pdf, 1 Mb)), kas ir pamatā visam, ko darām.

Nestlé kvalitātes politika

Mūsu darbības kvalitātes un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai pamatā ir uzņēmuma Kvalitātes politika (pdf, 2 Mb)), kas raksturo mūsu apņemšanos:

  • Veidot uzticību, piedāvājot produktus un pakalpojumus, kas atbilst klientu gaitām un vēlmēm;
  • Ievērot visas iekšējās un ārējās pārtikas nekaitīguma, normatīvās un kvalitātes prasības;
  • Panākt “nekādu defektu, nekādu atkritumu” attieksmi no katra mūsu uzņēmuma darbinieka;
  • Panākt, lai kvalitāte ir visas grupas mērķis.
 

Nestlé Kvalitātes vadības sistēma

Mūsu kvalitātes vadības sistēma ir platforma, ko mēs izmantojam visā pasaulē, lai garantētu pārtikas nekaitīgumu, atbilstību kvalitātes standartiem un radītu vērtību patērētājiem. Mūsu iekšējo Kvalitātes vadības sistēmu pārbauda un verificē neatkarīgas sertifikācijas iestādes, lai pierādītu atbilstību iekšējiem standartiem, ISO normām, likumiem un normatīvajām prasībām.

No lauka līdz galdam

Mūsu Kvalitātes vadības sistēma sākas lauku saimniecībās. Mums ir ilgstoša sadarbība ar lauku kopienu lauksaimniekiem, lai palīdzētu viņiem uzlabot produktu kvalitāti un ieviest videi draudzīgu lauksaimniecības praksi.

Kvalitātes vadības sistēma ne tikai nodrošina mūsu pastāvīgu piekļuvi augstas kvalitātes izejvielām. Tā arī ļauj lauksaimniekiem saglabāt vai pat palielināt savus ienākumus. Tāpēc bieži tiek paaugstināts visu lauku kopienu dzīves līmenis. Sistēma palīdz risināt galvenos globālos vides un sociālos jautājumus.

Chefs in the kitchen

Integrēta kvalitāte

Kvalitāte tiek integrēta jau produkta izstrādes laikā saskaņā ar patērētāju prasībām, ievērojot visas pārtikas nekaitīguma un normatīvās prasības. Nestlé pētniecības un izstrādes tīkls piemēro šo “Integrētas kvalitātes” principu visiem mūsu produktiem.

Laba ražošanas prakse

Lai nodrošinātu kvalitāti un pārtikas nekaitīgumu, mēs piemērojam starptautiski atzītu Labas ražošanas praksi (LRP). LRP aptver visus ražošanas aspektus, tostarp standarta darbības procedūras, cilvēkresursu vadību un apmācību, aprīkojuma apkopi un materiālu apstrādi.

Bīstamības analīze un kritisko punktu kontrole

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai mēs izmantojam starptautiski atzītu HACCP (bīstamības analīzes un kritisko punktu kontroles) sistēmu. Šī profilaktiskā un zinātnē balstītā sistēma ļauj identificēt, novērtēt un kontrolēt bīstamību, kas var ievērojami ietekmēt pārtikas nekaitīgumu. Tā aptver visu pārtikas ražošanas procesu no izejvielām līdz izplatīšanai un patēriņam. Ārējās sertifikācijas iestādes pārbauda mūsu HACCP plānus un sistēmas atbilstoši starptautiskajiem ISO 22'000: 2005 / ISO 22002-1 standartiem.

Factory worker

Pielietojums patērētājiem

Mūsu produkti satur informāciju, lai nodrošinātu to drošu lietošanu un atbilstību augstākajam kvalitātes līmenim.

Pakalpojumi patērētājiem

Mūsu globālā patērētāju pakalpojumu organizācija nodrošina, ka mēs nekavējoties varam atbildēt uz jebkuru klienta jautājumu vai komentāru. Visu Nestlé produktu etiķetes aicina mūsu patērētājus sazināties ar Nestlé, iekļaujot mūsu adresi vai tālruņa numuru.

Galvenie dokumenti