Sort by
Sort by

Meie teekond nullemissioonini

Nestle net zero

Võitlust kliimamuutustega ei saa edasi lükata ja ka meie ei saa enam oodata

Nestlé kasutab oma suurust, mõju ja ulatust kliimamuutustega võitlemiseks ja suurte muutuste läbiviimiseks. Kujundame ümber tegevusi ning kasutame oma ressursse, et innustada muutustega tegelema.

Kümne aasta jagu tegevusi kulmineerub sellega, et vähendame 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid poole võrra ning viime 2050. aastaks kasvuhoonegaaside netoheite nullini – ka siis, kui ettevõte jätkab kasvamist.

Oleme heitkogustega võitlemisel juhtivas rollis kogu oma äri- ja tarneahelas. Toetame põllumehi ja tarnijaid, et edendada taastavat põllumajandust, istutame 20 miljonit puud igal aastal järgmise 10 aasta jooksul ning läheme üle 100% taastuvale elektrienergiale aastaks 2025. Lisaks suurendame süsinikneutraalsete kaubamärkide arvu.

Tutvuge Nestlé nullemissioonini jõudmise detailse tegevuskavaga

 

Meie teekond nullemissioonini hõlmab kolme peamist valdkonda

Teeme tihedat koostööd põllumeeste, tarnijate ja kogukondadega, kus tegutseme, et hankida tooraineid vastutustundlikult, arvestades keskkondlikke ja sotsiaalseid mõjusid.

  • Koostöö põllumeestega, et leppida kokku kliimamuutuse vastase võitluse tegevustikus ja parandada toimetulekut
  • Motiveerime tarnijaid üle maailma, et ühineda meie teekonnaga nullemissioonini
  • Istutame järgmise 10 aasta jooksul igal aastal 20 miljonit puud
  • Tagame, et meie põhitoodete tarneahelad on 2022. aastaks täielikult lageraiete vabad

Kasvuhoonegaaside netoheite nulli viimine hõlmab endas suuri muutusi meie toodete valmistamisel ja tootmisel

  • Kõik 800 Nestlé tehast üle maailma lähevad üle 100% taastuvale elektrieneriale
  • Globaalne autopark läheb 2022. aastaks üle madalamatele heitkogustele

Kasutades oma teadmisi ja ressursse, uuendame tooteportfelli toodetega, mis on kasulikud nii tarbijatele kui ka planeedile.

  • Vähendame toodete koostise mõju keskkonnale
  • Parandame heitkoguste mõõtmis- ja haldamisviise
  • Liigume süsinikneutraalsete kaubamärkide suunas

 

Loe lähemalt meie planeeritud tegevuste kohta

Nestle Net Zero RoadMap