Sort by
Sort by

Kvaliteet ja ohutus

Meie pühendumus tarbijatele

Kvaliteedi ja ohutuse pakkumine oma tarbijatele on Nestlé peamine prioriteet. See kehtib kogu meie portfelli puhul, alates toitudest ja jookidest kuni kõigi meie süsteemide ja teenusteni.

Researchers working

Kvaliteedi tagamine ja tooteohutus on üks Nestlé kümnest ettevõtte äripõhimõttest (Nestlé's 10 Corporate Business Principles (pdf, 1 Mb), mis on alus kõigele, mida teeme.

Nestlé kvaliteedipoliitika

Meie tegevus kvaliteedi ja toiduohutuse tagamiseks lähtub ettevõtte kvaliteedipoliitikast (pdf, 2 Mb), mis kirjeldab meie pühendumust alljärgnevale:

  • usalduse loomine, pakkudes tooteid ja teenuseid, mis vastavad tarbijate ootustele ja eelistustele;
  • vastavus kõikidele sisemistele ja välistele toiduohutuse, regulatiivsete ja kvaliteedinõuetele;
  • meie ettevõtte kõigi inimeste null-defekti, nulljäätmete suhtumise saavutamine;
  • kvaliteedi muutmine kogu kontserni eesmärgiks.

Nestlé kvaliteedijuhtimissüsteem

Meie kvaliteedijuhtimissüsteem on platvorm, mida me kasutame ülemaailmselt, et tagada toiduohutus, vastavus kvaliteedistandarditele ja luua tarbijatele väärtust. Meie sisemist kvaliteedijuhtimissüsteemi auditeerivad ja kontrollivad sõltumatud sertifitseerimisasutused, et tõestada vastavust sisestandarditele, ISO normidele, seadustele ja regulatiivsetele nõuetele.

Talust kahvlini

Meie kvaliteedijuhtimissüsteem algab põllumajandusettevõtetes. Meil on pikk ajalugu teha koostööd maapiirkondade põllumajandustootjatega, et aidata neil parandada oma toodangu kvaliteeti ja võtta vastu keskkonnasäästlikke põllumajandustavasid.

Kvaliteedijuhtimissüsteem ei taga mitte ainult meie pidevat juurdepääsu kvaliteetsetele toorainetele. Samuti võimaldab see põllumajandustootjatel oma sissetulekut kaitsta või isegi suurendada. Sageli tõuseb selle tulemusena kogu maapiirkonna kogukondade elatustase. Antud süsteem aitab pöörata tähelepanu peamistele globaalsetele keskkonna - ja sotsiaalküsimustele.

Chefs in the kitchen

Kvaliteet disaini järgi

Kvaliteet on sisse ehitatud tootearenduse käigus vastavalt tarbijate vajadustele ning järgides kõiki toiduohutuse ja regulatiivseid nõudeid. Nestlé teadus - ja arendusvõrk kohaldub „Kvaliteet disaini järgi” kõikidele meie toodetele.

Head tootmistavad

Kvaliteedi ja toiduohutuse tagamiseks rakendame rahvusvaheliselt tunnustatud häid tootmistavasid (GMP – Good Manufacturing Practices). GMP hõlmab kõiki tootmise aspekte, sealhulgas standardseid tööprotseduure, inimeste juhtimist ja koolitust, seadmete hooldust ja materjalide käsitsemist.

Ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid

Me rakendame toiduohutuse tagamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) süsteemi. Antud ennetav ja teaduspõhine süsteem tuvastab, hindab ja kontrollib toiduohutuse seisukohalt olulisi ohte. See hõlmab kogu toiduainete tootmisprotsessi alates toorainest kuni turustamise ja tarbimiseni. Meie HACCP plaane ja süsteeme kontrollivad välised sertifitseerimisasutused vastavalt rahvusvahelistele ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001  standarditele.

Factory worker

Tarbijakasutus

Meie toodetel on teave, mis tagab, et tarbija kasutab neid ohutult kõrgeima kvaliteeditasemega.

Tarbijateenused

Meie ülemaailmne tarbijateenuste organisatsioon tagab, et saame kohe reageerida mis tahes tarbijapäringule, küsimusele või murele. Kõikide Nestlé toodete sildid kutsuvad meie tarbijat Nestlé'ga rääkima ning nendel on meie aadress või telefoninumber.

Põhidokumendid