Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2013-ji: Organinis augimas siekė 4,6 proc., veiklos pelno marža pakilo 20 bazinių punktų, o piniginiais vienetais išaugo 40 bazinių punktų

Back to Press releases
Vasaris 13, 2014
 • Pardavimo pajamos sudarė 92,2 mlrd. Šveicarijos frankų, t. y. plius 2,7 proc.

 • Organinis augimas siekė 4,6 proc., realus vidinis augimas sudarė 3,1 proc.

 • Veiklos pelno marža pakilo 20 bazinių punktų ir sudarė 15,2 proc., o piniginiais vienetais išaugo 40 bazinių punktų

 • Pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas padidėjo 11,0 proc. piniginiais vienetais

 • Dideli pagrindinės veiklos pinigų srautai siekė 15,0 mlrd. Šveicarijos frankų

 • Siūlomi dividendai padidėjo ir siekia po 2,15 Šveicarijos frankų akcijai  

„Nestlé“ generalinis direktorius Paulas Bulcke: „2013 m. makroaplinkoje buvo nedidelis augimas, minimalus išsivysčiusiame pasaulyje, o kylančiose rinkose – mažesnis nei pastaraisiais metais. Mūsų atsakas – stiprinti prekių ženklą, spartinti inovacijas ir pasiekti, kad mūsų kainodara būtų formuojama atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Tai davė postūmį realiam vidiniam augimui ir, kartu su efektyvumo didinimo ir struktūrinio sąnaudų mažinimo priemonėmis, padidino pelno maržą ir pinigų srautus. Mes taip pat suaktyvinome portfelio valdymą, todėl 2013 m. turėjome šiek tiek išlaidų, bet neabejotinai suteikėme savo žmonėms ir ištekliams geresnes galimybes.

Mūsų ilgalaikė strateginė kryptis – būti mitybos, sveikatos ir gerovės lyderiu. Šią strategiją sustiprinome įsteigę įmonę „Nestlé Health Science“, o dabar ją plečiame medicininės paskirties odos priežiūros produktų srityje steigdami bendrovę „Nestlé Skin Health S.A.“.

Praeitais metais būta daug iššūkių, o 2014-aisiais tikriausiai bus taip pat. Toliau sistemingai gerinsime savo veiklą pagal „Nestlé“ pelningo augimo ir išteklių naudojimo efektyvumo modelį. Todėl tikiuosi, kad 2014 m. veiklos rodikliai bus panašūs į praėjusių metų pasiekimus, kaip ir anksčiau svaresni antroje metų pusėje, augimas turėtų siekti apie 5 proc. pralenkdamas rinkos lūkesčius, turėtų padidėti maržos, pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas piniginiais vienetais ir kapitalo efektyvumas.“


Grupės rezultatai

2013 m. „Nestlé“ pardavimo pajamos padidėjo 2,7 proc. ir sudarė 92,2 mlrd. Šveicarijos frankų, nors jas 3,7 proc. sumažino neigiamas valiutų kursų pokyčio poveikis. Organinis augimas siekė 4,6 proc., kurį sudarė 3,1 proc. realaus vidinio augimo ir 1,5 proc. kainų nustatymo. Įsigijimai, atėmus verslo pardavimus, sudarė 1,8 proc. pardavimo pajamų.

 • Grupės veiklos pelnas siekė 14,0 mlrd. Šveicarijos frankų, vadinasi palyginti su ankstesniais metais pelno marža sudarė 15,2 proc., t. y. pakilo 20 bazinių punktų, o piniginiais vienetais – 40 bazinių punktų.

 • „Nestlé Continuous Excellence“ programa ir vėl sumažino sąnaudas daugiau nei 1,5 mlrd. Šveicarijos frankų visose verslo srityse. Šis efektas kartu su sumažintomis struktūrinėmis išlaidomis leido mums skirti daugiau lėšų prekės ženklo stiprinimui ir įveikti didesnes restruktūrizavimo išlaidas. 

 • Pardavimo savikaina nukrito 70 bazinių punktų procentais nuo pardavimų sumos; ją taip pat mažino palanki išteklių kainų aplinka.

 • Platinimo išlaidos sumažėjo 10 bazinių punktų.

 • Administravimo išlaidos krito 40 bazinių punktų; tai atspindi struktūros, įskaitant pensijų planus, efektyvumą.

 • Bendros rinkodaros išlaidos padidėjo 60 bazinių punktų, o į vartotoją orientuotos rinkodaros išlaidos išaugo 16,3 proc. piniginiais vienetais.

 • Grynasis pelnas sudarė 10,0 mlrd. Šveicarijos frankų, kurį truputį sumažino išlaidos, susijusios su restruktūrizavimo portfeliu, ir neigiamas valiutų kursų pokyčio poveikis. Todėl paskelbtas pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudaro 3,14 Šveicarijos franko, t. y. sumažėjo 2,2 proc. Pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas piniginiais vienetais išaugo 11,0 proc. 

 • Grupės pagrindinės veiklos pinigų srautai liko dideli ir siekė 15,0 mlrd. Šveicarijos frankų.

   

Verslo apžvalga

 • „Nestlé Group“ organinis augimas vyko plačiu mastu: 5,1 proc. Šiaurės ir Lotynų Amerikoje, 0,8 proc. Europoje ir 7,4 proc. Azijoje, Okeanijoje ir Afrikoje. Išsivysčiusiose rinkose mūsų verslas išaugo 1,0 proc., o pardavimo pajamos siekė 51,4 mlrd. Šveicarijos frankų. Kylančiose rinkose mūsų verslas išaugo 9,3 proc., o pardavimo pajamos sudarė 40,8 mlrd. Šveicarijos frankų.

 • Realus vidinis augimas siekė 2,1 proc. Šiaurės ir Lotynų Amerikoje, 1,9 proc. Europoje ir 5,9 proc. Azijoje, Okeanijoje ir Afrikoje. Šį augimą lėmė prioritetai, padėję mums laimėti rinkoje: likti konkurencingais siūlant vartotojams geriausią kokybę, stiprinti prekių ženklus ir tobulinti bei plėsti pajėgumus, kad laimėtume dabartinėje kupinoje iššūkių aplinkoje.

 

Šiaurės ir Lotynų Amerikos zona

Pardavimai sudarė 28,4 mlrd. Šveicarijos frankų, organinis augimas siekė 5,3 proc., realus vidinis augimas –1,7 proc.; veiklos pelno marža sudarė 18,2 proc., minus 50 bazinių punktų.

 • Verslas augo visoje zonoje: tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Lotynų Amerikoje.

 • Šiaurės Amerikoje sumažėjo šaldyto maisto pardavimai, ypač Lean Cuisine, bet Stouffers pardavimai išaugo, o šaldytos picos DiGiorno užėmė rinkos dalį. Augo aukščiausios kokybės ledų verslas, iš dalies dėl Gelato sėkmės, tačiau užkandžių kategorijai metai buvo sunkesni. Geri šokolado pardavimo rezultatai. Pateikus į rinką mūsų Butterfinger Cups pirminiai rezultatai teikia vilčių; Skinny Cow išlaiko spartų augimo pagreitį. Geri Coffee-mate – tiek miltelių, tiek skysčio forma – pardavimo rezultatai. Sėkmingais tirpiajai kavai metais itin išsiskyrė Nescafé Clásico.

 • Augimas Lotynų Amerikoje siekė dviženklį skaičių. Brazilijoje labiausiai kilo KitKat, Nescau, Ninho ir grūdų produktų pardavimai. Meksikos rinkoje ėmėmės priemonių pagerinti tirpios kavos, įskaitant Nescafé 3 in, pardavimus. Nescafé Dolce Gusto pardavimo augimas siekė dviženklį skaičių visame regione. Kulinarinių pieno gaminių, ypač Carnation, pardavimas taip pat buvo sėkmingas.

 • Naminių gyvūnų augintinių produktų pardavimai augo visoje zonoje, nepaisant Waggin’ Train poveikio Šiaurės Amerikoje. Sparčiai kylančiose Lotynų Amerikos rinkose pasiekėme dviženklio augimo ir užėmėme naujas rinkos dalis. Praeitais metais į rinką pateiktų Dog Chow Light & Healthy, Beneful Smile ir Purina ONE True Instinct produktų paradavimai buvo sėkmingi. Meksikoje ir Brazilijoje augimą labiausiai nulėmė Dog Chow ir Proplan sėkmė.

 • Zonoje veiklos pelno marža sudarė 18,2 proc., minus 50 bazinių punktų; ją lėmė restruktūrizavimas ir prekės ženklų stiprinimas. 

 

Europos zona

Pardavimai sudarė 15,6 mlrd. Šveicarijos frankų, organinis augimas siekė 0,8 proc., realus vidinis augimas –2,2 proc.; veiklos pelno marža sudarė 15,0 proc., minus 40 bazinių punktų.

 • Nors zonos rinkoje augimo nebuvo, mes išsiskyrėme teigiamais augimo rezultatais. Reikšmingas kainų sumažinimas atspindėjo mūsų siekį lėšas, sutaupytas naudojant pigesnes žaliavas, skirti vartotojui ir taip išlaikyti mūsų konkurencingumą vyraujant defliacijos spaudimui.

 • Inovacijų ir aukščiausios kokybės strategija lėmė pardavimų augimą, labiausiai Nescafé Dolce Gusto ir konditerijos produktų. Ledų ir Mövenpick prekės ženklu pažymėtų produktų pardavimų augimas Rusijoje ir Prancūzijoje kompensavo mažesnę šios kategorijos sėkmę kitose šalyse. Wagner ir Buitoni šaldytų picų pardavimai kilo per visus metus. Rusijoje ir kitose Europos rinkose Nescafé Gold pardavimai padidėjo dviženkliais skaičiais. KitKat yra kitas sėkmės atvejis Rusijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Nesquik produktams metai buvo sėkmingi daugumoje rinkų. Visoje zonoje metai buvo ypač sėkmingi naminių gyvūnų augintinių produktų kategorijai, kurių pardavimų augimas pasiekė dviženklius skaičius. Iš jų sėkmingiausi buvo Felix, Proplan, Purina ONE ir Gourmet.

 • Vakarų Europoje didžiausias augimas buvo Didžiosios Britanijos, Šveicarijos, Nyderlandų, Belgijos ir Austrijos rinkose. Pietų Europoje ir toliau pasireiškė vartotojų pasitikėjimo nuosmukis.

 • Tarp Vidurio ir Rytų Europos rinkų itin išsiskyrė Rusija. Šiame regione realus vidinis augimas buvo ypač ryškus, nepaisant sunkių ekonominių sąlygų ir aršios kainų konkurencijos.

 • Zonoje veiklos pelno marža krito 40 bazinių punktų, t. y. iki 15,0 proc. Šis smukimas atspindi restruktūrizavimo išlaidas ir padidėjusias investicijas į strateginio augimo programas.

 

Azijos, Okeanijos ir Afrikos regionas

Pardavimai sudarė 18,9 mlrd. Šveicarijos frankų, organinis augimas siekė 5,6 proc., realus vidinis augimas –4,8 proc.; veiklos pelno marža sudarė 8,9 proc., minus 10 bazinių punktų.

 • Zonoje realus vidinis augimas pralenkė rinkos tendencijas, ypač Afrikos, Artimųjų Rytų, Indonezijos ir Malaizijos rinkose. Taip pat verta pažymėti Japonijos rinką, kur, dėmesį sutelkus į inovatyvius produktus ir verslo modelius, ilgainiui pasiekta gero augimo nepaisant ilgalaikės stagnacijos prekybos sektoriuje. Kainų nustatymo strategija zonoje išreiškė mūsų pasiryžimą išsaugoti konkurencingumą palyginti mažos infliacijos sąlygomis.

 • Daugelio produktų kategorijų, ypač ilgo tinkamumo vartoti termino pieno produktai, kakava ir salyklo gėrimai, pardavimai augo iki dviženklių skaičių, ypač išsiskyrė Milo produktai. Ilgo tinkamumo vartoti termino kulinarijos produktų ir šokolado pardavimai išaugo iki didelių vienaženklių skaičių. Ir šioje zonoje dideliu mastu taikyta inovacijų strategija. Indijoje mes sėkmingai pateikėme į rinką naujus makaronus Hungroo Maggi ir Alpino, Artimųjų Rytų rinkose – Nescafé Traditional Arabic Coffee. Centrinėje ir Vakarų Afrikoje toliau pristatėme naujus produktus Nido Nutripack ir pagerintus produktus Maggi, Egipte – ledus Dolceca. Kinijoje šie metai buvo ypač sėkmingi produktams Yinlu, nuo jų beveik neatsiliko naujos aukščiausios kokybės ryžių košės. Nė kiek ne blogiau Kinijoje sekėsi ir pieno miltelių linijos Yiyang, skirtos suaugusiesiems ir senjorams, produktams. Produktams Hsu Fu Chi turėjo įtakos šią kategoriją apėmęs nuosmukis.

 • Zonoje veiklos pelno marža siekė 18,9 proc., minus 10 bazinių punktų. Padėtį apsunkino įvairiose zonos vietose vykę išoriniai įvykiai. Vis dėlto, mūsų efektyvaus valdymo sistema ir didėjantis efektyvumas apskritai padėjo sušvelninti aplinkybių poveikį, tad mes galėjome stiprinti prekės ženklus, o tai savo ruožtu skatino spartų realų vidinį augimą ir sudarė mums galimybę užimti didesnę rinkos dalį.

   

„Nestlé Waters“ produktai

Pardavimai sudarė 7,2 mlrd. Šveicarijos frankų, organinis augimas siekė 2,0 proc., realus vidinis augimas –2,0 proc.; veiklos pelno marža sudarė 9,4 proc., plius 50 bazinių punktų.

 • „Nestlé Waters“ produktų pardavimai augo visose trijose geografinėse zonose nepaisant kainodaros spaudimo JAV ir Europoje. Kūrybinės idėjos ir puikus įgyvendinimas padėjo mūsų aukščiausios kokybės produktams, pažymėtiems prekių ženklais Perrier ir S.Pellegrino, puikiai pasirodyti visose pasaulio rinkose. Taip pat puikiai sekėsi mūsų vietiniams prekių ženklams, ypač Buxton Jungtinėje Karalystėje ir La Vie Vietname. Nestlé Pure Life tebelieka pardavimų varikliu, ypač kylančiosiose rinkose; todėl didėja ir bendros šios kategorijos produktų pardavimo pajamos.

 • „Nestlé Waters“ veiklos pelno marža išaugo 50 bazinių punktų, t. y. iki 9,4 proc.; augimą lėmė padalinio plėtra, aukštas gamybos ir tiekimo efektyvumo lygis.

   

„Nestlé“ kūdikių maisto produktai

Pardavimai sudarė 9,8 mlrd. Šveicarijos frankų, organinis augimas siekė 8,2 proc., realus vidinis augimas – 4,5 proc.; veiklos pelno marža sudarė 20,0 proc., plius 80 bazinių punktų.

 • Kūdikių maisto produktų verslui, kurį sustiprino įmonės „Wyeth Nutrition“ įsigijimas, metai buvo labai sėkmingi, ypač išaugo pieno ir grūdų mišinių kūdikiams pardavimai. Paradavimai augo visose trijose zonose; Azijoje, Okeanijoje ir Afrikoje jie pasiekė dviženklius skaičius, daug vilčių teikia pardavimai kai kuriuose Azijos ir Artimųjų Rytų regionuose. Brazilijoje ir Rusijoje verslo augimas taip pat pasiekė dviženklius skaičius. Prie sėkmės Jungtinėse Amerikos Valstijose prisidėjo tolesnis inovatyvių produktų, padedančių išvengti žarnyno sutrikimų ir alergijų, pristatymas, kuriam padėjo Gerber prekės ženklo frančizė. Daugelio didžiųjų prekės ženklų, kaip antai: Cerelac, Nestlé NAN, S-26 ir Illuma, produktų pardavimų augimas matuojamas dviženkliais skaičiais.

 • Paskelbėme, kad 2013 m. parduosime bendrovę „Jenny Craig“, ir apie mūsų veiklą mitybos srityje 2014 m.

 • Veiklos pelno iš „Nestlé“ kūdikių maisto produktų marža sudarė 20,0 proc., plius 80 bazinių punktų; tai lėmė ypač išaugę pieno ir grūdų mišinių kūdikiams pardavimai ir sėkminga bendrovės „Wyeth Nutrition“ veikla.

   

Kitos veiklos

Pardavimai sudarė 12,3 mlrd. Šveicarijos frankų, organinis augimas siekė 5,4 proc., realus vidinis augimas –4,4 proc.; veiklos pelno marža sudarė 17,7 proc., plius 20 bazinių punktų.

 • „Nestlé Professional“ veiklos rezultatus paveikė išorės aplinka, ypač Europoje. Vis dėlto kylančiose rinkose augimas buvo reikšmingas; toliau gerai sekėsi strateginiams prekės ženklų gėrimams ir specializuotiems maisto produktams.

 • „Nespresso“ ir toliau veikė sėkmingai visame pasaulyje. Pardavimai augo pagrindinėse Europos rinkose, augimas spartėjo Amerikų rinkose; prie sėkmės prisidėjo visų pirma nauja kava Grands Crus, nuolatinis įrenginių ir paslaugų tobulinimas, gerėjantis prekių ženklų žinomumas ir tolesnė geografinė plėtra (2013 m. atidarytos 48 naujos parduotuvės).

 • Įmonė „Nestlé Health Science“ toliau tęsė veiklą sveikos mitybos srityje siūlydama naujus produktus, padedančius išsaugoti sveikatą ir išvengti susirgimų. Įsigijusi JAV medicininių maisto produktų įmonę „Pamlab“ ji sustiprino savo galimybes metabolizmo ir smegenų sveikatos srityse. Augimas paspartėjo antroje metų pusėje, ypač Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Lotynų Amerikoje, nors šių regionų šalyse ir toliau buvo apriboti sveikatos priežiūrai skirti biudžeto asignavimai, o tai savo ruožtu apsunkino apmokėjimą. Tokios inovacijos kaip Boost Nutrition Bars JAV, Nutren Senior Brazilijoje ir Alfamino pagrindinėse rinkose padėjo pasiekti gerų augimo rezultatų.

   

Perspektyva

Praeitais metais būta daug iššūkių, o 2014-aisiais tikriausiai bus taip pat. Toliau sistemingai gerinsime savo veiklą pagal „Nestlé“ pelningo augimo ir išteklių naudojimo efektyvumo modelį. Todėl tikiuosi, kad 2014 m. veiklos rodikliai bus panašūs į praėjusių metų pasiekimus, taip pat svaresni antroje metų pusėje, augimas turėtų siekti apie 5 proc. pralenkdamas rinkos lūkesčius, turėtų padidėti maržos, pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas piniginiais vienetais ir kapitalo efektyvumas.

2014 m. įvykis

Atsiliepdama į didėjančius vartotojų poreikius, vasario 11 d. „Nestlé“ pranešė, kad ketina išplėsti veiklą specializuotos medicininės odos priežiūros produktų srityje ir steigia „Nestlé Skin Health S.A.“. Ši bendrovė bus valdoma antrinė bendrovė, kurios visos akcijos priklauso pagrindinei bendrovei. „Nestlé Skin Health S.A.“ bus steigiama bendrovės Galderma“ pagrindu. Prie šios naujos bendrovės mes taip pat prisijungsime bendrovę „Bübchen“ – mūsų dabartinę vaikų odos priežiūros produktų gamintoją. Taip sukursime solidų pagrindą pelningam augimui. Sandorio laukia patvirtinimo procedūros.

Valdybos pasiūlymai metiniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

2014 m. balandžio 10 d. metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime Valdyba pateiks pasiūlymą padidinti dividendus iki 2,15 Šveicarijos franko akcijai. Paskutinė prekybos diena, kai galioja teisė gauti dividendus, yra 2014 m. balandžio 11 d. Grynasis dividendas bus mokamas nuo 2014 m. balandžio 17 d. Akcininkai, kurie 2014 m. balandžio 3 d. 12:00 val. (Vidurio Europos vasaros laikas) bus įregistruoti į akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, registre, turės teisę realizuoti balsavimo teisę.

Atsižvelgdama į naujus reikalavimus, kuriuos teisės aktai nustato listinguojamoms Šveicarijos bendrovėms, Valdyba pasiūlys rinkti individualiai kiekvieną valdybos narį vykdyti funkcijoms iki kito metinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jean-Pierre Meyers nesiekia būti perrinktas kitai kadencijai. Valdyba nori jam padėkoti už labai vertinamą darbą per pastaruosius 25 metus.

Be to, Valdyba pasiūlys Peter Brabeck-Letmathe kandidatu į valdybos pirmininko postą ir kandidatus į Kompensacijų komiteto narius. Valdyba taip pat pasiūlys išrinkti „KPMG“ teisės aktų nustatytą auditą atliekančiu auditoriumi, o advokatų firmą „Hartmann Dreyer Attorneys-at-law“ nepriklausomu atstovu vykdyti funkcijas iki kito metinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Taip pat Valdyba pateiks akcininkams Įstatus, pakeistus atsižvelgiant į reikalavimus, kuriuos teisės aktai nustato listinguojamoms Šveicarijos bendrovėms, kad jie juos patvirtintų.

Article Type