Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mar 07, 2017

Nestlé paziņo par ilgtermiņa mērķiem līdz 2020. gadam. Šie mērķi ir daļa no ANO „Ilgtspējīgas attīstības mērķiem”

2016CSV-feed

 

Nestlé publicē dokumentu par globālajiem mērķiem līdz 2020. gadam. Tajā viena no pasaulē lielākajām pārtikas produktu ražotājām ir izvirzījusi ambiciozus ilgtermiņa mērķus. Izvirzot šos mērķus, uzņēmums ir apņēmies īstenot Apvienoto Nāciju apstiprinātos „Ilgtspējīgas attīstības mērķus līdz 2030”.

Trīs uzņēmuma Nestlé ilgtermiņa mērķi:

  • palīdzēt 50 milj. pasaules bērnu dzīvot veselīgi;
  • uzlabot iztikas avotus 30 milj. iedzīvotāju jomās, kas ir tieši saistītas ar uzņēmuma darbību;
  • panākt nulles emisiju ietekmi uz vidi uzņēmuma procesos un ražošanā.

Nestlé arī turpmāk savus mērķus centīsies īstenot, palīdzēdama trim grupām, kuras izjūt vislielāko ietekmi: indivīdiem un ģimenēm, tautām, planētai.

Nesen viena no pasaulē lielākajām pārtikas produktu ražotājām paziņoja, ka apņemas līdz 2020. gadam savos produktos izmantojamā cukura daudzumu samazināt vidēji par 5% uz produktu. Tādējādi uzņēmums Eiropā pārdotajos produktos izmantos par vismaz 18 tūkst. t mazāk cukura.

Iepazīties ar visiem Nestlé mērķiem var publicētajā dokumentā „Nestlé” in society: Creating Shared Value and meeting our commitments 2016”, kurā ir prezentēti visi 42 mērķi, kurus uzņēmums plāno īstenot līdz 2020. gadam, kā arī jau sasniegtais progress un nākotnes ambīcijas.

Nestlé ir publicējusi arī savu ikgadējo pārskatu „Nestlé's Annual Report for 2016”.

Article Type