Sort by
Sort by

© 2020 Nestlé

Kõik selle veebisaidi tekstide, piltide ja muude materjalide autoriõigused ning muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Nestlé Groupile või on lisatud vastava omaniku loal.

Teil on lubatud seda veebisaiti sirvida, teha väljavõtete koopiaid printides, kõvakettale alla laadides või teistele inimestele levitamise eesmärgil. Seda võib teha ainult tingimusel, et järgite kõiki autoriõiguste ja omandiõiguste märkusi ja et ülalolev kaubamärgi märkus lisatakse koopiale. Mitte ühegi selle veebisaidi osa koopiat ei tohi müüa ega levitada ärilistel eesmärkidel, samuti ei tohi seda muuta ega kaasata mis tahes teise töösse, väljaandesse ega veebisaiti.

Veebisaidil kuvatavad kaubamärgid, logod, tähemärgid ja teenindusmärgid (kokkuvõtvalt „kaubamärgid”) kuuluvad Nestlé Groupile. Veebisaidi mitte ühtegi osa ei tohi tõlgendada kui litsentsi või õiguse andmist mis tahes sellel veebisaidil kuvatava kaubamärgi kasutamiseks. Veebisaidil kuvatavate kaubamärkide või mis tahes muu sisu kasutamine/väärkasutamine on rangelt keelatud, välja arvatud siinsetes tingimustes esitatud viisil. Nestlé Group rakendab oma intellektuaalse omandi seadusest tulenevaid õigusi täiel määral, sealhulgas kriminaalsüüdistuse esitamine tõsiste õigusrikkumiste korral.