Sort by
Sort by

Korporatiivsed äripõhimõtted on meie ettevõtte tegevuste keskmes. Need peegeldavad üldtuntud aususe ja õigluse põhimõtteid, aga ka muret üksikisikute, perekondade, kogukondade ja kogu planeedi suhtes.

Alates ajast, kui Henri Nestlé arendas välja oma esimese eduka beebitoidu nimega Farine Lactée, oleme rajanud oma äri veendumuses, et pikaajalise edu saavutamiseks peame lisaks kõikide õiguslike nõuete järgimisele ja jätkusuutlikkuse tagamisele oma tegevustes looma väärtust ühiskonnale.

Mūsų verslo principai

 

Meie sisekorraeeskirjad nõuavad ranget seaduste järgimist, kuid lisaks suunavad nad meie tegevusi ka sellistel juhtudel, kus seadus on leebem või ei ole konkreetset tegevust seadusega reguleeritud. Nõuetele vastavuse tagamine tähendab enamat kui lihtsalt seadustega kooskõlas olemist. See nõuab kindlaid põhimõtteid, mis kehtivad kogu ettevõttes ning pakuvad selgeid juhiseid kõikidele töötajatele.

Kuigi meie ettevõtte ärilised üldpõhimõtted on kindlalt paigas, jätkame nende kohandamist vastavalt kiiresti muutuvale olukorrale maailmas. Näiteks lisasime kümme ÜRO ülemaailmse kokkuleppe põhimõtet koheselt pärast nende loomist ka enda äripõhimõtete sekka ning jätkame nende täitmist ka tänasel päeval.

Oleme pühendunud sellele, et järgida neid korporatiivseid äripõhimõtteid kõikides riikides, võttes arvesse kohalikke õigusakte ning kultuurilisi ja usulisi tavasid.

Lae alla Nestlé korporatiivsed äripõhimõtted (inglise keeles - pdf, 4Mb).

Seotud informatsioon