Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Andke meile teada, kui teil on märkusi

Nestlé korporatsiooni äripõhimõtted peegeldavad meie äri vaieldamatuks aluseks olevat vastavust kõigile standarditele. Need pole lihtsalt sõnad paberil, nende taga on reaalsed sammud – me oleme valmis tegema kõik selleks, et meie ettevõtet juhitaks nendest põhimõtetest lähtuvalt. Võite aidata meil seda eesmärki saavutada.

Meie vastavusteadete edastamise süsteem „Teavita meid“ (inglise k „Tell Us“) annab teile ja teistele välisaktsionäridele võimaluse kasutada spetsiaalset sidekanalit, et teavitada meid korporatsiooni äripõhimõtete võimalikest järgimata jätmisest.

TÄHTIS: kui teie teade ei ole seotud Nestlé korporatsiooni äripõhimõtetega (st toodete või teenustega, tööga, sooviga levitada Nestlé tooteid jne), palume võtta ühendust meie klienditeenindusmeeskonnaga.   

 
 

 

Kuidas esitada märkusi standarditele mittevastavuste kohta?

 

„Teavita meid“ on vastavusteadete esitamise süsteem, mis on kättesaadav igal ajal (24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas).

  1. Võite täita küsitlusvormi internetis või helistada tasuta telefonil ja jätta sõnumi. Kui soovite seda teha, külastage seda lehekülge.
  2. Mõlemal juhul saate individuaalse juhtuminumbri. Kirjutage number üles ja hoidke see alles.
  3. See juhtuminumber on teie isiklik ligipääs vastavusteadete esitamise süsteemile ja teie saadetud teatele. See ligipääs võimaldab teil jälgida teie päringu kulgu ja esitada lisainformatsiooni. Iga kord, kui soovite siseneda süsteemi, tuleb teil sisestada see number.
  4. Me suhtume väga tõsiselt kõigisse teie märkustesse ja võtame tarvitusele vastavad meetmed iga teate suhtes. Me teavitame teid regulaarselt teie esitatud märkuse uurimise protsessist.
  5. Kasutades teile antud numbrit, saate igal ajal tulla tagasi kodulehele ja jälgida teie esitatud märkuse uurimise kulgu.
  6. Me kohustume parendama oma vastavusteadete esitamise süsteemi ja jätame endale õiguse teha muudatusi seal ka tulevikus.

 

Mis juhtub pärast seda, kui ma olen oma teate ära saatnud?

1. Kinnitamine

Saadame teile viie tööpäeva jooksul kinnituse teate kättesaamise kohta. Kinnitamine võib võtta rohkem aega, kui teie teade on saadetud riiklike pühade ajal. Kui teie esialgne teade ei sisalda piisavalt tõendeid, võtame teiega ühendust ja palume täiendavaid tõendeid.
Pärast teate registreerimist saate eraldi juhtuminumbri. Juhtuminumber võimaldab teil süsteemi sisselogimisel jälgida oma teate edenemist. Jälgige oma teate käekäiku.

2. Tähtsuse järgi järjestamine

Iga saadud teadet uuritakse põhjalikult. Kui teie teade on usaldusväärne ja sisaldab piisavalt tõendeid, avame juhtumi. Enamikel juhtudel anname juhtumi seejärel edasi Turu vastavuse ametnikule. Uurimise viib läbi Turu vastavuse ametnik riigis/piirkonnas, kus juhtum väidetavalt aset leidis.

3. Kõrgemale tasemele viimine

Tõsiseid süüdistusi sisaldavad teated viiakse Tsooni õigusküsimuste ja vastavuse juhataja, ja kui see osutub asjakohaseks, siis ka Üldiselt äritegevuse üldnõukogu pädevuse tasemele. Samuti teavitatakse juhtumist Grupi vastavuse ülemametnikku, kui teade sisaldab süüdistusi teemal:

(i) ebaausus, kriminaalne tegevus, kartellivastane-/konkurentsiseadus või müügipõhine tuluarvestus, korruptsioon, altkäemaks või rasked pettusjuhtumid;

(Ii) Nestle kõrgema juhtkonna liikmete väärkäitumine;

(iii) asjad, mis võivad avaldada negatiivset mõju Nestlé mainele või avalikule kuvandile;

(iv) Nestlé poolne enda Jagatud väärtuste loomise avalike kohustuste, sh inimõiguste austamise ja edendamise ning Nestlé valdkonna juhtivate rinnapiima asendajate vastutustundliku turundamise protseduuride jms rikkumine.

4. Uurimise konfidentsiaalsus

Uurimise läbiviimisel lähtutakse vastavusest ja konfidentsiaalsusest – uurimisse kaasatakse ainult selleks vajalikke isikuid. Vastavusametnikud võivad viia töötajate, töövõtjate ja teistega, keda nad peavad uurimise jaoks oluliseks, läbi konfidentsiaalseid intervjuusid.

5. Otsus ja teile vastamine

Pärast uurimise käigus saadud andmete läbivaatamist otsustame, kas rikkumine on leidnud aset ja, juhul kui on, astume vajalikud sammud. Teid teavitatakse sellest vastavalt.

Oluline märkus

  • Pühendumus kättemaksu vältimisele: Nestlé keelab igasuguse kättemaksmise töötajale, kes muret tekitava olukorra heas usus välja tõi. Kõiki, kes proovivad heas usus teavitanud töötajale kätte maksta, võidakse distsiplinaarkorras karistada sh töölt vallandada. Samuti kaitseb Nestlé süüdistatavat isikut.
  • Ettevõtte poolt teostatavate ja mõjusate uurimiste läbiviimise hõlbustamiseks lisage teatele juhtumi üksikasjalik kirjeldus (kes, mida, millal ja mis moel) ja toetavad tõendid (näiteks dokumentide koopiad, kuvatõmmised või tunnistajate nimed), mis teie teadet kinnitaksid. Pange tähele, et üldise iseloomuga väited uurimise alla ei kuulu.