Ühisväärtuse loomine

Ühisväärtuse loomine on jätkuvalt Nestlé peamine äriprintsiip. Ettevõtte edu sõltub otseselt selle ümber asuva ühiskonna seisukorrast. Seepärast on Nestlé võtnud kindlalt nõuks panustada elanike olukorra parandamisse.

Inimesed ja perekonnad, kogukonnad ja planeet – kõik on omavahel seotud, sellepärast on Nestlé lubanud panustada parema ja tervema keskkonna loomisse. Selle elluviimiseks on ettevõte välja kuulutanud 42 konkreetset kohustust, mis kajastuvad Nestlé tegevuskavas kuni aastani 2020.

Nestlé siht panustada oma tegevusega kogukondade elukeskkonna parandamisse loob võimaluse kinkida tervem ja õnnelikum elu nii üksikisikutele kui ka perekondadele. Kogukondadesse investeerimisega panustatakse ühtaegu naturaalsete loodusvarade säilitamisse ja toetamisse. Samuti pühendatakse suurt tähelepanu peamisele eluallikale veele.

Oma ettevõtte ajaloos uut ajajärku alustades jätkab Nestlé ka edaspidi ühisväärtuse loomisstrateegia tugevdamist, integreerides seda samal ajal ettevõtte igasse tegevusetappi, õigusreglementi ja konkreetsetesse tegudesse.