Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

Meist

1866. aastal oma tegevust alustanud Nestlé asutajaks oli uuendaja ja leiutaja Henri Nestlé. Juba oma esimestest tegevusaastatest alates panustab ettevõte inimeste elukvaliteedi tõstmisesse ning investeerib tervislikumasse tulevikku, õnnelikumasse ühiskonda ja jätkusuutlikku loodusesse. Rahvusvahelise ettevõtte eesmärgiks on olla maailma toidutootjate selliseks liidriks, kes valmistab kvaliteetseid toiduaineid ning hoolitseb inimeste tervise ja heaolu eest.

Juba esimestest tegevusaastatest peale on ettevõtte edu pandiks olnud ettevõtte esindajate hoolitsev suhtumine inimeste tervisesse, heaolusse ning kogukondadesse. Nestlé asutajale Henri Nestléle tegi XIX sajandil muret imikute suur suremus ning ta korraldas sellega võitlemiseks teaduslikud uuringud ning lõi revolutsioonilise toote Farine Farine Lactée Nestlé (Nestlé piimasegu). Uus toode aitas päästa paljude laste elu kogu maailmas.

Nestlé logol kujutatud linnupesa sümboliseerib Nestlé toodete turvalise tarbimise tagatust.

Ettevõtte peaesindus asub Šveitsis, Genfi järve kaldal Vevey linnakeses. Nestlés töötab kokku üle 335 000 töötaja pea igas maailma riigis.

Nestlé ühiskonnaliikmena

Omades kindlaid väärtusi ja taotledes oma eesmärkide elluviimist, panustab Nestlé järjekindlalt maailma parema tuleviku nimel.

Nestlé tegevus puudutab iga päev kogu maailmas miljardeid inimesi: nii toodete toormeks vajalike põllukultuuride kasvatajaid ja tootjaid kui ka peresid, kes meeleldi ettevõtte tooteid ostavad.

Ettevõttes mõeldakse ja tehakse alati koostööd kogukondadega, kelle osaks me oleme ja kellega koos töötame.

Kogu Nestlé tegevus toetab keskkonnakaitset – meie kõigi ja tulevaste põlvkondade kodude nimel.

Meie taotlused

Nestlé taotluste – parandada elukvaliteeti ja panustada tervemasse tulevikku – elluviimiseks valisime kolm taotlust, mis aitavad meil püstitatud eesmärke saavutada. Oma tegevusega taotleme ÜRO säästva arengu eesmärkide rakendamist.

Inimesele ja perekonnale

Aidata 50 miljonil maailma lapsel tervislikumalt elada.

Kogukondadele

Parandada 30 miljonit elatusallikat kogukondades, mis on ettevõtte tegevusega otseselt seotud.

Loodusele

Saavutada ettevõtte tootmisprotsesside nullmõju keskkonnale.

coffee-farmers
Nestlé ühiskonnaliikmena
Nestlé ühiskonnaliikmena
Meie äritegevus põhineb kestlikkusel, tagades selle, et meie tegevused säilitavad keskkonda tulevastele põlvedele. Vastavalt Brundtlandi komisjoni definitsioonile tähendab kestlik areng Nestlé’ile „arengut, mis vastab oleviku vajadustele, tegemata järeleandmisi vastamises tulevaste põlvkondade vajadustele”.
Uurimine ja arendus
Uurimine ja arendus
Uurimine ja arendus (R&D) on Nestlé’i peamine konkurentsieelis. Ilma selleta poleks Nestlé saanud toidu, tervise ja hea enesetunde osas toiduainetööstuse liidriks.