Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2013. aasta: orgaaniline kasv ulatus 4,6 protsendini, tegevuse kasumimarginaal tõusis 20 baaspunkti, rahaühikutes aga 40 baaspunkti.

Back to Press releases
Feb 13, 2014
 • Müügitulu moodustas 92,2 miljardit Šveitsi franki, st kasvas 2,7 protsenti.

 • Orgaaniline kasv ulatus 4,6 protsendini, tegelik sisemine kasv oli 3,1 protsenti.

 • Tegevuse kasumimarginaal tõusis 20 baaspunkti ja moodustas 15,2 protsenti, rahaühikutes aga tõusis see 40 baaspunkti.

 • Tulu aktsia kohta kasvas rahaühikutes 11,0 protsenti.

 • Põhitegevuse rahavood moodustasid 15,0 miljardit Šveitsi franki.

 • Dividendid, mille kohta on tehtud jaotusettepanek, kasvasid ning moodustavad 2,15 Šveitsi franki aktsia kohta.  

Nestlé peadirektor Paul Bulcke: „Makrokeskkonnas toimus 2013. aastal vähene kasv, mis arenenud riikides oli minimaalne, tõusvatel turgudel aga väiksem kui eelmisel aastal. Meie vastuseks niisugustele arengutele on kaubamärkide tugevdamine, innovatsioonide kiirendamine ning püüe selle poole, et meie hinnakujundus tarbijate vajadustele vastaks. Kõik see andis tõuke tegelikule sisemisele kasvule ning koos efektiivsuse suurendamise ja struktuursete kulude vähendamise meetmetega suurendas kasumimarginaali ja rahavooge. Tugevdasime ka oma portfellijuhtimist, seetõttu oli meil 2013. aastal veidi kulusid, kuid kahtlemata oleme taganud paremad võimalused oma inimestele ja vahenditele.

Meie pikaajaliseks strateegiliseks suunaks on olla toitumis-, tervise- ja heaoluliider. Seda strateegiat tugevdasime ettevõtte Nestlé Health Science asutamisega, praegu aga laieneme meditsiiniliste nahahooldusvahendite alal, asutades ettevõtte Nestlé Skin Health S.A.

Möödunud aastal oli palju katsumusi, 2014. aasta tuleb ilmselt samasugune. Parandame ka edaspidi oma tegevust süstemaatiliselt, Nestlé kasumliku kasvu ja ressursside kasutamisefektiivsuse mudeli alusel. Seepärast loodan, et 2014. aasta tegevuse näitajad saavad olema eelmise aasta saavutuste sarnased ning, nagu varem, kaalukamad teisel poolaastal. Kasv peaks ulatuma umbes 5 protsendini, ületades turu ootusi; kasvama peaksid kasumimarginaalid, tulu ühe aktsia kohta rahaühikutes ja kapitali tootlikkus.“


Grupi tulemused

2013. aastal kasvas Nestlé müügitulu 2,7 protsenti ning moodustas 92,2 miljardit Šveitsi franki, kuigi valuutakursside negatiivne muutus vähendas seda 3,7 protsendi võrra. Orgaaniline kasv ulatus 4,6 protsendini, mis koosnes 3,1 protsendist reaalsest sisemisest kasvust ning 1,5 protsendist hinnakujundusest. Omandatud vara moodustas pärast äri müükide maha arvestamist 1,8 protsenti müügitulust.

 • Grupi põhitegevuse kasum ulatus 14,0 miljardi Šveitsi frangini, seega moodustas kasumimarginaal eelmise aastaga võrreldes 15,2 protsenti, st tõusis 20 baaspunkti, rahaühikutes aga 40 baaspunkti.

 • Nestlé Continuous Excellence programm kahandas taas kulusid enam kui 1,5 miljardit Šveitsi franki kõigil ärialadel. See efekt koos vähendatud struktuursete kuludega võimaldas meil eraldada rohkem rahalisi vahendeid kaubamärgi tugevdamisele ning katta suuremaid restruktureerimiskulusid. 

 • Müügi omahind langes 70 baaspunkti müügisummast protsentides; seda vähendas ka ressursside soodne hinnakeskkond.

 • Turustuskulud vähenesid 10 baaspunkti.

 • Administreerimiskulud vähenesid 40 baaspunkti; see peegeldab struktuuri efektiivsust, kaasa arvatud ka pensioniplaanid.

 • Üldised turunduskulud kasvasid 60 baaspunkti, tarbijale orienteeritud turunduskulud aga kasvasid 16,3 protsenti rahaühikutes.

 • Puhaskasum moodustas 10,0 miljardit Šveitsi franki, mida veidi kahandasid portfelli restruktureerimisega seotud kulud ja valuutakursside muutuste negatiivne mõju. Seepärast moodustab väljakuulutatud aktsiakasum ühe aktsia kohta 3,14 Šveitsi franki, st see langes 2,2 protsenti. Tulu aktsia kohta rahaühikutes kasvas 11,0 protsenti. 

 • Grupi põhitegevuse rahavood jäid suurteks ja ulatusid 15,0 miljardi Šveitsi frangini.

   

Äritegevuse ülevaade

 • Nestlé Groupi orgaaniline kasv toimus laialdaselt: 5,1 protsenti Põhja- ja Ladina-Ameerikas, 0,8 protsenti Euroopas ning 7,4 protsenti Aasias, Okeaanias ja Aafrikas. Arenenud turgudel moodustas meie äri kasv 1,0 protsenti, müügitulu aga 51,4 miljardit Šveitsi franki. Tõusvatel turgudel moodustas meie äri kasv 9,3 protsenti, müügitulu aga 40,8 miljardit Šveitsi franki.

 • Tegelik sisemine kasv ulatus 2,1 protsendini Põhja- ja Ladina-Ameerikas, 1,9 protsendini Euroopas ning 5,9 protsendini Aasias, Okeaanias ja Aafrikas. See kasv peegeldab prioriteete, mis meil turul võita aitasid: jääda konkurentsivõimeliseks tarbijale parimat kvaliteeti pakkudes, tugevdada kaubamärke ning täiustada ja laiendada võimeid, mis meil praeguses katsumustest tulvil keskkonnas võita aitavad.

 

Põhja- ja Ladina-Ameerika piirkond

Müük moodustas 28,4 miljardit Šveitsi franki, orgaaniline kasv oli 5,3 protsenti, tegelik sisemine kasv 1,7 protsenti; tegevuse kasumimarginaal oli 18,2 protsenti, -50 baaspunkti.

 • Äri kasvas kogu piirkonnas, nii Põhja- kui ka Ladina-Ameerikas.

 • Põhja-Ameerikas vähenes külmutatud toidu müük, eriti Lean Cuisine, kuid Stouffersi müük kasvas, DiGiorno külmutatud pitsad aga hõivasid turuosa. Kasvas kvaliteetjäätise äri, seda osaliselt Gelato edu tõttu, suupistete kategoorias oli aga raskem aasta. Head on šokolaadi müügitulemused. Turule viidud Butterfinger Cupsi esialgsed tulemused annavad lootust; Skinny Cow hoiab endiselt kiiret kasvusuunda. Head on Coffee-mate’i – nii pulbri kui ka vedeliku kujul – müügitulemused. Lahustuva kohvi jaoks edukal aastal tõusis eriti esile Nescafé Clásico.

 • Ladina-Ameerikas ulatus kasv kahekohalise arvuni. Brasiilias kasvas kõige rohkem KitKati, Nescau, Ninho ja teraviljatoodete müük. Mehhiko turul võtsime tarvitusele meetmed lahustuva kohvi, kaasa arvatud ka Nescafé 3 in 1, müügi parandamiseks. Nescafé Dolce Gusto müügi kasv ulatus kogu regioonis kahekohalise arvuni. Kulinaarsete piimatoodete, eriti Carnationi, müük oli samuti edukas.

 • Leemikloomatoodete müük kasvas kogu piirkonnas, vaatamata Waggin’ Traini mõjule Põhja-Ameerikas. Kiirelt tõusvatel Ladina-Ameerika turgudel saavutasime kahekohalise kasvunumbri ja hõivasime uusi turuosi. Möödunud aastal turule toodud Dog Chow Light & Healthy, Beneful Smile ja Purina ONE True Instinct toodete müügid olid edukad. Mehhikos ja Brasiilias aitas kasvule kõige rohkem kaasa Dog Chow ja Proplan toodete edu.

 • Tegevuse kasumimarginaal ulatus piirkonnas 18,2 protsendini, -50 baaspunkti; niisugune suundumus peegeldab restuktureerimist ja kaubamärkide tugevdamist.

 

Euroopa piirkond

Müük moodustas 15,6 miljardit Šveitsi franki, orgaaniline kasv oli 0,8 protsenti, tegelik sisemine kasv 2,2 protsenti; tegevuse kasumimarginaal oli 15,0 protsenti, -40 baaspunkti.

 • Olgugi, et piirkonna turul kasvu ei toimunud, tõusime meie esile positiivsete kasvutulemustega. Märkimisväärne hindade langetamine peegeldas meie püüdu odavamate toorainete kasutamisega säästetud vahendeid tarbija huvides kasutada ning sel viisil ka deflatsiooni tingimustes konkurentsivõimelisust säilitada.

 • Innovatsioonide ja parima kvaliteedi strateegia aitas müüki kasvatada, seda eriti Nescafé Dolce Gusto ja kondiitritoodete osas. Jäätise ja Mövenpicki kaubamärgiga toodete müügi kasv Venemaal ja Prantsusmaal kompenseeris selle kategooria väiksema edu teistes riikides. Külmutatud pitsade Wagneri ja Buitoni müük kasvas kogu aasta jooksul. Venemaal ja teistel Euroopa turgudel kasvas Nescafé Goldi müük kahekohalistes arvudes. Teiseks edulooks Venemaal ja Suurbritannias on KitKat. Nesquiki toodetele oli aasta edukas enamikel turgudel. Kogu piirkonnas oli aasta eriti edukas leemikloomatoodete kategooriale, mille müügi kasv ulatus kahekohaliste arvudeni. Kõige edukamad neist olid Felix, Proplan, Purina ONE ja Gourmet.

 • Lääne-Euroopas täheldasime suurimat kasvu Suurbitannia, Šveitsi, Hollandi, Belgia ja Austria turul. Lõuna-Euroopas täheldasime jätkuvalt tarbija usalduse langust.

 • Kesk- ja Ida-Euroopa turgude hulgast tõusis esile Venemaa. Selles regioonis oli tegelik sisemine kasv eriti märgatav, ning seda rasketele majanduslikele tingimustele ja pingelisele hinnakonkurentsile vaatamata.

 • Tegevuse kasumimarginaal langes piirkonnas 40 baaspunkti, st kuni 15,0 protsendini. See langus peegeldab restruktureerimiskulusid ja kasvanud investeeringuid strateegilise kasvu programmidesse.

 

Aasia, Okeaania ja Aafrika piirkond

Müük moodustas 18,9 miljardit Šveitsi franki, orgaaniline kasv oli 5,6 protsenti, tegelik sisemine kasv 4,8 protsenti; tegevuse kasumimarginaal oli 18,9 protsenti, -10 baaspunkti.

 • Tegelik sisemine kasv piirkonnas ületas turutendentse, seda eriti Aafrika, Lähis-Ida, Indoneesia ja Malaisia turgudel. Mainimisväärt on ka Jaapani turg, kus tähelepanu keskendamine innovatiivsetele toodetele ja ärimudelitele on võimaldanud pikapeale saavutada hea kasvu, vaatamata pikaajalisele stagnatsioonile kaubandussektoris. Piirkonna hinnakujundusstrateegia väljendas meie otsustavust säilitada konkurentsivõimet ka suhteliselt väikese inflatsiooni tingimustes.

 • Paljude tootekategooriate, eriti aga pika säilivusajaga piimatoodete, kakao ja linnasejookide müük kasvas kahekohaliste arvudeni, eriti tõusid siin esile Milo tooted. Pika säilivusajaga kulinaariatoodete ja šokolaadi müük kasvas suurte ühekohaliste arvudeni. Ka selles piirkonnas kohaldati laialdaselt innovatsioonide strateegiat. Indias tõime edukalt turule uued makaronid Hungroo Maggi ja Alpino, Lähis-Ida turgudel aga Nescafé Traditional Arabic Coffee. Kesk- ja Lääne-Aafrikas jätkasime uute Nido Nutripacki toodete ja täiustatud Maggi toodete tutvustamist, Egiptuses aga tõime turule Dolceca jäätise. Hiinas oli see aasta eriti edukas Yinlu toodetele, millest peaaegu ei jäänud maha ka uued kõrge kvaliteediga riisipudrud. Mitte sugugi halvemini ei läinud Hiinas ka täiskasvanutele ja seenioridele mõeldud piimapulbritoodetel Yiyang. Hsu Fu Chi tooteid mõjutas seda kategooriat tabanud langus.

 • Tegevuse kasumimarginaal ulatus piirkonnas 18,9 protsendini, st -10 baaspunkti. Olukorda raskendasid piirkonna erinevates paikades kujunenud välised asjaolud. Siiski aitas meie tõhusa juhtimise süsteem ja kasvav efektiivsus üldiselt nende asjaolude mõju vähendada, mistõttu saime kaubamärke tugevdada, see omakorda aga elavdas kiiret tegelikku sisemist kasvu ning andis meile võimaluse suurema turuosa hõivamiseks.

   

Nestlé Watersi tooted

Müük moodustas 7,2 miljardit Šveitsi franki, orgaaniline kasv oli 2,0 protsenti, tegelik sisemine kasv 2,0 protsenti; tegevuse kasumimarginaal oli 9,4 protsenti, +50 baaspunkti.

 • Nestlé Watersi toodete müügid kasvasid kõigis kolmes geograafilises piirkonnas, vaatamata hinnakujunduse survele USAs ja Euroopas. Loomingulised ideed ja nende väga hea realiseerimine aitasid meie kvaliteettoodetel, mis on märgistatud kaubamärkidega Perrier ja S. Pellegrino, kõigil maailma turgudel suurepäraselt hakkama saada. Sama suurepäraselt läks ka meie kohalikel kaubamärkidel, eriti aga Buxtonil Ühendkuningriigis ja La Vie’l Vietnamis. Nestlé Pure Life jääb endiselt müügimootoriks, ja seda eriti tõusvatel turgudel; seepärast kasvab ka selle kategooria toodete üldine müügitulu.

 • Nestlé Watersi tegevuse kasumimarginaal kasvas 50 baaspunkti, st kuni 9,4 protsendini; kasvu tingis allüksuse laienemine ning tootmis- ja turustamisefektiivsuse kõrge tase.

   

Nestlé imikutoidud

Müük moodustas 9,8 miljardit Šveitsi franki, orgaaniline kasv oli 8,2 protsenti, tegelik sisemine kasv 4,5 protsenti; tegevuse kasumimarginaal oli 20,0 protsenti, +80 baaspunkti.

 • Imikutoitude ärile, mida tugevdas ettevõtte Wyeth Nutrition omandamine, oli aasta väga edukas, eriti palju kasvas imikutele mõeldud piima- ja teraviljasegude müük. Müügid kasvasid kõigis kolmes piirkonnas. Aasias, Okeaanias ja Aafrikas saavutasid nad kahekohaliste arvude mastaabi, suuri lootusi äratavad ka müügid mõnedes Aasia ja Lähis-Ida regioonides. Ka Brasiilias ja Venemaal ulatus äri kasv kahekohaliste arvudeni. USAs kogetud edule aitas kaasa innovatiivsete, soolestiku töö häireid ja allergiaid vältida aitavate toodete edasine tutvustamine, millele aitas kaasa ka kaubamärgi Gerber frantsiis. Enamiku suurte kaubamärkide, nagu Cerelac, Nestlé NAN, S-26 ja Illuma, toodete müügi kasvu mõõdetakse kahekohaliste arvudega.

 • Teatasime ettevõtte Jenny Craig loovutamisest 2013. aastal ning oma toitumisalasest tegevusest 2014. aastal.

 • Nestlé imikutoitude tegevuse kasumimarginaal moodustas 20,0 protsenti, +80 baaspunkti; seda tingisid imikute piima- ja teraviljasegude eriti kasvanud müügid ning ettevõtte Wyeth Nutrition edukas tegevus.

   

Muud tegevusalad

Müük moodustas 12,3 miljardit Šveitsi franki, orgaaniline kasv oli 5,4 protsenti, tegelik sisemine kasv 4,4 protsenti; tegevuse kasumimarginaal oli 17,7 protsenti, +20 baaspunkti.

 • Nestlé Professionali tegevuse tulemusi mõjutas väliskeskkond, ning seda eriti Euroopas. Tõusvatel turgudel oli kasv siiski tähelepanuväärne. Jätkuvalt läheb hästi kaubamärkide strateegilistel jookidel ja spetsialiseeritud toidutoodetel.

 • Nespresso tegutseb jätkuvalt edukalt kogu maailmas. Müük kasvas põhilistel Euroopa turgudel, kasv kiirenes ka Ameerika turgudel. Edule aitas kaasa uus kohv Grands Crus, seadmete ja teenuste pidev täiustamine, kaubamürkide tuntuse paranemine ja edasine geograafiline laienemine (2013. aastal avati 48 uut müügikohta).

 • Ettevõte Nestlé Health Science jätkas oma tegevust tervisliku toitumise alal, pakkudes uusi tooteid, mis aitavad tervist kaitsta ja haigusi vältida. USA meditsiiniliste toiduainete ettevõtte Pamlab ostmisega tugevdas ta oma võimalusi metabolismi ja aju tervise aladel. Kasv kiirenes aasta teisel poolel, eriti Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Ladina-Ameerikas, kuigi nende regioonide riikides olid jätkuvalt piiratud tervishoiule mõeldud riigieelarvelised rahalised vahendid, see omakorda aga raskendas tasumist. Niisugused innovatsioonid, nagu Nutrition Bars USAs, Nutren Senior Brasiilias ja Alfamino põhiturgudel, aitasid heade kasvutulemuste saavutamisele kaasa.

   

Perspektiivid

Möödunud aastal oli palju katsumusi ning 2014. aasta tuleb ilmselt samasugune. Parandame oma tegevust jätkuvalt ja süstemaatiliselt Nestlé kasumliku kasvu ja ressursside kasutamisefektiivsuse mudeli alusel. Seepärast loodan, et 2014. aasta tegevusnäitajad on möödunud aasta saavutuste sarnased, kaalukamad aasta teises pooles. Kasv peaks ulatuma umbes 5 protsendini ning ületama turu ootusi. Kasvama peaksid marginaalid, tulu aktsia kohta rahaühikutes ja kapitali tootlikkus.

2014. aasta sündmus

Tarbijate kasvavatele vajadustele vastu tulles teatas Nestlé 11. veebruaril, et kavatseb laiendada tegevust spetsialiseeritud meditsiiniliste nahahooldusvahendite alal ning asutab ettevõtte Nestlé Skin Health S.A. See firma on juhitav teisene ettevõte, mille kõik aktsiad kuuluvad põhiettevõttele. Nestlé Skin Health S.A. asutatakse ettevõtte Galderma baasil. Selle uue firmaga liidame ka meie praeguse laste nahahooldusvahendite tootja Bübcheni. Nii loome kasumlikule kasvule soliidse aluse. Tehingut ootavad kinnitusprotseduurid.

Juhatuse ettepanekud aktsionäride iga-aastasele üldkoosolekule

10. aprillil 2014 toimuval iga-aastasel aktsionäride üldkoosolekul teeb juhatus ettepaneku suurendada dividende kuni 2,15 Šveitsi frangini aktsia kohta. Viimane kauplemispäev, kui kehtib dividendide saamise õigus, on 11. aprill 2014. Puhasdividende makstakse alates 17. aprillist 2014. Aktsionäridel, kes 3. aprillil 2014 kell 12:00 (Kesk-Euroopa suveaeg) on hääleõigust andvate aktsiate registrisse kantud, on õigus oma hääleõigust realiseerida.

Võttes arvesse uusi, noteeritud Šveitsi ettevõtetele õigusaktidega sätestatud nõudmisi, teeb juhatus ettepaneku valida iga juhatuse liige individuaalselt oma funktsioone täitma ametiajaks kuni järgmise aasta aktsionäride üldkoosolekuni. Jean-Pierre Meyers tagasivalimistel ei kandideeri. Juhatus soovib teda tänada väga kõrgelt hinnatud töö eest viimase 23 aasta jooksul.

Lisake sellele teeb juhatus ettepaneku valida Peter Brabeck-Letmathe kandidaadiks juhatuse esimehe kohale ning kuulutab välja Kompensatsioonikomitee liikmekandidaadid. Juhatus teeb ka ettepaneku valida KPMG õigusaktidega sätestatud auditi läbiviijaks audiitoriks, advokaadibüroo Hartmann Dreyer Attorneys-at-law aga sõltumatuks esindajaks, ametiajaga kuni järgmise aasta aktsionäride üldkoosolekuni. Juhatus esitab aktsionäridele kinnitamiseks ka põhikirja, mida on muudetud vastavalt noteeritud Šveitsi ettevõtetele õigusaktidega sätestatud nõudmistele.

Article Type