Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Nov 15, 2016

Alliance for YOUth-i uuring: noored otsivad töövõimalusi Facebookist

<br />

Alliance for Youth

Baltimaade noored otsivad aktiivselt tööhõivevõimalusi, kasutades otsinguks populaarseid sotsiaalvõrgustikke. Sellele suunale juhtis tähelepanu Euroopa tööandjate algatuse Alliance for YOUth tellimusel tehtud uuring Twiployment 4 Youth.

Uuringu algatas Alliance for YOUth-i partner Nestlé Baltic ning uuringu viis läbi nende teine partner – ettevõte Nielsen. Uuringu kestel küsitleti igas riigis – Eestis, Lätis ja Leedus – 500 noort inimest (vanuses 18–29 aastat).

Twiployment 4 Youth-i tulemused näitasid, et Leedus ja Lätis pea iga teine ning Eestis iga neljas noor otsib tööd. Tööd ei otsi mitte ainult töötud, vaid ka suur osa töötavaid noori.

Selgus, et eelistatud otsingukanaliks on internet, kuid noored kasutavad tööotsinguks ka muid võimalusi: otsitakse töökuulutusi spetsialiseeritud karjääriportaalidest, ettevõtete veebilehtedelt või küsitakse sõpradelt nõu.

Enamik noori nimetas oluliseks tööotsingu kanaliks sotsiaalvõrgustikke. Näiteks Facebooki kasutavad tööotsinguks koguni 80–90% noori eestlasi, lätlasi ja leedulasi. Väiksem osa neist kasutavad Linkedini, Google+ ja Twitterit.

Ettevõtete sotsiaalvõrgustike kontodel leidub ettevõtte kohta palju huvitavat teavet – nii äritegevuse, töökultuuri ja traditsioonide kohta kui ka kaasinimeste soovitusi ja hinnanguid.

Tööotsingul on selline teave kasulik, sest inimeste kommentaarid ja soovitused aitavad ettevõttest üldpilti luua. Ka ettevõtete kontol olevast teabest on võimaliku töökoha hindamisel tõhusat abi. Noorte esindajad väitsid, et sotsiaalvõrgustikud pakuvad modernseid ja uuenduslikke tööotsingu võimalusi, mis kajastavad tänaste noorte väärtusi.

Alliance for YOUth on Nestlé algatus, millesse kuuluvad Euroopa suurimad ettevõtted, kes loevad noorte töötust meie maailmajao tõsiseks sotsiaal-majanduslikuks probleemiks ning on valmis aitama seda probleemi lahendada. Nende eesmärgiks on abistada noori nende esimestel sammudel tööturul.

Article Type