Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mar 06, 2020

Nestlé ühineb Euroopa plastipaktiga ja tugevdab pühendumist taastumatu plasti vähendamisele koguni ühe kolmandiku võrra

European plastics pact

Plastiku kasutamine on viimase viiekümne aasta jooksul järsult kasvanud. See on toonud tohutut kasu, kuid oma hinnaga. Tuleb lõpetada plastikpakendite jõudmine prügilatesse, ookeanidesse, järvedesse ja jõgedesse.

Prantsusmaa ja Madalmaade poolt algatatud Euroopa plastipaktil on üks eesmärk: kiirendada üleminekut ringlevale plastimajandusele, et lõpetada mittetaastuvast fossiilkütusest valmistatud plastide kasutamine.

Pakt ühendab suurettevõtteid, mittetulundusühinguid ja valitsusi eesmärgiga saavutada 2025. aastaks ühised sihid ning teha ümber kehtivad õigusaktid.

Eesmärgid on sõnastatud järgnevalt:

  1. Vähendada taastumatute plasttoodete ja -pakendite osakaalu vähemalt 20%;
  2. Suurendada taaskasutatava plastiku kogumise ja ümbertöötlemise võimekust 25%
  3. Tõsta taaskasutatava plasti osakaalu pakendites 30%

Marco Settembri, Nestlé tegevjuht Euroopas, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas: "Meil on hea meel ühineda Euroopa plastikupaktiga. Üks meie ühistest eesmärkidest on ringmajanduse loomine, et parandada kogumis-, sorteerimis- ja ümbertöötlemisvõimekust kogu Euroopas. Juba täna on uue Vitteli joogivee pakend toodetud kasutatud pudelitest. Tulevikku vaadates tahame kindlustada kõikide  toodete pakendite taaskasutamise uuteks pakenditeks.”

See on väljakutsete rohke,  sest peamine prioriteet on toodete ohutus. Kõik toidu pakendamiseks kasutatavad plastmaterjalid peavad olema läbinud kvaliteedikontrolli, mis tähendab, et need ei tohi sisaldada inimestele kahjulikke aineid. Selle saavutamiseks tuleb arendada ümbertöötlemise protsesse.

Nii Nestlé kui ka kogu toiduainetööstuse jaoks on praegune olukord  väljakutse, sest odavam on pakendit toota  tavalisest plastist. Just seetõttu investeeris Nestlé hiljuti enam kui 1,4 miljardit eurot, et tagada üleminek taaskasutatavale plastikule. Sellega anti selge signaal ka teistele ringmajanduse edendajatele, sest ettevõtte eesmärk on keskenduda taaskasutusele ja luua uus turg toidu pakendamiseks sobivale plastile.

Tavalise plasti kasutamise vähendamiseks muudab Nestlé ka oma toodete tarnimise viise. Praegu testitakse pakendivaba süsteemi Purina PetCare lemmikloomatoidu ja Nescafé lahustuva kohvi tarnimisel. Nestlé on teinud koostööd ka kojutoomise teenust pakkuva ja  korduvkasutatavaid pakendeid kasutava LOOP’iga. Esimesed tooted on peatselt saadaval Prantsusmaal.

Uuendusprotsessi edasiseks kiirendamiseks on Nestlé asutanud 230 miljoni euro suuruse jätkusuutliku pakendamise riskifondi, mille kaudu investeeritakse alustavatesse ettevõtetesse, mis keskenduvad pakendite ohutule taastootmisele.

Article Type