Nestlé avalikustas plaanid toetada üleminekut taastavale toidusüsteemile

Generation Regeneration

Nestlé kavatseb toetada ja kiirendada üleminekut taastavale toidusüsteemile, mille eesmärk on kaitsta ja taastada keskkonda, parandada põllumeeste toimetulekut ja täiustada farmerite kogukondade heaolu. Nestlé teeb koostööd oma toidusüsteemi partneritega, kelle seas on üle 500 000 põllumajandustootja ja 150 000 tarnija, et edendada taastavaid põllumajandustavasid toidusüsteemis.

Selle teekonna raames algatab ettevõte uusi programme, mis on suunatud ülemineku sotsiaalsetele ja majanduslikele väljakutsetele. Plaanid avalikustatakse enne ÜRO toidusüsteemide tippkohtumist New Yorgis, mis on osa Nestlé’i panusest saavutada säästva arengu eesmärke (Sustainable Development Goals) 2030. aastaks. Samuti järgneb see ÜRO valitsuste vahelise paneeli hiljutisele aruandele kliimamuutuste teemal, mis näitas, et kliimakriis süveneb.

„Me teame, et taastav põllumajandus mängib kriitilist rolli mulla tervise parandamisel, veeringe taastamisel ja bioloogilise mitmekesisuse suurendamisel pikas perspektiivis,“ ütles Nestlé esimees Paul Bulcke. „Need tulemused moodustavad jätkusuutliku toidutootmise aluse ning aitavad olulisel määral kaasa meie ambitsioonikate kliimaeesmärkide seadmisele.“

Nestlé allkirjastas ÜRO „Business Ambition for 1.5°C“ lubaduse ning oli üks esimestest ettevõtetest, kes jagas 2020. aasta detsembris oma kliimaplaani. Ettevõtte eesmärk on vähendada oma heitkoguseid aastaks 2030 poole võrra ning saavutada nullemissioon 2050. aastaks.

„Oma pikaajaliste partnerluste kaudu põllumajandustootjatega ülemaailmselt tahame suurendada oma toetust põllumajandustavadele, mis on head keskkonnale ja inimestele,“ ütles Nestlé tegevjuht Mark Schneider. „Õiglase ülemineku huvides on oluline, et toetame ülemaailmselt põllumehi, kes võtavad enda kanda riskid ja kulud, mis on seotud taastuvale põllumajandusele üle minemisega.“

Nestlé investeerib üle miljardi euro järgmise viie aasta jooksul, et toetada taastavat põllumajandust oma firma tarneahelas, kasutades kolme peamist meetodit põllumeeste toetamiseks:

  • Rakendatakse tipptasemel teadust ja tehnoloogiat, pakutakse tehnilist abi: kasutades oma laialdast ekspertide ja agronoomide võrgustikku, arendab Nestlé suurema saagikusega kohvi- ja kakaosorte, millel on väiksem mõju keskkonnale. Samuti hinnatakse pidevalt uusi lahendusi emissioonide vähendamiseks piimatoodete tarneahelas. Nestlé pakub põllumajandusalast koolitust ja aitab põllumeestel vahetada informatsiooni ja parimaid tavasid, mida saab kohapeal kasutada.
  • Investeeringute toetamine: üleminek taastavale põllumajandusele tuleb algsete riskide ja uute kuludega. Nestlé toetab põllumehi, investeerides nendega koos, lihtsustades laenude võtmist konkreetse varustuse jaoks. Samuti teeb ettevõte koostööd partneritega, et rahastada pilootprojekte taastava põllumajanduse testimiseks ja arendamiseks.
  • Lisatasud taastavate põllumajandustoodete eest: Nestlé pakub lisatasusid paljude toorainete eest, mis on toodetud taastava põllumajanduse abil. Samuti ostetakse suuremaid koguseid. See tähendab, et põllumehi ei premeerita mitte ainult toorainete koguse ja kvaliteedi eest, vaid ka selle kasu eest, mida ta keskkonnale pakub läbi mullakaitse, veemajanduse ja süsiniku eraldamise.

Nestlé esitas kõige olulisemad taastava põllumajanduse tavad, mida ettevõte tahab edendada (https://www.nestle.com/stories/a-just-transition-mark-schneider-regenerative-agriculture). Need hõlmavad muu hulgas bioloogilise mitmekesisuse suurendamist, mulla kaitset, veeringluse taastamist ja loomakasvatuse integreerimist.

Põllumajandus tekitab ligi kaks kolmandikku Nestlé kasvuhoonegaaside emissioonidest. Piimatooted ja kariloomad moodustavad sellest omakorda ligi poole. Piimanduses hindab Nestlé tipptasemel teadust ja tehnoloogiat, et vähendada heitkoguseid põllumajanduse tasemel. Ettevõte alustab koostööd 30 piimafarmiga 12 riigis, et testida hinnatavaid, kliimasõbralikke ja taastavaid põllumajandustavasid, et saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguse nulli. Nestlé teeb koostööd põllumajandustootjatega, et valida ja kasvatada maitsvaid ja toitvaid kaunvilju, mida saab kasutada piimaasendajatena. Rohkem teavet Nestlé lähenemise kohta leiate siit: https://www.nestle.com/stories/a-just-transition-mark-schneider-regenerative-agriculture.

Põllumajanduskogukondade toetamine läbi sissetulekute ja noorteprogrammide

Taastav põllumajandus aitab kaasa taastava toidusüsteemi loomisele, mis peaks olema kõigi osalejate jaoks õiglane ja läbipaistev. Nestlé on pühendunud põllumeeste sissetulekute parandamisele ja mitmekesistamisele oma jätkusuutlikkuse programmide kaudu. Lisaks rakendab Nestlé uusi elatistulu programme põllumeestele oma väärtusahelas, et muuta põllumajandust atraktiivsemaks ametiks. Hiljem sel aastal avalikustab Nestlé konkreetsed plaanid oma kohvi ja kakao tarneahelate jaoks.

Põllumajandusest vaimustunud noorte toetamiseks käivitab Nestlé novembris uue koolitusplatvormi, et meelitada ja koolitada järgmise põlvkonna põllumehi. Koolitus keskendub taastava põllumajanduse praktikatele ja farmide vastupidavuse parandamisele kliimamuutuste vastu. Nestlé põllumajanduskoolitustes osalevad üle 40 000 põllumehe.

Nestlé taastava toidusüsteemi püüdlused algavad „Generation Regeneration“ varinime all, mis keskendub põllumeestele, noortele, tarbijatele ja omaenda töötajatele.