Nestlé nāk klajā ar plāniem atbalstīt pāreju uz reģeneratīvu pārtikas sistēmu

Generation Regeneration

Nestlé izstrādājusi plānus, lai atbalstītu un paātrinātu pāreju uz reģeneratīvu pārtikas sistēmu, kuras mērķis ir aizsargāt un atjaunot vidi, uzlabot lauksaimnieku dzīves apstākļus un lauksaimnieku kopienu labklājību. Nestlé sadarbosies ar pārtikas sistēmas partneriem, tostarp uzņēmuma tīklu, kurā ir vairāk nekā 500 000 lauksaimnieku un 150 000 piegādātāju, lai veicinātu reģeratīvas lauksaimniecības prakses izmantošanu pārtikas sistēmas centrā.

Šīs pārejas ietvaros uzņēmums arī ieviesīs jaunas programmas, lai palīdzētu risināt sociālās un ekonomiskās problēmas. Paziņojums tiek sniegts pirms ANO Pārtikas sistēmu samita Ņujorkā, kas ir daļa no Nestlé ieguldījuma, lai palīdzētu sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus (SDG) līdz 2030. gadam. Plāns ņem vērā arī neseno ANO Starpvaldību padomes ziņojumu par klimata pārmaiņām, kas liecina, ka klimata krīze saasinās.

"Mēs zinām, ka ilgtermiņā reģeneratīvajai lauksaimniecībai ir izšķiroša nozīme augsnes kvalitātes uzlabošanā, ūdens ciklu atjaunošanā un bioloģiskās daudzveidības palielināšanā," sacīja Nestlé priekšsēdētājs Pauls Bulke (Paul Bulcke). "Šie rezultāti veido ilgtspējīgas pārtikas ražošanas pamatu un, kas ir īpaši svarīgi, arī palīdz sasniegt mūsu vērienīgos klimata uzlabošanas mērķus."

Nestlé ir parakstījusi ANO solījumu “Uzņēmējdarbības mērķis attiecībā uz 1,5°C”, un bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas 2020. gada decembrī dalījās ar savu detalizēto klimata plānu, kas ietver noteiktus izpildes termiņus. Uzņēmums veic pasākumus, lai līdz 2030. gadam uz pusi samazinātu tā radītās emisijas un sasniegtu nulles emisijas līdz 2050.

"Izmantojot mūsu ilgstošās partnerattiecības ar lauksaimnieku kopienām visā pasaulē mēs vēlamies palielināt atbalstu tiem lauksaimniecības veidiem, kas ir labvēlīgi videi un cilvēkiem," sacīja Nestlé izpilddirektors Marks Šnaiders (Mark Schneider). "Lai nodrošinātu taisnīgu pāreju, ir svarīgi atbalstīt lauksaimniekus visā pasaulē, - viņi uzņemas riskus un izmaksas, kas saistītas ar pāreju uz reģeneratīvu lauksaimniecību."

Nākamo piecu gadu laikā Nestlé ieguldīs 1,2 miljardus Šveices franku, lai veicinātu reģeneratīvu lauksaimniecību visā uzņēmuma piegādes ķēdē, un izmantos trīs galvenos atbalsta mehānismus, lai palīdzētu lauksaimniekiem ieviest reģenerācijas praksi:

  • Sniedzot tehnisku palīdzību pielietot jaunākos zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus: piemēram, izmantojot savu plašo pētniecības un attīstības ekspertu un agronomu tīklu, Nestlé izstrādā augstākas ražas kafijas un kakao šķirnes ar zemāku ietekmi uz vidi un izvērtē inovatīvus risinājumus emisiju samazināšanai piena piegādes ķēdēs. Nestlé piedāvās arī lauksaimniecības apmācību un palīdzēs lauksaimniekiem apmainīties ar informāciju un paraugpraksi, ko var pielāgot vietējiem apstākļiem.
  • Piedāvājot ieguldījumu atbalstu: pāreja uz reģeneratīvu lauksaimniecību ir saistīta ar sākotnējiem riskiem un izmaksām. Nestlé atbalstīs lauksaimniekus kopīgos ieguldījumos, atvieglojot aizdevumus vai palīdzot viņiem saņemt aizdevumus noteiktām iekārtām. Uzņēmums arī sadarbosies ar partneriem izmēģinājuma projektu finansēšanai, lai pārbaudītu un uzzinātu, kā vislabāk veicināt reģeneratīvo lauksaimniecību.
  • Maksājot prēmijas par reģeneratīvām lauksaimniecības precēm: Nestlé piedāvās piemaksas par dažādām izejvielām, kas ražotas, izmantojot reģeneratīvās lauksaimniecības praksi, un iepirks tos lielākos daudzumos. Tas nozīmē samaksāt lauksaimniekiem ne tikai par sastāvdaļu daudzumu un kvalitāti, bet arī par ieguvumiem, ko tie sniedz videi, izmantojot augsnes aizsardzību, ūdens apsaimniekošanu un oglekļa sekvestrāciju.

Nestlé iepazīstina ar svarīgākām reģeneratīvām lauksaimniecības praksēm, kuras uzņēmums vēlas popularizēt [https://www.nestle.com/stories/a-just-transition-mark-schneider-regenerative-agriculture]. Tās citu starpā ietver bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu, augsnes saglabāšanu, ūdens ciklu atjaunošanos un mājlopu integrāciju.

Lauksaimniecība rada gandrīz divas trešdaļas no Nestlé kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām – piena ražošana un mājlopu uzturēšana veido aptuveni pusi no tām. Piemēram, piena nozarē Nestlé novērtē progresīvākos zinātnes un tehnoloģijas sasniegumus, lai samazinātu emisijas fermu līmenī. Uzņēmums sāks strādāt ar 30 piena fermām 12 valstīs, lai pārbaudītu mērogojamu, klimatam draudzīgu un atjaunojošu lauksaimniecības praksi, kas palīdz sasniegt nulles siltumnīcefekta gāzu emisijas. Nestlé arī sadarbojas ar lauksaimniekiem, lai izvēlētos un audzētu barojošas un garšīgas pākšaugu šķirnes, ko izmantot kā alternatīvu pienam. Plašāka informācija par Nestlé pieeju ir atrodama tiešsaistē.

Lauksaimnieku kopienu atbalsts ar jauniem ienākumiem un jauniešu programmām

Reģeneratīvā lauksaimniecība veicina reģeneratīvas pārtikas sistēmas attīstību, kurai vajadzētu būt godīgai un pārredzamai visiem dalībniekiem. Ar ilgtspējīgas attīstības programmām Nestlé cenšas atbalstīt lauksaimnieku ienākumu palielināšanu un dažādošanu. Turklāt, lai padarītu lauksaimniecību pievilcīgāku, Nestlé īstenos jaunas ienākumu gūšanas programmas lauksaimniekiem savā vērtību ķēdē. Vēlāk šogad Nestlé atklās konkrētus plānus arī attiecībā uz kafijas un kakao piegādes ķēdēm.

Lai atbalstītu jauniešus, kuri aizraujas ar lauksaimniecību, Nestlé novembrī uzsāks jaunu apmācību platformu, lai piesaistītu un apmācītu nākamo lauksaimnieku paaudzi. Apmācībās galvenā uzmanība tiks pievērsta reģeneratīvas lauksaimniecības praksei un lauksaimniecību izturības uzlabošanai pret klimata pārmaiņām, un tās būs pieejamas vairāk nekā 40 000 lauksaimnieku, kas piedalās kādā no mūsu lauksaimniecības uzņēmējdarbības programmām.

Nestlé reģenerācijas centieni sākas ar saukli “Generation Regeneration” (“Paaudzes atjaunošana”), kas vērsta uz lauksaimniekiem, jauniešiem, patērētājiem un saviem darbiniekiem.

Papildinformācija:

Kristina Bišofa
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Tālr.: 27130967
E-pasts: [email protected]