Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language
Oct 10, 2019

Nestlé võitleb kliimamuutustega, viies hiljemalt 2050. aastaks kasvuhoonegaaside emissiooni näitajad nulli

Täna teatas Nestlé oma ambitsioonist saavutada aastaks 2050 nullemissioon kasvuhoonegaaside näitajates. See on üks osa Pariisi kokkuleppest, mille üheks eesmärgiks on piirata ülemaailmse keskmise temperatuuri tõusu 1,5 kraadi võrra. Mark Schneideri sõnul on kliimamuutus üks suurimatest ohtudest ühiskonnas ning firma annab oma panuse positiivsete tulemuste heaks, rakendades vajalikke meetmeid.

„Ajavarud globaalse soojenemise halvimate tagajärgede vältimiseks vähenevad kiiresti, seetõttu püstitame nullemissiooni saavutamiseks julged eesmärgid. „Nestlé“ tee nullemissiooni poole on juba alanud, aga nüüdsest tugevdame oma jõupingutusi selles suunas veel rohkem,“  sõnas M. Schneider.

Uus „Nestlé“ eesmärk täiendab ettevõtte tegevust, vähendades kasvuhooneefekti tekitavate gaaside emissiooni kõikides organisatsiooni väärtusahelates. Näiteks optimeeritakse jaotusvõrke ja ladusid ning marsruute, mis vähendab kütusekulu ja süsihappegaasi emissiooni. Viimase nelja aasta jooksul vähenes kasvuhooneefekti tekitavate gaaside emissioon seltsi suurimates jaotuskeskustes peaaegu 40%.

Samuti muutis „Nestlé“ oma tegevust tooraine vastutustundlikku tarnimise tagamisel ja saavutas suurt edu metsade nullraie eesmärgi saavutamisel. Oleme kalkuleerinud, et kasvuhooneefekti põhjustavate gaaside emissiooni vähendamine kogu organisatsiooni väärtusahelas alates 2014 a võrdub 1,2 miljoni autoga maanteedel.

Lisaks sellele hõlmab ettevõtte uus kohustus ka Pariisi kliimakokkuleppe eesmärki - piirata ülemaailmset keskmise temperatuuri tõusu kuni 1,5⁰C. Järgmise kahe aasta jooksul koostab „Nestlé“ täpse plaani ja seab eesmärgiks vähendada temperatuuritõusu 1,5 kraadini. Oma kohustuse täitmiseks  planeerib „Nestlé“ järgmiseks 30-ks aastaks järgnevaid tegevusi:

  • Kiirendab toodete transformatsiooni, lähtudes tarbijate soovidest ja valikutest. „Nestlé“ laseb välja rohkem tooteid, mis mõjutavad vähem keskkonda ja annab oma panuse tasakaalustatud toitumise populariseerimisele. See hõlmab taimsete toiduainete laiemat valikut. Samuti muudab organisatsioon oma toodete koostist ja kasutab rohkem kliimat mittekahjustavaid koostisosi ning pakub alternatiivset pakendit.
  • Põllumajanduse initsiatiivide tähtsustamine, eesmärgiga absorbeerida rohkem süsinikdioksiidi. „Nestlé“ tugevdab kogu maailmas oma programme koos põllumeestega mullaviljakuse taastamiseks ja kasvuhooneefekti põhjustavate gaaside emissiooni piiramiseks. Kompanii püüab kaitsta rohkem metsi, istutades puid ja suurendades bioloogilist mitmekesisust. Samuti hõlmab põllumeestega seotud initsiatiiv piimatoodete tarneketi efektiivsemat juhtimist.
  • „Nestlé“ püstitab eesmärgi, kasutada oma tehastes, ladudes ja büroodes 100 protsenti taastuvenergiast toodetud elektrit. Praegusel ajal kasutab kolmandik ehk 143 kompanii tehast 100 % taastuvenergiast toodetud elektrit. Ettevõtte eemärk on suurendada taastuvenergiast toodetud energia kasutamist.

Tähtis on mõista, et 1,5⁰C keskmise temperatuuri tõusu saavutamiseks peavad muutused toimuma globaalselt - tööstuse, valitsuste ja ühiskonna tasemel. Seetõttu toetab „Nestlé“ ka edaspidi initsiatiive, mis tagaksid kõikide sektorite kiirema liikumise püstitatud eesmärgi suunas.

Article Type