Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Dec 17, 2019

Nestlé laiendab metsaseire alaseid jõupingutusi avaliku radaritehnoloogia abil

Nestlé laiendab metsaseire alaseid jõupingutusi avaliku radaritehnoloogia abil

Nestlé liitus suuremate palmiõli tootjate ja ostjate ühinguga, et toetada ja rahastada uue, avalikult kättesaadava radaripõhise metsaseiresüsteemi arendamist, mida tuntakse raadamise (raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks) tuvastamise radariteatena ehk Radar Alerts for Detecting Deforestation (RADD).

Alates 2018. aasta lõpust on Nestlé jälginud sajaprotsendiliselt oma globaalseid palmiõli tarneahelaid, kasutades optilist ja radarisatelliiti kasutavat seiresüsteemi Starling. See võimaldab ettevõttel juhtida riske ja rakendada kohapealseid sekkumisstrateegiaid muutuste edendamiseks.

Selliselt on Nestlé pühendunud metsaseire vastasele võitlusele, aidates avalikult juurdepääsetava seiresüsteemi kaudu kaasa tööstuse ümberkujundamisele. "Enam ei saa keegi väita, et pole teadlik raadamisega seotud riskidest oma tarneahelates," ütles Nestlé vastutustundliku allhanke üldjuht Benjamin Ware.

Wageningeni ülikooli ja Satelligence'i poolt välja töötatud Maailma Ressursside Instituudi hõlbustatud RADD on esimene sellise ulatusega radaripõhine seiresüsteem, mis teeb raadamise hoiatused üldsusele kättesaadavaks ja läbipaistvamaks. Hoiatused tehakse kättesaadavaks veebisaitidel Global Forest Watch ja Global Forest Watch Pro.

"Me kasutame raadamisega seotud ohtude käsitlemisel integreeritud lähenemisviisi, kombineerides selliseid vahendeid nagu sertifitseerimine, tarneahela kaardistamine, kohapealne kontroll ja satelliitseire," ütles Benjamin. "Meil on hea meel toetada sellist metsade seiresüsteemi arendamist nagu RADD, kuna see tagab vastutuse ja läbipaistvuse kogu tööstuses."

Avatud süsteem võimaldab nii ettevõtetel kui ka valitsustel, kodanikuühiskonna organisatsioonidel ja sidusrühmadel jälgida metsi, kasutades sama teabeallikat ja standardeid.

Nestlé on võtnud endale kohustuse omada raadamisvabu tooteid. 2019. aasta aprilli seisuga oli 77% peamistest põllumajandustoodetest, mida Nestlé ostab, sealhulgas palmiõli, tunnistatud raadamisvabadeks. 2020. aasta lõpuks ületab see arv 90%. Nestlé jätkab koostööd nii väiketalupidajate kui ka suurte tarnijatega, et järgmise kolme aasta jooksul oleks raadamisvabade toodete maht 100% lähedal.

Article Type