Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language
Dec 17, 2019

„Nestlé” paplašina mežu monitoringu ar publisku radiolokācijas tehnoloģiju

„Nestlé” paplašina mežu monitoringu ar publisku radiolokācijas tehnoloģiju

„Nestlé” ir pievienojies lielāko palmu eļļas ražotāju un pircēju apvienībai, lai atbalstītu un finansētu jaunas, publiski pieejamas, uz radiolokāciju balstītas mežu monitoringa sistēmas izveidi, kas pazīstama ar nosaukumu „Radara brīdinājumi atmežošanas noteikšanai” (RADD).

Kopš 2018. gada beigām „Nestlé” uzrauga pilnīgi visas savas palmu eļļas piegādes ķēdes visā pasaulē, izmantojot novērošanas sistēmu „Starling”, kas ietver optiskos un radara satelītus. Tas ļauj uzņēmumam pārvaldīt riskus un nekavējoties īstenot iejaukšanās stratēģijas, lai virzītu pārmaiņas.

Šī rīcība ir vēl viens „Nestlé” solis pret mežu izciršanu vērsto centienu īstenošanā, veicinot nozares pārveidi ar publiski pieejamas monitoringa sistēmas palīdzību. „Neviens vairs nevar aizbildināties, ka nezina par mežu izciršanas riskiem savās piegādes ķēdēs,” sacīja „Nestlé” starptautiskais atbildīgas ieguves vadītājs Benjamins Vāre (Benjamin Ware).

Vāgeningenes Universitātes un „Satelligence” izstrādātā un Pasaules resursu institūta atbalstītā RADD ir pirmā tik plaša uz radiolokāciju balstīta monitoringa sistēma, kas mežu izciršanas brīdinājumus padarīs publiski pieejamus. Brīdinājumi būs pieejami vietnēs „Global Forest Watch” un „Global Forest Watch Pro”.

„Lai novērstu mežu izciršanas riskus, mēs izmantojam integrētu pieeju, apvienojot sertifikāciju, piegādes ķēžu kartēšanu, pārbaudes uz vietas, satelītnovērošanu un tamlīdzīgus līdzekļus,” sacīja Benjamins. „Mēs ar prieku atbalstām tādas mežu monitoringa sistēmas, kāda ir RADD, izveidi, jo tā nodrošinās atbildību un caurredzamību visā nozarē.”

Atvērtā sistēma ļaus uzņēmumiem, kā arī valdībām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un citām ieinteresētajām personām uzraudzīt mežus, izmantojot vienu un to pašu informācijas avotu un standartus.

„Nestlé” ir apņēmies izmantot produktus, kas nav iegūti ar mežu izciršanu. 2019. gada aprīlī ir apstiprināts, ka 77 % galveno „Nestlé” pirkto lauksaimniecības preču, tostarp arī palmu eļļa, tiek ražoti bez mežu izciršanas. Plānots, ka līdz 2020. gada beigām šis īpatsvars pārsniegs 90 %. „Nestlé” turpinās strādāt gan ar sīkzemniekiem, gan ar lielajiem piegādātājiem, lai nākamajos trijos gados sasniegtu gandrīz 100% ražošanu bez mežu izciršanas.

Article Type