Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé kiirendab jõupingutusi naiste osakaalu suurendamiseks juhtivatel ametikohtadel 2022. aastaks


Nestlé kiirendab jõupingutusi naiste osakaalu suurendamiseks juhtivatel ametikohtadel 2022. aastaks

Täna kehtestas Nestlé tegevuskava naiste osakaalu üleilmseks suurendamiseks juhtivatel ametikohtadel. See rõhutab Nestlé‘i võetud kohustust pakkuda ettevõttes kõigile võrdseid võimalusi.

Nestlé on viimastel aastatel teinud edusamme naiste osakaalu suurendamisel juhtivpositsioonidel. Täna on 43% nendest rollidest hõivatud naiste poolt. Oma soolise tasakaalu kiirendamise plaaniga paneb Nestlé nüüd veel rohkem rõhku naiste osakaalu suurendamisele grupi kahesajal kõrgema astme juhtival ametikohal umbes 20%-lt praegu 30%-le 2022. aastaks. See on järjekordne samm Nestlé’i teekonnal soolise võrdsuse suunas.

Nestlé‘i tegevjuht Mark Schneider ütles: „See on lihtsalt õige samm. Usume, et mitmekesisem tööjõud, kus on rohkem naisi juhtivatel kohtadel, tugevdab meie kaasavat kultuuri ja muudab Nestlé‘i veel paremaks ettevõtteks. Seame mõõdetavad eesmärgid, et vastutada võetud kohustuste eest. Teame, et soolise tasakaalu parandamine toob kaasa paremad otsused, tugevama innovatsiooni ja suurema töötajate rahulolu.”

Nestlé on kaasanud soolise tasakaalu kõigisse oma personalipraktikatesse. Hiljuti lisati ettevõte 2019. aasta Bloombergi soolise võrdsuse indeksisse (GEI). Nestlé liigub nüüd sellest positiivsest momendist edasi ja seab uusi eesmärke edasiseks tegevuseks.

Soolise tasakaalu kiirendamise plaan sisaldab järgmisi konkreetseid meetmeid:

  • kõikide juhtide toetamine kaasava töökoha edendamisel ja nende alateadlik koolitamine;
  • Nestlé‘i tasulise lapsehoolduspuhkuse programmi ja paindliku tööpoliitika kasutamise edendamine kõigis Nestlé‘i tegevettevõtetes;
  • mentor- ja sponsorprogrammide tõhustamine, et valmistada ette kõrge potentsiaaliga naisi juhtivateks ametikohtadeks;
  • suurema arvu naiste palkamine ja edutamine juhtivatele ametikohtadele;
  • tulemuste ülevaatamine koos kõrgema taseme juhtidega, et edendada soolist tasakaalu ja tagada edu;
  • jõupingutuste jätkamine, et võidelda võrdse palga eest ja kõrvaldada tingimused, mis tekitavad soolisi palgalõhesid;
  • Nestlé‘i iga-aastases ühisväärtuse loomise aruandes tehtud edusammudest teatamine.

„Nestlé soolise tasakaalu kiirendamise plaan tugevdab meie kohustust parandada soolist tasakaalu meie tööjõu hulgas. Oleme kindlad, et kõigil, meestel ja naistel, on oluline roll soolise võrdsuse edendamisel ja parema töökoha loomisel,” ütles Béatrice Guillaume-Grabisch, tegevasepresident, grupi personali- ja äriteenuste juht.

Sooline tasakaal on kõige olulisem osa Nestlé‘i lähenemisest mitmekesisusele ja kaasamisele. See on ettevõtte kultuuri lahutamatu osa ja üks viise, kuidas Nestlé oma eesmärgi ja väärtused ellu viib.

Article Type