Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Feb 14, 2013

Finantsaasta 2012: head tulemused kõigis valdkondades, Nestlé mudel toimis jälle hästi

 • Müügitulu 92,2 miljardit Šveitsi franki, kasv 8,6 miljardit Šveitsi franki, +10,2%.
 • Sisemine kasv 5,9%, tegelik kasv 3,1%
 • Ärikasum kasvas 11,8% 14,0 miljardi Šveitsi frangini, kasumimarginaal kasvas 20 baaspunktid võrra 15,2%-ni.
 • Tulu osaku kohta kasvas 12,2% võrra 3,33 Šveitsi frangini.
 • Kavandatav dividend kasvas 2,05 Šveitsi frangini osaku kohta.
 • Tegevuskäive kasvas 5,6 miljardilt Šveitsi frangilt 15,8 miljardini.
 • 2013. aasta prognoos: sisemine kasv suureneb 5%-lt 6%-ni, suurenevad ka ärikasumimarginaal ja tulu osaku kohta püsiva valuutakursi alusel.

Nestlé tegevjuht Paul Bulcke lausus: „2012. aastal tegime oma kavatsused teoks: tulemused olid head kõigis valdkondades, toetudes varasemate aastate ühtlasele kasumlikule kasvule. Sellele aitasid kaasa kõik meie äriüksused nii arenenud kui ka arenevatel turgudel. Meie tegevuskava toidu, tervise ja heaolu alal pakkus klientidele jätkuvalt märkimisväärseid eeliseid, meie kaubamärgid tõusid turul selgemalt esile ja kasvas ka tulu aktsionäridele. Meie töötajad panid loova ja uuendusliku tegevusega aluse tulevasele kasvule. Suurendasime ka toetust oma kaubamärkidele. Tugevdasime ülemaailmset uurimis- ja arendusrajatiste võrgustikku uute rajatiste avamisega Indias ja Hiinas. Lõime uusi tegevusalasid ka Nestlé Health Science'ile ja äsja omandatud Wyeth Nutritionile. Investeerisime vastutustundlikult ja jätkusuutlikult, laiendades tootmist, kuid vähendades samas oma tegevuse mõju keskkonnale. Hoolimata 2013. aastal kahtlemata tekkivatest keerulistest ülesannetest arvame, et Nestlé ärimudeliga on sisemine kasv 5–6% ning suurenevad ka kasumimarginaal ja tulu osaku kohta püsihindades.”


Kontserni tulemused

Vevey, 14. veebruar 2013. Nestlé teatatud müügitulemused kasvasid 8,6 miljardi Šveitsi frangi võrra (10,2%) 92,2 miljardi Šveitsi frangini. Viimaste aastate suurele kasvule toetuv sisemine kasv oli 5,9%, millest 3,1% moodustas tegelik sisemine kasv ja 2,8% hinnakujundus. Mitme halbade tingimustega aasta järel lisas börs müügile 1,7% ning vara omandamine ja allüksuste eraldamine 2,6%.


 • Kontserni tegevuskasum oli 14,0 miljardit Šveitsi franki (varasemast 1,5 miljardi Šveitsi frangi ehk 11,8% võrra suurem). Tegevuskasumi marginaal oli 15,2%, 20 baaspunktid võrra varasemast suurem (püsiva valuutakursi alusel arvestades 10 baaspunktid võrra suurem).
 • Müüdud kaupade kulu langes 30 baaspunktid võrra ja turustamiskulu kahanes 20 baaspunktid võrra. Programmi Nestlé Continuous Excellence tootlus oli 1,5 miljardit Šveitsi franki, mis toetus eelmiste aastate säästudele.
 • Suurendasime ka turundustuge oma kaubamärkidele, mis tõstis kogukulu turundusele 30 baaspunktid võrra. Kulutused klientidega suhtlemisele kasvasid ligikaudu 8% püsiva valuutakursi alusel.
 • Halduskulud kasvasid 20 baaspunktid võrra pärast eelmise aasta 80-punktilist langust, mille põhjustas pensioniplaanide restruktureerimine 2011. aastal.
 • Puhaskasum kasvas 1,1 miljardi Šveitsi frangi võrra 10,6 miljardini ja tulu osaku kohta kasvas 12,2% võrra 3,33 Šveitsi frangini. Tulu osaku kohta püsiva valuutakursi alusel kasvas 7,5%.
 • Suurendasime rahavoogu 5,6 miljardi Šveitsi frangi võrra 15,8 miljardini, mis näitas peamiselt meie käibekapitali märkimisväärset arengut.

Äritegevuse ülevaade


 • Nestlé Groupi kasv oli ulatuslik kõigis kategooriates ja tegevuspiirkondades. Põhja- ja Lõuna-Ameerikas oli sisemine kasv 5,9%, Euroopas 2,4% ja Aasias, Okeaanias ja Aafrikas 10,3%.
 • Hoolimata arenenud riikide keerukast kaubanduskeskkonnast kasvas sisemine kasv toodete, süsteemide ja turustuskanalite uuendamise tõttu 2,5%. Arenevatel turgudel kasvas kontsern 11% võrra, saavutades müügitulu 39,3 miljardit Šveitsi franki.
 • Tugevdasime ka oma turuliidri positsiooni toidu, tervishoiu ja heaolu alal. Arendasime ka oma tooteid, muutes neid tervislikumaks ja maitsvamaks. Kasutasime oma uurimis- ja arendusrajatiste võimalusi, et pakkuda kasulikke toidutooteid ja töötada välja lahendusi, mis aitavad inimestel vähendada toitumisega seotud haiguste mõju. Arendasime ka partnerisuhteid mittenakkuslike haiguste vastu võitlevate organisatsioonidega. Omandasime Wyeth Nutritioni ja lõime Nestlé Health Science'ile mitmeid uusi rajatisi. Avasime instituudi Nestlé Institute of Health Sciences, rajasime Hiinasse kaks uut uurimis- ja arendusüksust, uue uurimis- ja arenduskeskuse Indiasse ja ülemaailmse kliiniliste uuringute keskuse Šveitsi.

Euroopa


Müük 15,4 miljardit Šveitsi franki, sisemine kasv 1,8%, tegelik sisemine kasv 1,1%; tegevuskasumi marginaal 15,7%, + 10 baaspunktid.

 • Kontsern kasvas nii Lääne- kui ka Kesk- ja Ida-Euroopas, näidates, et ka keerulises kaubanduskeskkonnas saab saavutada turu keskmisest suurema kasvu ja tulu osaku kohta.
 • Kasv jätkus ka Lääne-Euroopas, jätkates eelmise aasta häid tulemusi. Märkimisväärse uuendustesse panustamise ja põhjaliku tootlusele keskendumisega saavutatud kasv aitab suurendada selles piirkonnas nii kasumimarginaali kui ka investeeringuid kaubamärki. Nii saame eeldatavalt säilitada kasvu ka 2013. aastal. Kreekas ja Hispaanias olid äritingimused äärmiselt keerukad, kuid suutsime ka seal tulu suurendada. Kasv oli märkimisväärne ka Suurbritannias, kus tegime suuri edusamme kiirelt kasvava võrgukaubanduse, toidukaupluste ja sooduskanalite alal. Prantsusmaal suurendasime turuosa enamikus kategooriates. Kogu piirkonnas oli peamine kasvuallikas Nescafé Dolce Gusto, ka Maggi tulemused olid paljudel turgudel head. Lemmikloomatooted, mis olid samuti oluline kasvuallikas, arenesid peamiselt tipptoodete kategoorias – häid tulemusi saavutasid Felix, Gourmet, Proplan ja Purina ONE.
 • Kesk- ja Ida-Euroopas tugevdasime oma positsiooni kohvi ja lemmikloomatoodete müügis, arendades kohalikke tootmis- ja turustusrajatisi. Kasv jätkus ka Venemaal ja heasse tegelikku sisemisse kasvu panustasid nii Nescafé, jäätis kui ka šokolaad. Tulemused olid head ka muudes selle piirkonna riikides.
 • Tegevuskasumi marginaal kasvas selles piirkonnas 10 baaspunktid võrra, kajastades läbimüügi suurenemist ja head kuluhaldust ning samal ajal suurendati ka investeerimist kaubamärkidesse. See areng toetus 2011. aasta 230-punktilisele kasvule.

Nestlé Waters


Müük 7,2 miljardit Šveitsi franki, sisemine kasv 6,4%, tegelik sisemine kasv 4,9%; tegevuskasumi marginaali kasv 8,9%,
+90 baaspunktid.

Nestlé Watersi tulemused olid jätkuvalt head. Tugevdati positsiooni Põhja-Ameerika ja Euroopa arenenud turgudel, tegevust laiendati ka arenevatel turgudel. Seda toetas tippkaubamärkide S.Pellegrino ja Perrier suur läbimüük. Nestlé Pure Life tugevdas kogu maailmas juhipositsiooni, saavutades kõikjal kasvu kahekohalise arvu võrra. See tõendab, et tervislikud joogid on pudelivee tootekategooria arendamisel olulisim osa.


Nestlé Nutrition


Müük 7,9 miljardit Šveitsi franki, sisemine kasv 6,7%, tegelik sisemine kasv 3,0%; tegevuskasumi marginaali kasv 19,2%,
–80 baaspunktid.

2012 oli hea aasta väikelaste toitude jaoks, eriti arenevatel turgudel (sh Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Aafrika riigid), kus nii toidusegude kui ka teraviljatoitude müük kasvas kahekohalise arvu võrra. Kasv toimus madalast sündivusest hoolimata ka arenenud turgudel – head tulemused saavutati Prantsusmaal ja USA-s, kus kasvas ka turuosa. Uuenduste hulgas oli koolikutevastane toidusegu ja Gerberi toidupakkide ja väikelaste jogurtite turuletoomise jätk kogu maailmas ja ka USA-s. Novembris omandatud Wyeth Nutrition aitab tugevdada meie positsiooni ja tegevusvõimalusi peamistel arenevatel turgudel ning arendada meie toiduainete allüksuse kasvu.


Muu tegevus


Müük 13,9 miljardit Šveitsi franki, sisemine kasv 8,7%, tegelik sisemine kasv 6,5%, tegevuskasumi marginaal 17,2%, +40 baaspunktid.


 • Nestlé Professional kasvas arenenud turgudel ja arenes kahekohalise arvu võrra arenevatel turgudel. Sellele aitasid kaasa nii toidutooted kui ka joogid. Jookide allüksuse üldine kasv oli hea, mida toetasid kahekohalise arvu võrra kasvanud süsteemilahendused – selles valdkonnas oli kasv esimest korda 1 miljardit Šveitsi franki. Nescafé Alegria on nüüd saadaval 60 turul, Nescafé Milano rohkem kui 30 turul ja selle turustamisala laiendatakse veelgi. Ka toidu allüksus kasvas märkimisväärselt, toetudes uuendustele soolaste ja magusate maitseainete alal ning tihedale koostööle klientidega.
 • Nespresso tulemused olid taas head, kasv kahekohalise arvu suurune. Ettevõte tugevdas positsiooni Euroopas ja kiirendas tegevuse laiendamist Aasia Vaikse ookeani osas ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Uuenduste hulgas on viis uut Grand Cru kohvi ja kaks uut masinat – Maestria ja U. Väikekaupluste võrgustikus avati 52 uut kauplust ja selles on nüüd 300 kauplust 48 riigis. Nespresso Clubi liikmetele loodi ka uusi teenuseid. Nespresso hankis rohkem kui kaks kolmandikku rohelistest kohviubadest ainulaadse programmi AAA Sustainable Quality kaudu ja saavutas kavandatud 75% ümbertöötlusmäära aasta plaanitust varem.
 • Nestlé Health Science jätkas võrgustiku ja rajatiste arendamist, investeerides Accerasse ja luues Chi-Medi kontserniga ühisettevõtte Nutrition Science Partners. Avasime instituudi Nestlé Institute of Health Sciences. Tooteportfelli tulemused olid head hoolimata keerulisest ärikeskkonnast mõnel Lõuna-Euroopa turul, mida mõjutasid muudatused rahastamises. Allüksused Aging Medical Care, Critical Care ja Surgery arenesid tooteuuenduste ja uute toodete turuletoomise tõttu.
 • Cereal Partners Worldwide saavutas arenevatel turgudel kasvu kahekohalise arvu võrra, mis tasakaalustas halvemat tulemust arenenud turgudel. Beverage Partners Worldwide’i ümberstruktureerimine on lõpule viidud. Farmaatsiaettevõtted Galderma ja Laboratoires innéov saavutasid koos kasvu keskmise ühekohalise arvu võrra.

Hea prognoos 2013. aastaks


Ärikeskkond näib olevat 2013. aastal sama keerukas kui 2012-ndal. Samas avaneb meil 2013. aastal taas võimalusi konkurentsieeliste rakendamiseks, kasvuvõimaluste kasutamiseks ja kogu kontsernis tehtavatest täiustustest kasu saamiseks. Seega usume, et Nestlé mudel on 2013. aastal taas edukas: prognoositakse sisemist kasvu 5–6% võrra, suuremat tegevuskasumi marginaali ja tulu osaku kohta püsiva valuutakursi alusel ning kapitali tootluse suurenemist.

Article Type