Sort by
Sort by

Nestlé avaldas ühise väärtusloome arenguaruande

News Nestle picture

Nestlé avalikustas hiljuti täies pikkuses 2019. aasta arenguaruande ühise väärtuse loomisest. Aruandes kirjeldatakse, kuidas on läinud 36 sotsiaalse ja keskkonnaalase kohustuse täitmine, mille lõplik saavutamine peaks aset leidma 2020. aasta lõpuks.

Aruanne annab detailse ülevaate Nestlé pingutustest, sealhulgas tervislikumate toodete turuletoomisest, tooraine vastutustundlikust hankimisest ning töötamisest jäätmevaba tuleviku suunas. Ettevõtte 2020. aasta kohustused toetavad ka ÜRO 17 säästva arengu eesmärki.

Nestlé avalike suhete globaalne juht Rob Cameron sõnas: “See raport toob välja meie ettevõtte viimase aasta edusammud. Mõistame, et palju tööd on veel teha, mistõttu on meil juba võetud uued kohustused ka näiteks kliima, plastiku ja pakendite valdkonnas. Koroonaviiruse pandeemia toob eriti teravalt esile majanduse rolli ühiskonnas ja me toetame ka edaspidi oma inimesi, tarnijaid, kliente ja tarbijaid.”

2019. aastal kiirendas Nestlé oma toodete ümberkujundamist. Nestlé tõi eelmisel aastal turule ligi 1400 toodet, mille eesmärk oli esile tõsta väikelaste, rasedate naiste ja värskete emade toitumisvajadusi. Nestlé jätkab selliste toodete tutvustamist, mis sisaldavad vähem suhkrut ja soola ning rohkem köögivilju, proteiini ja olulisi vitamiine. Samuti on ettevõte laiendanud oma looduslike toodete valikut ning toonud turule naturaalseid hommikusöögihelbeid.

Nestlé on laiendanud kohapealset tööd, et lahendada oma tooraine hankimisega seotud majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid väljakutseid. See hõlmab muuhulgas töötajate ja laste õiguste kaitset ning raadamise (metsade hävitamise) peatamist.

Jätkamaks pingutusi jäätmevaba tuleviku nimel investeeris Nestlé oma tootmistegevuste ümberkorraldamisse. 2019. aasta seisuga ei tekkinud 80% Nestlé tehastest (328) taastumatut prügi. Nestlé ületas 2020. aastaks seatud eesmärki vältida 140 000 tonni jagu pakendeid vahemikus 2015-2020. Ettevõte suurendab jõupingutusi, et muuta kõik pakendid 2025. aastaks 100% taaskasutatavaks ja ringlussevõetavaks. 2019. aasta lõpu seisuga oli 87% Nestlé pakenditest korduvkasutatavad või ringlussevõetavad (kaasaarvatud plastpakendid).

Veel jätkas Nestlé mitmekesisuse ja kaasamise edendamist ettevõttes. Kasutusele võeti progressiivne poliitika, mille eesmärk on pakkuda kõikidele töötajatele sooneutraalset tuge. Sooline tasakaal on Nestlé uue lähenemise võtmekomponent. Viimaste aastatega on toimunud suur areng, praeguse seisuga on naiste osakaal juhtivatel kohtadel 42%. Eelmisel aastal käivitati “Soolise tasakaalu kiirendamise kava”, mille eesmärk on suurendada naiste osakaalu kontserni 200 parimatel juhtivtöötaja ametikohtadel 2022. aastaks 20%-lt 30%-le.

Aruande avaldamise ajal on Nestlé jõulisemalt reageerinud ka ülemaailmsele koroonaviiruse pandeemia vastasele võitlusele, ühendades muuseas jõud IFRC ehk Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooniga.

Loe täispikka 2019. aasta arenguaruannet siit.