Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé seadis kliimaprioriteedid Euroopas, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas

Climate priorities

Nestlé avalikustas täna oma esmased prioriteedid Euroopas, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas 2050. aastaks nullemissioonini jõudmiseks.

Nestlé teatas, et pea kaks kolmandikku ettevõtte emissioonidest on seotud põllumajandusega. Emissioonide takistamiseks muudab Nestlé koos oma tarnijatega meetodid, kuidas toitu toodetakse. Toimub üleminek taastavale põllumajandusele, et loodust säästa ning põllumeeste sissetulekut tõsta.

Nestlé peamised koostisosad Euroopas, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas on kakao, kohv ja piim. Seetõttu keskendub Nestlé tervislikule pinnasele, nullemissiooniga piimafarmidele ning säästvalt hangitud kakaole ja kohvile.

Marco Settembri, Nestlé Euroopa, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika haru tegevjuht, kommenteeris: „Meie projektid tervisliku pinnase, nullemisiooniga piimafarmide ja säästvalt hangitud kakao ja kohvi arendamiseks näitavad paljulubavaid tulemusi. Oleme kindlad, et seda koostööd põllumeeste ja tarnijatega saab veelgi pikendada, et meie nullemissiooni eesmärgini jõuda.“

Nestlé on juba algatanud mitmeid algatusi, et oma 2050. aasta nullemissiooni eesmärgini jõuda. Näiteks:

  • Läbi programmide nagu Living Souls Prantsusmaal ning LENs Suurbritannias, julgustab Nestlé põllumehi kasutama võimalikult vähe pestitsiide ning rakendama selliseid tehnikaid nagu püsiv mullakate, külvikord ja vähendatud mullaharimine. Sellised tegevused aitavad hoida rohkem süsiniku ja vett pinna sees ning tekitada tervislikumat pinnast.
  • Selleks, et toota inimestele ja planeedile kasulikke piimatooteid, laiendab Nestlé oma tegevust piimatoodete tarneahelas. Ettevõtte eesmärk on nullemissiooniga piimafarmid. Nestlé projektid Climate-friendly Milk Šveitsis ning First Milk Suurbritannias on juba näidanud häid tulemusi süsiniku heitkoguste vähendamises üle 220 piimafarmis. Tegevuste sekka kuulub paremate põllundusinitsiatiivide rakendamine, nagu lehmade pikem pidamine, kohaliku sööda kasutamine ning lehmade tervise parandamine.
  • aastaks on 100% Nestlé kasutatavast kakaost ja kohvist säästvalt hangitud. Selle nimel teeb Nestlé põllumeestega koostööd, et vältida metsade hävitamist ja töötab välja ambitsioonika metsauuenduskava. 2020. aastal algatas ettevõte avaliku ja erasektori partnerluse, et säilitada ja taastada Cavally metsa, ühte viimastest bioloogilise mitmekesisuse levialadest Elevandiluurannikul.

Katja Seidenschnur, Nestlé Euroopa, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika haru jätkusuutlikkuse direktor, teatas: „Teeme põllumeestega koostööd, arendame rohkem taimseid tooteid ning tutvustame süsinikuneutraalseid kaubamärke. Samuti mõtleme ümber oma tootmis- ja turustamisprotsessid ning panustame rohkem pakendiringlusesse. Kõik need ettevõtmised aitavad meil areneda oma teekonnal nullemissioonini. Kasutame oma ülemaailmset teadus- ja arendustegevuse võrgustikku, et oma kliimakohustusi täita. Teeme selle saavutamiseks koostööd terve väärtusahela ja riikide valitsustega.“

  1. aastaks kasutavad kõik 800 ülemaailmset Nestlé asukohta sajaprotsendiliselt taastuvenergiat. Euroopas, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas kasutavad umbes 130 vabrikust 80 taastuvenergiat täies ulatuses.

Araabia Ühendemiraatides paigaldab Nestlé 25000 päikesepaneeli kolmes tootmiskohas. Need hakkavad tootma 10 kilovatt-tunni (GWh) jagu elektrit aastas – kõrvaldades üle kuue miljoni kilogrammi jagu süsinikdioksiidi emissioonides, mis on samaväärne peaaegu 1500 sõiduauto aastase emissioonide hulgaga.