Sort by
Sort by

Miks toetab Nestlé Nutri-Score’i Euroopas?

Miks toetab Nestlé Nutri-Score’i Euroopas?

Nestlé oli üks esimestest Nutri-Score’i kasutuselevõtjatest Euroopas, kui sellega 2019. aastal liitusime. Sellest ajast peale on Nutri-Score’i kasutatud tuhandetes Nestlé’i toodetes kogu Mandri-Euroopas.

Nutri-Score on pakendi esiküljel olev viievärviline toiteväärtuse hindamissüsteem, mis märgib toidu või joogi üldist toiteväärtust. Süsteem põhineb pakendi tagaküljel asuval toitumisteabe tabelis toodud andmetel. Üldist toiteväärtust hinnatakse 100 g/ml kohta vahemikus A–E.

Nestlé toetus Nutri-Score’ile kajastab meie eesmärki aidata tarbijaid tasakaalustatud toitumise valikul ning jagada meie toodete kohta selget ja läbipaistvat toitumisteavet. Oleme teinud Nutri-Score’ist meie ettevõtte säästva arengu aruandluse põhitoe ja see on esitatud meie iga-aastases tootevaliku läbipaistvuse aruandes.

Meie eesmärk on julgustada tarbijaid kasutama Nutri-Score’i kui teadlike otsuste tegemise vahendit tervislikuma ja tasakaalustatuma toitumise suunas. Seepärast oleme otsustanud võtta kasutusele hiljuti läbivaadatud Nutri-Score’i algoritmi ja kohandada seda järk-järgult Nestlé’i toodetele.

Rohkem teavet "Nutri-Score" kohta