Osta ja võida!

LION ja Kitkat kaubandusliku loterii reeglid 2021

 1. Perioodil 01.09.2021 kuni 31.10.2021 (kaasa arvatud) (edaspidi Kampaania Periood) toimub üle Eesti kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania), mille korraldaja on Ambient Marketing OÜ, registrikood 11210077, asukoht Veerenni 24, Tallinn, e-post [email protected], telefon 610 5875 (edaspidi Kampaania Korraldaja). Kampaania tellija (edaspidi Tellija) on UAB NESTLE BALTICS, registrikood 111723270, asukoht Lõõtsa 8A , Tallinn 11415.
 2. Kampaanias osalevad kõikides kauplustes üle Eesti müüdavad kampaaniamärgistusega LION ja KitKat tooted (edaspidi Kampaania Tooted), vt Lisa 1.
 3. Kampaanias osalevad kõik vähemal 18-aastased isikud, kes on ostnud Kampaania Perioodil ajavahemikul 01.09.2021 kuni 31.10.2021 (kaasa arvatud) ükskõik millisest poest vähemalt ühe ükskõik millist Kampaania Toodet ning registreerinud hiljemalt 07.11.2021 ostutšeki www.nestle.ee/playstation5 kampaanialehel. Seejuures võivad Kampaania Tooted olla kauplustes müügil nii enne kui pärast Kampaania Perioodi, aga Kampaanias saavad osaleda vaid Kampaania Perioodil sooritatud ostud.
 4. Kampaanialehel www.nestle.ee/playstation5 registreerumisel peab osaleja esitama järgmised andmed – osaleja nimi, aadress, e-posti aadress, pilt ostutšekist, ostukoha nimi.
 5. Igaüks saab loosimises osaleda nii mitu korda, kui mitu korda on ta sooritanud Kampaania Perioodil nõuetele vastavaid oste. Iga Kampaania Toote ostu tõendava tšekiga saab osaleda Kampaanias ühe korra olenemata sellest, mitu Kampaania Toodet korraga osteti.
 6. Kampaania auhindadeks on 5 (viis) PlayStation5 mängukonsooli, 10 (kümme) PS5 DualSense mängupulti ning 10 (kümme) PlayStation Plus 12-kuu liikmekaarti. Kampaania auhinnafond on kokku 3944,80 EUR.  
 1. Kampaania auhindadeks olevad mängupuldid ja liikmekaardid loositakse välja iganädalaselt kampaaniaperioodi vältel, mängukonsoolid pärast Kampaania Ostuperioodi lõppemist. Mängupultide ja liikmekaartide võitjate info avaldatakse www.nestle.ee/playstation5 kampaanialehel iganädalaselt, mängukonsoolide võitjate info hiljemalt 14.11.2021. Auhindade kättesaamine lepitakse võitjaga kokku individuaalselt, kampaaniaauhinnad edastatakse võitjale individuaalselt.
 1. Võitja, kes ei ole hiljemalt 31.12.2021 oma auhinda välja võtnud, kaotab õiguse auhinnale.
 1. Auhinna vastuvõtmine võib võitjale kaasa tuua lisakulusid (sõidukulud auhinna kättesaamise kohta või muud konkreetsetest asjaoludest sõltuvad kulud jmt). Auhinna vastuvõtmisega seotud lisakulusid võitjale ei kompenseerita, võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.
 1. Kampaania Korraldaja tasub Kampaaniaga seotud maksud seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias Osaleja ei pea ise seoses auhinna saamisega mingeid täiendavaid makse tasuma.
 2. Kampaanias osaledes kinnitab osaleja, et Kampaania Korraldaja ja Tellija omavad õigust töödelda, säilitada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitjate loosimisel ja nimede avaldamisel veebisaidil, samuti auhindade üleandmisel. Isikuandmeid kasutatakse üksnes seoses Kampaaniaga (võitjate väljaloosimiseks ja auhindade üleandmiseks), võitjate isikuandmeid säilitatakse 2 aastat Kampaania lõppemisest arvates.
 3. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitjaga ei saa ühendust, võitja ei vaata www.nestle.ee/playstation5 veebilehelt kampaania tulemusi jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 5. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia ja kodulehe vahendusel.
 6. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania Korraldajale tema postiaadressil või e-posti aadressil [email protected]. Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.nestle.ee/playstation5 .

LISA 1.

Kampaanias osalevad Eesti kauplustes müüdavad järgmised LION ja KitKat tooted:

3800020423578

NESTLÉ KIT KAT® Chunky 40g

3800020411162

NESTLÉ KIT KAT® Chunky Peanut Butter 42g

40052434

NESTLÉ KIT KAT® 41.5g

7613035317390

NESTLÉ LION® 2Pack 60g

7613033428289

NESTLÉ LION® Peanut 2Pack 60g