Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language
Jun 11, 2020

Aiz vienreizlietojamās plastmasas

Strādājam pie bezatkritumu nākotnes
Véronique Cremades-Mathis

Cīņa ar plastmasas atkritumiem turpina būt „Nestlé” prioritāte. Tikāmies ar mūsu starptautisko ilgtspējīga iesaiņojuma vadītāju Veroniku Kremadu-Matisu (Véronique Cremades-Mathis), lai uzzinātu jaunumus, ko mēs darām, lai tiktu galā ar šo problēmu.

Plastmasas atkritumi joprojām ir nopietna problēma visā pasaulē, un daži uzskata, ka uzņēmumi to nerisina pietiekami ātri. Kādas ir jūsu domas?

Mēs ļoti labi apzināmies jautājuma steidzamību, tāpēc esam apņēmušies iekļauties ļoti ambiciozā termiņā — līdz 2025. gadam viss mūsu iesaiņojums būs pārstrādājams vai atkārtoti lietojams. Vienkārši sakot, mēs negribam, lai mūsu iesaiņojums nonāk izgāztuvē vai piegružo vidi.

Mēs saprotam, ka kādam mūsu rīcība nešķiet pietiekami ātra, tomēr faktiski pat ar vislabākajiem nodomiem nav iespējams vienā dienā pāriet uz 100% pārstrādājamu vai atkārtoti lietojamu iesaiņojumu. Attiecībā uz iesaiņojumu nav vienkāršotu risinājumu, jo tam ir būtiska nozīme pārtikas produktu veseluma un drošuma saglabāšanā. Pētot jaunas plastmasas iesaiņojuma alternatīvas, mēs galveno uzmanību pievēršam un vienmēr pievērsīsim produktu drošumam.

Ko esat panākuši kopš pagājušā gada, kad formulējāt plānu sasniegt 2025. gada mērķus?

Esam panākuši daudz, bet arī darba vēl ir daudz. Pašlaik 87 % visa mūsu iesaiņojuma ir pārstrādājami vai atkārtoti lietojami. 2020. gadā paziņojām, ka apņemamies līdz 2025. gadam par trešdaļu samazināt pirmējās plastmasas izmantošanu.

Turklāt mēs esam paredzējuši ievērojamus ieguldījumus, lai nozares līmenī izstrādātu pāreju no pirmējās plastmasas uz pārtikai piemērotu pārstrādātu plastmasu. Plastmasas pārstrādes saimniecības dēļ pašlaik ir lētāk ražot pirmējo plastmasu, nevis iegādāties pārtikai piemērotu pārstrādātu plastmasu. Mēs to apstrīdam. Mēs esam apņēmušies iepirkt līdz 2 miljoniem metrisko tonnu pārtikai piemērotas pārstrādātas plastmasas un piešķīruši vairāk nekā 1,5 miljardus CHF (1,56 miljardus USD) piemaksām par materiāliem laikposmā no tagadnes līdz 2025. gadam, cerot izveidot efektīvu ciklu nozarē.

Ko tieši jūs darāt, lai risinātu plastmasas atkritumu problēmu?

Mūsu plastmasas atkritumu apkarošanas plāns ir vērsts trijos virzienos. Pirmais ir saistīts gan ar turpmākajiem iepirkumiem — jaunu veidu materiālu iegādi, kas ir pārstrādāti vai izgatavoti no pārtikai piemērota pārstrādāta satura, — gan ar nākotnes iesaiņojuma izstrādi.

Šajā nolūkā mēs pagājušajā gadā izveidojām „Nestlé” iesaiņojuma zinātņu institūtu, kas ir pirmais šāda veida institūts nozarē ar vienu uzdevumu: izstrādāt nākotnes iesaiņojumu.

Mums ir aptuveni 50 augsti kvalificētu speciālistu liels kolektīvs, kas vienlaikus strādā vairākos virzienos — materiālu un iesaiņojuma uzbūves vienkāršošana, lai palielinātu pārstrādājamību; bioloģiski noārdāms iesaiņojums, papīra iesaiņojums —, bet pagājušā gadā mūsu darbs vainagojās ar 100% pārstrādājamā papīra iesaiņojumā izlaistiem produktiem, ieskaitot uzkodu batoniņus „Nesquik” un „YES!”.

Lai paātrinātu pētījumus šajā jomā, esam apvienojuši spēkus ar Šveices Federālo tehnoloģiju institūtu Lozannā (EPFL). Vienojāmies par līdzfinansējumu jaunai EPFL Ilgtspējīgu materiālu katedrai, kas galveno uzmanību velta ilgtspējīgu materiālu, piemēram, alternatīvā iesaiņojuma, pētniecībai un izstrādei.

Turklāt mēs esam izveidojuši 250 miljonu CHF ilgtspējīga iesaiņojuma riska kapitāla fondu, lai ieguldītu jaunuzņēmumos, kas pievēršas inovācijām iesaiņojuma jomā, tostarp jauniem materiāliem, uzpildes sistēmām un pārstrādes risinājumiem.

Vai inovācijas iesaiņojuma jomā risina plastmasas atkritumu problēmu?

Tas ir izšķirīgi svarīgs elements, bet plastmasas atkritumu problēma ir sarežģīta un prasa daudz holistiskāku domāšanu.

Piemēram, lai darbotos pārstrāde, mums ir vajadzīga labi funkcionējoša savākšanas un pārstrādes infrastruktūra, tāpēc mūsu pieejas otrais virziens ir palīdzība izveidot šo infrastruktūru, kur nepieciešams. Šeit mēs apvienojamies ar „Veolia” un tamlīdzīgiem uzņēmumiem. Tas ir sarežģīts pasākums: mēs sadarbojamies ar valdībām, nozares iestādēm, konkurentiem un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai uzlabotu vai dažkārt izveidotu no pašiem pamatiem vajadzīgo infrastruktūru. Piemēram, Indonēzijā iniciatīvā ar nosaukumu „Projekts „STOP”“ mēs piedalāmies efektīvas un vairāk aprites atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē.

Mūsu trešais virziens ir saistīts ar uzvedību un koncentrējas uz izpratni — mēs sadarbojamies gan ar patērētājiem, gan mazumtirgotājiem, lai palīdzētu viņiem pieņemt pārdomātus lēmumus. Tas attiecas gan uz pārstrādi, gan uz atkārtoti lietojamu iesaiņojumu.

Un ko teiksit par atkārtoti lietojamo iesaiņojumu?

Arī tā ir svarīga mūsu pieejas dimensija. Mēs saprotam, ka ar 100% pārstrādājamību nepietiek. Mūsu pētniecības un izstrādes centrs izskata arī atgriežama / atkārtoti lietojama iesaiņojuma un lielapjoma izsniegšanas sistēmu iespējas. Atsevišķos „Nestlé” veikalos Šveicē mēs esam ieviesuši zīmola „Purina” mājdzīvnieku barības automātus un tagad plānojam paplašināt šo iniciatīvu vēl citos Šveices „Nestlé” veikalos, vienlaikus sadarbojoties ar citiem mazumtirdzniecības partneriem. Turklāt mēs sadarbojamies ar „TerraCycle” projektā „Loop” — drīzumā mēs sniegsim vairāk informācijas par projektu, kas tiks īstenots Eiropā.

Atkārtota lietojamība nozīmē dziļas pārmaiņas mūsu iepirkšanās un patēriņa veidā — mēs nevaram to aplūkot tikai no iesaiņojuma skatpunkta, taču uzskatām, ka varam veicināt atkārtoti lietojama iesaiņojuma izplatību.

Jūs strādājat 187 tirgos ar atšķirīgu plastmasas atkritumu problēmas risināšanas brieduma un sarežģītības pakāpi. Kā tas ietekmē jūsu pieeju?

Vienāda pieeja visiem dzīves gadījumiem nepalīdzēs. Mums ir jāņem vērā vietējā situācija katrā tirgū, un tas, protams, palielina sarežģītību. Mēs turpinām virzīt šo programmu, taču mums ir arī jārūpējas par patērētājiem ar ierobežotiem reālajiem ienākumiem tiem, kas dzīvo no rokas mutē un ir atkarīgi no atsevišķām porcijām, jo tas ir vienīgais, ko viņi var atļauties.

Kur jūs saskatāt lielākās problēmas nākotnē?

Mums nav tādas greznības kā laiks. Pulkstenis tikšķ — 2025. gads nav aiz kalniem. Mēs steidzamības kārtā esam uzņēmušies vairākas saistības plastmasas jomā, lai risinātu plastmasas problēmu, un mums tās ir ātri jāizpilda. Diemžēl pret plastmasas atkritumu problēmu nav sudraba ložu — mums ir jāturpina izskatīt visi risinājumi.

Article Type