Nestlé kahekordistab jõupingutusi võitlusel kliimamuutustega, fookuses on taastav põllumajandus ja üleminek taastuvale elektrienergiale

„Nestlé“ dvigubina pastangas kovoje su klimato kaita

ÜRO „Business Ambition for 1.5°C” kokkuleppele alla kirjutanud Nestlé on üks esimestest ettevõtetest, kes jagab detailset ajakava (pdf, 10Mb) ennetähtaegselt. Kasutusele võetavad meetmed aitavad vähendada heitkoguseid aastaks 2030 poole võrra ja viia 2050. aastaks kasvuhoonegaaside netoheide nullini isegi ettevõtte kasvutingimustes.

Tegevuste läbiviimisel keskendutakse põllumajandustootjate ja tarnijate toetamisele taastava põllumajanduse edendamiseks, selleks istutatakse järgmise kümne aasta jooksul sadu miljoneid puid ja minnakse 2025. aastaks üle 100% taastuvale elektrienergiale. Lisaks suurendatakse pidevalt süsinikneutraalsete kaubamärkide arvu.

Nestlé esimees Paul Bulcke kommenteeris: "Mõistame juhatuse tasandil planeeritavate meetmete strateegilist tähtsust kliimamuutustega tegelemiseks. Meetmed aitavad meie tööd kiirendada ja laiendada, et tagada ettevõtte pikaajaline edu ja aidata kaasa jätkusuutlikule tulevikule järgmiste põlvkondade heaks.”

Värske tegevuskava annab täieliku ülevaate Nestlé äridest ja tegevustest ning aitab mõista väljakutse olulisust ja määrata selle lahendamiseks vajalikud toimingud. 2018. aastal emiteeris ettevõte 92 miljonit tonni kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis märgib ühtlasi lähtekohta edasiste tulemuste hindamisel.

"Võitlust kliimamuutustega ei saa enam edasi lükata ja ka meie ei kavatse enam lihtsalt oodata. See on hädavajalik ettevõtte pikaajalise edu tagamiseks," ütles Nestlé tegevjuht Mark Schneider. "Meil on ainulaadne võimalus tegeleda kliimamuutustega, kuna tegutseme peaaegu igas maailma riigis ning oleme piisavalt suure ulatuse ja haardega, et midagi päriselt muuta ja ära teha. Teeme koostööd põllumajandusettevõtjate, tööstuspartnerite, valitsuste, valitsusväliste organisatsioonidega ja tarbijatega, et vähendada keskkondlikku jalajälge."

Töö nullemissioonini jõudmiseks hõlmab kolme peamist valdkonda:

  • Ettevõte teeb koostööd juba enam kui 500 000 põllumehe ja 150 000 tarnijaga, et toetada neid taastava põllumajanduse Sellega parandatakse mulla tervist ning hoitakse ja taastatakse erinevaid ökosüsteeme. Vastutasuks pakub Nestlé põllumeestele preemiaid, ostes nende kaupa lisatasu eest ja suuremates kogustes ning tehes kaasinvesteeringuid. 2030. aastaks loodab Nestlé taastava põllumajanduse kaudu hankida üle 14 miljoni tonni tooraineid, suurendades nõudlust vastutustundlikult toodetud kaupade järele.

Nestlé laiendab ka metsade taastamise programmi, istutades järgmise 10 aasta jooksul igal aastal 20 miljonit puud aladele, kust oma tooraineid hangitakse. Lühidalt öeldes annab metsade rohkus maitsvamaid tooraineid, suurendab atmosfäärist eralduvat süsinikku ja üldist saagikust ning parandab bioloogilist mitmekesisust ja mulla tervist. Peamiste toorainete ehk palmiõli ja soja tarneahelad on 2022. aastaks raadamisvabad. Selliste jõupingutuste abil luuakse pikaajalisi partnerlussuhteid ja pakutakse põllumajanduslikele kogukondadele suuremat kindlust ja sissetulekut.

  • Oma tegevustes planeeritakse viie aasta jooksul täielikku üleminekut taastuvale elektrienergiale kõigis 187 riigis ja 800 tehases, kus Nestlé tegutseb. Ettevõte vähendab oma ülemaailmse sõidukipargi heitgaase, samuti kavandatakse 2022. aastaks vähem ärireise. Lisaks võideldakse toidu raiskamise ning liigse veetarbimisega.
  • Tooteportfellis laiendatakse järjepidevalt taimsete toitude ja jookide valikut ning luuakse keskkonnasõbralikumaid pakendeid. See suurendab ‘süsinikneutraalsete’ kaubamärkide arvu ning annab tarbijatele võimaluse anda oma panus võitluses kliimamuutustega. Garden Gourmet taimne toit ja Garden of Life toidulisandid saavutavad 2022. aastaks süsinikneutraalsuse; sama planeeritakse Sweet Earth vegan-toodetega aastaks 2025. Neile lisanduvad 2022. aastaks Nespresso, S.Pellegrino, Perrier ja Acqua Panna brändid ning 2025. aastaks ka ülejäänud Nestlé Waters alla kuuluvad kaubamärgid.

Nestlé asepresident ja operatsioonide juht Magdi Batato ütles: "Kaks kolmandikku meie heitkogustest pärineb põllumajandusest, mistõttu on taastav põllumajandus ja metsade taastamine põhilisteks pidepunktideks teekonnal nullemissioonini. Need jõupingutused vähendavad heitkoguseid ja parandavad ulatuslikult bioloogilist mitmekesisust. Jätkame ka oma tegevustest tulenevate heitkoguste vähendamist ja täiustame tooteportfelli. Oleme enda jaoks paika pannud, mida on vaja teha ja keskendume nüüd lubaduste täideviimisele."

Ettevõte planeerib järgmise viie aasta jooksul investeerida tegevuste kiirendamiseks kokku ligi 3 miljardit eurot, sealhulgas 1,1 miljardit eurot taastava põllumajanduse juurutamiseks kogu tarneahelas. Neid investeeringuid rahastatakse peamiselt jooksvate tulude kaudu, et hoida algatusega seotud kulusid neutraalsena.

Nestlé heitkoguste vähendamise eesmärgid on heaks kiidetud algatuse Science Based Targets (SBTi) poolt, mis vastab Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamiseks vajalikele tasemetele. SBTi on mittetulundusühingute koostööprojekt, mille heakskiitu peetakse rahvusvaheliseks kuldstandardiks nullemissiooni saavutamise hindamisel. Nestlé annab iga-aastase ülevaate tegevustest, et tagada protsesside läbipaistvus.