Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

„Nestlé”: skaidra saistību izpilde

Back to Press releases
Mar 11, 2014

PERSPEKTĪVS VIEDOKLIS: „Nestlé” uzņemas daudzpusīgas saistības un koncentrē uzmanību uz pārtiku.

Jaunajā „Nestlé in Society 2013“ pārskatā izsmeļoši prezentēti „Nestlé” centieni pildīt uzņēmuma saistības pret sabiedrību.

35 saistības aptver pārtikas, ūdens, lauku attīstības, ilgtspējas un atbilstības aspektus.

„Nestlé” mērķis — izpildīt visas šīs saistības līdz 2020. g. vai agrāk. Desmit no tām tika iesniegtas šogad, bet vēl sešas tika atjaunotas, ņemot vērā pēdējo 12 mēnešu laikā akcionāru iesniegtās piezīmes.

Pārskatā uzsvērta būtiskā „Nestlé” pārliecība, ka uzņēmuma ilgtermiņa veiksme un iespēja akcionāriem nodrošināt vērtību ir atkarīga no vērtības, ko uzņēmums rada sabiedrībai. Uzņemtās saistības atspoguļo mūsu stingro virzību uz mērķi.

Tās aptver, piemēram, līdera pozīcijas ražošanā pārtikas un veselības izpētes jomā, kā arī bērniem radītu veselīgu produktu piedāvājumu.

Ilgtermiņa perspektīva

„Mūsuprāt, šis 2013. g. pārskats par „Vispārējās vērtības radīšanu Nestlé” simbolizē nozīmīgu virzību, lai uzņēmums nodrošinātu skaidru komunikāciju”, – sacīja „Nestlé” valdes priekšsēdētājs Peter Brabeck-Letmathe.

„Tāda līmeņa uzplaukumu kā mūsu uzņēmumam nosaka turēšanās pie ilgtermiņa perspektīvas nostādnēm, kuru pamatu veido uz cieņu balstītu principu un vērtību komplekss”, – viņš piebilda.

STIPRĀKI KOPĀ: palīdzība kafijas zemkopjiem Kenijā ceļ dzīves līmeni un uzlabo graudu kvalitāti.

„Nestlé” ģenerāldirektors Paul Bulcke cer, ka pārskats palīdzēs dot uzņēmuma atskaiti akcionāriem un ieinteresētajām pusēm, bet pēdējiem ļaus vieglāk iesniegt idejas un piezīmes.

„Tas ir ar katru mūsu uzņēmējdarbības aspektu saistīto perspektīvo saistību komplekss, kas skaidri atklāj mūsu stratēģisko virzienu un standartus, ko ievērojam”, – sacīja P. Bulcke.

„Tie ir īsti, pamatoti, un mēs darīsim visu, ko varam, lai nodrošinātu to īstenošanu. No otras puses, lieliski apzināmies, ka ceļā saskarsimies ar izaicinājumiem, apsolām arī tajos dalīties ar jums.”

Uzmanības centrā – pārtika

„Nestlé” atjaunotās politikas nostādnes par sāls, cukura un piesātināto tauku samazinājumu, kā arī transtauku no daļēji hidrogenētas eļļas likvidēšanu uzsver uzņēmuma ilgtermiņa apņemšanos pret pasaules sabiedrības veselību.

„Nestlé” apņemas savos produktos samazināt gan nātrija (sāls), gan cukura daudzumu.

Samazinot piesātināto tauku un transtauku no daļēji hidrogenētas eļļas daudzumu savos produktos, „Nestlé” sāks ar bērnu un ģimeņu lietotajiem produktiem, piem., zupām, uzkodām, picām un lietošanai gataviem izstrādājumiem.

Tagadējās investīcijas pētījumu un attīstības centru tīklā, kā arī ārējā sadarbība un partnerība ļaus „Nestlé” sasniegt šos mērķus un nodrošinās uzņēmuma pastāvīgu pozitīvu ieguldījumu, apmierinot sabiedrības pārtikas, veselības un labklājības vajadzības ilgtermiņa perspektīvā.

Šogad pārskats papildināts ar jaunām saistībām, kas tika iekļautas, ņemot vērā konkrētus piedāvājumus, ko ieinteresētās puses iesniedza pēc 2012. g. pārskata publicēšanas.

Piecas no tām aptver „Nestlé” esošās saistības par ūdeni (W.A.T.E.R.), un tas vēl vairāk uzsver to svarīgumu un nodrošina uzņēmuma publisku atskaiti par to pildīšanu.

Pārējās uzņēmuma uzņemtās saistības virzītas uz cilvēkiem, ieskaitot solījumu izvērtēt un rīkoties cilvēktiesību jautājumā uzņēmuma darbībā un piegādes ķēdē, likvidēt bērnu darbu un veicināt dzimumu līdztiesību.

Galvenie 2013. g. sasniegumi

 • Ņemot vērā pārtikas un veselības rekomendācijas, atjaunoti 7 789 produkti.
 • Piegādāts vairāk nekā 67 miljardu papildinātu pārtikas produktu porciju.
 • Iepakojuma materiālu izlietojums samazināts par 66 594 tonnām, tas ļāvis ietaupīt 158 miljonus Šveices franku.
 • No 2005. g. kopējais ūdens izlietojums uz produkcijas tonnu samazināts par 33%.
 • 300 000 zemkopju piedalījušies mācībās ražošanas jaudas palielināšanas veicināšanas programmā.
 • No 2005. g. sasniegts pilnīgs 7,4% tiešo siltumnīcas efektu radošo gāzu emisijas samazinājums.

Saistības par ūdeni (W.A.T.E.R. )

 • Strādāt, lai nodrošinātu ūdens efektivitāti visās mūsu darbības jomās.
 • Propagandēt efektīvas ūdens politikas nostādnes un pārvaldi.
 • Efektīvi apstrādāt mūsu notekūdeņus.
 • Uzturēt sakarus ar piegādātājiem, īpaši zemkopības sektorā.
 • Palielināt apziņu par ūdens pieejamību un aizsardzību.


Ārējā atzinība

 • Ieņēmām pirmo vietu labdarības organizācijas „Oxfam” 2013. g. „Behind the Brands” reitingā.
 • Pārtikas pieejamības indeksā ieņēmām vienu no trijām augstākajām pozīcijām starp pasaules pārtikas un dzērienu ražotājiem.
 • Bijām pirmie attiecīgajā ražošanas grupā „Dow Jones” 2013. g. ilgtspējas indeksā.
 • Esam palikuši vienīgie zīdaiņu maisījumu ražotāji, kas iekļauti FTSE atbildīgo institūciju indeksā.
 • Uzņēmums novērtēts ar augstākajām ballēm CDP „Climate Performance Leadership Index” reitingā.

 

Article Type