Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Apr 23, 2013

Nestlé sociālās atbildības iniciatīvas 2012. gadā

Pērn uzņēmums Nestlé ir īstenojis vairāk nekā 100 ar veselīgu uzturu, saldūdens krājumu saudzēšanu un lauksaimniecības attīstību saistītas programmas. Ar tām tika turpinātas uzņēmuma sociālās atbildības iniciatīvas, un tās tika pamatotas ar stabilitātes principiem.

2012. gadā uzņēmums Nestlé, rūpējoties par to, lai produkcija atbilstu veselīga uztura kritērijiem, lielāko daļu uzmanības pievērsa sāls, cukura un tauku daudzuma mazināšanai produktos. Pagājušā gada laikā uzņēmums atjaunoja 6692 produktu sastāvu, vadoties pēc veselīga uztura normām. Pašlaik 75,7 % Nestlé produkcijas pilnībā atbilst uzņēmuma noteiktajiem veselīga uztura principiem (par 1,6 % vairāk nekā 2011. gadā).

Gandrīz trīs ceturtdaļas (73 %) Nestlé ražotņu ir ierīkotas lauku apvidū. Pērn visā pasaulē ar uzņēmumu tieši sadarbojās un savu produkciju piegādāja aptuveni 690 tūkstoši lauksaimnieku, kuru svaigie produkti tiek izmantoti mūsu izstrādājumos.

2012. gadā Nestlé īstenoja 489 ūdens krājumu saudzēšanas projektus, kuru laikā uzņēmuma ražotnēs tika ietaupīti 6,5 miljoni ūdens kubikmetru. Uzņēmums ir noteicis mērķi līdz 2015. gadam par 40 % (salīdzinot ar 2005. gadu) samazināt patērējamā ūdens daudzumu, kurš nepieciešams, lai saražotu vienu tonnu produkcijas.

Veicot videi draudzīgas darbības, uzņēmums Nestlé pagājušajā gadā ietaupīja 47,1 kilotonnu iepakojuma materiālu. 39 uzņēmuma ražotnes darbojās bez jebkāda vides piesārņojuma. Nestlé apņemas, ka 2015. gadā šādā režīmā strādās desmitā daļa uzņēmuma ražotņu.

Article Type