Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sep 16, 2014

Mājaslapas izcēlums: Drīzumā: Alliance for YOUth tīmekļapraide dzīvajā ēterā

Mājaslapas izcēlums: Drīzumā: Alliance for YOUth tīmekļapraide dzīvajā ēterā

20 jaunieši apspriež savu nākotni ar biznesa vadītājiem un politiķiem – 2014. gada 18. septembrī 10:30 pēc Centrāleiropas laika.

Tīmekļapraides interfeiss

Angļu valodā:

http://www.media-server.com/m/go/nestle_2014_alliance_for_youth/lan/en/gb_custom_2/enWebcastViewer

Franču valodā:

http://www.media-server.com/m/go/nestle_2014_alliance_for_youth/lan/fr/gb_custom_2/frWebcastViewer

Vācu valodā:

http://www.media-server.com/m/go/nestle_2014_alliance_for_youth/lan/de/gb_custom_2/deWebcastViewer

Article Type