Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Jul 20, 2016

Atbalsts pirmajam pasaules standartam pārtikas atkritumu mazināšanai

Atbalsts pirmajam pasaules standartam pārtikas atkritumu mazināšanai

 

“Nestlé” atbalsta pirmo pasaules standartu pārtikas atkritumu mazināšanai “Nestlé” ir devusi nozīmīgu ieguldījumu pirmā pasaules standarta izstrādē, lai palīdzētu uzņēmumiem un valdībām mazināt pārtikas produktu zudumu un to radītos atkritumus. Pārtikas zudums un atkritumi pasaules ekonomikai izmaksā 940 miljardus ASV dolāru gadā un rada aptuveni 8% pasaules siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas. Pārtikas zuduma un atkritumu uzskaites un ziņošanas par tiem standarts izstrādāts daudzu ieinteresēto organizāciju partnerībā. “Pārtikas zuduma un atkritumu mazināšanas protokols” stājās spēkā 3GF jeb Pasaules Zaļās izaugsmes forumā Kopenhāgenā. Standarta izstrādes partnerības biedri ir Patērētāju preču forums (kura nozīmīga locekle ir arī “Nestlé”), Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) un Pasaules Resursu institūts. 2016. gada janvārī “Nestlé” prezidents Pols Bulke (Paul Bulcke) pievienojās jaunai koalīcijai “Champions 12.3”, lai ātrāk sasniegtu Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi (SDG)12.3 attiecībā uz pārtikas atkritumiem. “Nestlé” izstrādā bezatkritumu pieeju izmantošanai savas darbības vietās, un tas ir tikai viens no uzņēmuma mērķiem vides ilgtspējas nodrošināšanai.

Article Type